Næringskveld nr. 3 i Sør-Aurdal

Tekst og foto: Rune Larheim

33 personer fra lokalt næringsliv var samlet på Sliperiet i Bagn til den tredje næringskvelden i Sør-Aurdal onsdag.

Onsdag 19. november ble den 3. samlingen med lokale firmaer avholdt på Sliperiet i Bagn. De fremmøtte ble presentert for planene Laila Lien, Vemund Østgård og Oddvar Fremgaard har for Sliperiet, som de har kalt Prosjekt Næringsklynge. Trioen overtok bygget i september 2013 og har gjort mye med bygningen. – Det var mye mer jobb enn vi så for oss, bygget er gammelt og det dukket opp stadig nye ting som måtte forbedres, forteller Lien og Fremgaard. De la frem planene og ledet møtet, Vemund Østgård var forhindret fra å være med.
Bygningsingeniør Harry Moshagen har deltatt i prosessen og sett på hva som må gjøres for at bygget skal bli i forskriftsmessig stand ifølge dagens regler. Han har også laget forslag på hvordan kontorlokalene i 2. etasje skal se ut, med kontorer på hver sin side av bygget slik at alle får dagslys. I denne etasjen håper de å få inn flest mulig leietakere. Lokalene vil bli topp moderne og de ser for seg at de som leier kan ha nytte av hverandre. Hytteeierne er også en målgruppe, de kan for eksempel leie et kontor og bruke det når de er på hytta i ferier, i stedet for å reise hjem for å jobbe. I tillegg er Statens Vegvesen en mulig kunde da de skal begynne med tunellen nordover fra Bagn. 3. etasje vil inntil videre ikke bli brukt, der er det et lager i dag, mens 1. etasje allerede er leid ut til Solheim Trevare.


Prøvde videre drift
– Vi jobbet iherdig med å fortsette videre drift med de tidligere eierne av Bagn Møbelindustri etter at de gikk konkurs, men det lyktes vi dessverre ikke med, forteller Oddvar Fremgaard. De vil bygge ut Sliperiet trinn for trinn samtidig som de ønsket å fortsette med treproduksjon i huset. – Det er viktig for oss å bringe historien til bygget videre, det har jo vært treproduksjon her siden 1965, fortsetter Fremgaard. De har blant annet brannsikret bygget, byttet ut det elektriske anlegget og satt inn nytt ventilasjonsanlegg. I tillegg har de hogget ned trær ned mot Begna for å få frem bygget så det blir mer synlig og for å få frem infrastrukturen.
Arbeidstilsynet ble tidlig tilkalt for å spille på lag under renovasjonen. De hadde ikke mange innvendinger til planene og godkjente dem med mindre endringer. Tilsynet var veldig fornøyd med at det er gjenbruk av gammelt bygg.


Historikk
Sliperiet i Bagn har en lang historie og Kristian Bergsund holdt et foredrag om denne. Rundt 1910 grunnla gründeren Pedor Piltingsrud Sliperiet i Bagn. På det meste hadde Piltingsrud 50 ansatte, i tillegg til 40 ansatte på sin egen gård. Sliperiet gikk konkurs i 1930 årene, etter en streik som hadde vart i tre år. Kommunen var da delaktig i å få i gang produksjonen, og videreførte driften frem til 1939, slik at de kunne bruke opp det store lageret med tømmer. I 1965 startet Bagn Møbelindustri og bygget ble slik vi kjenner det i dag.


Flyttet deler av produksjonen til Bagn
Solheim Trevare er som første leietaker veldig fornøyde med løsningen de nå har for produksjonen. Daglig leder Ole Arne Kvålshaugen forteller at Solheim Trevare ble stiftet i 1952 av hans far og at han selv overtok i 1992. Høsten 2013 ble han med og leide 1. etasje i Sliperiet, og flyttet deler av produksjonen dit. De har fått mye bedre plass og logistikken har blitt mye bedre. Totalt har bedriften 10 ansatte i Reinli og Bagn, og arbeidsstokken blir satt inn på de forskjellige plassene etter behov.
Alle som ønsker det, firmaer og private, kan bestille varer fra Solheim Trevare. På glassverkstedet kan du for eksempel få skåret glasset akkurat i den formen du ønsker, og få det levert på dagen. De fremmøtte fikk være med på en omvisning i produksjonslokalene som blant annet inneholder maleavdeling, sprøyterom, monteringsavdeling og glassverksted.

 


Kveldsmat fra Bakeriet i Bagn
Espen Blåfjelldal hadde med mat til pausen, og fortalte om det nystartete bakeriet. Det er stor etterspørsel etter bakervarer og folk kommer langveis fra for å handle på Bakeriet i Bagn. Blåfjelldal forteller at de også har fått levert produkter fra Solheim Trevare, og det er litt av filosofien med næringsklyngen, å dra nytte av hverandre.
Magne Omsrud fra Hedda Hytter og Olav Kristian Huseby fra Multi Bil inviterte til neste næringskveld, som vil finne sted før påske i Hedalen. De ønsker innspill på temaer og hvilke foredragsholdere man vil ha med. Disse samlingene er for at firmaene i Sør-Aurdal skal bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer. Men de er også åpne for privatpersoner som er nysgjerrige og vil følge med på det som skjer i kommunen.

Se flere bilder fra kvelden her: