Åpning av E16 Fønhus - Bagn

Tekst og foto: Rune Larheim

Mandag formiddag ble strekningen Fønhus - Bagn høytidlig åpnet. Valdres ordførerne, med Kåre Helland i spissen, var på plass. I tillegg til representanter fra Statens Vegvesen, entreprenører, underentreprenører og andre som har hatt medvirkning, og blitt berørt av utbyggingen. Fylkestinget var representert ved Reidun Gravdal.

 

Den 10,2 km. lange strekningen har fått tre nye bruer samt den 710 meter lange Bergsundtunellen. Prosjektleder i Statens Vegvesen, Anne Brit Moen, ønsket velkommen og ledet de fremmøtte gjennom dagens program. Ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland var hedersgjest og første taler, etterfulgt av talere fra blant anet Statens Vegvesen, Brødrene Dokken AS, Isachsen Anlegg og Lastebileierforbundet.

Kåre Helland sa i sin tale at han har hatt mange og hyppige turer til Oslo. I 2011 hadde han ni turer til hovedstaden for å få på plass et passeringstak, som vil komme innbyggerne i Sør-Aurdal til gode. Det var et høyt spill men taket på 40 bompasseringer i måneden kom på plass, og Helland skryter blant annet av daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Kåre Helland blir av mange omtalt som fadderen for denne utbyggingen, han fikk også klippe snoren da veien og tunellen ble åpnet for trafikk.

 

Jan Dokken i Brødrene Dokken AS og Anders Høiback fra Isachsen Anlegg er begge fornøyde medutbyggingen og alle samarbeidspartnere. Det har vært utfordringer men disse har blitt løst underveis. Byggeleder Lage Bakkenog seksjonssjef Trygve Elvsaas i Statens Vegvesen, Svein Erik Aure fra Lastebileierforbundet og Mikael Fønhus i Valdres Næringsforum holdt også taler og takket hverandre for samarbeidet.

Klokken 18:00 mandag 8. desember åpnet veibommen som er en del av finansieringen av utbyggingen, i tillegg til statlige midler.