A R K I V  1.  H A L V R  2 0 1 5


Til helgen skjer det mye i Sør-Aurdal, 26. til 28. juni

Fønhus foreningen, i samarbeid med Vassfaropplevelser mfl. går sammen om en felles aktivitetshelg i Sør-Aurdal.

Sist år ble det arrangert Fønhus dagen på Nissebakkin, og det ble innledet samarbeid med Vassfardagen. Nå i år er konseptet utvidet i tid og aktiviteter. I år er det samarbeid mellom Mikkjel Fønhus foreningen, Vassfaropplevelser, Statens Naturoppsyn, Sør-Aurdal kommune, Bagn Jeger og Fiskeforening, Grunneierlaget Begna Elv, Langedrag Camping, Morudstranda Camping, og Mørch foto. I tillegg bidrar mange lokale ildsjeler til å gjøre arrangementene ekstra spennende.

Les mer her

 

 

Publisert 23.6.2015

 

Familiedag og sesongåpning på Bagn Bygdesamling

Små og store hadde en fin dag på Bagn Bygdesamling, som ble grunnlagt i 1920 på gården Islandsmoen, lørdag 13. juni. Det var servering av lapper, kake og kaffe, og man kunne lage sitt eget smør. I anledning dagen ble det også foretatt en høytidelig åpning av en ny utstilling ved styreleder Gunhild Vegstein Leite. I tillegg hadde Bagn Røde Kors og Bagn og Begnadalen Musikkorps utstillinger fra deres historier. Anniken Thorsrud Lid holdt langeleikkonsert og dagen ble avsluttet med konsert av Bagn og Begnadalen Musikkorps. Les mer og se bilder og videoer her

Publisert 20.6.2015

Matkroken Reinli fikk Positivprisen

På kommunestyremøtet torsdag 18. juni ble Positivprisen for 2014 utdelt. Den gikk til Matkroken Reinli ved Aud Ingebjørg og Erland Fremgaard. Prisen ble utdelt av ordfører Kåre Helland, Reinli.no gratulerer!

Siden 1990 har Positivprisen blitt utdelt, den er en påkjønnelse til personer eller bedrifter som har utmerket seg i lokalt næringsliv. I statuttene til prisen står det; "Kanditaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne idéer og tørre å stikke hodet frem. Kandidaten skal være en ekte Sør-Aurdøl." Fondsstyret har utifra dette funnet en verdig mottaker av Positivprisen 2014 og enstemmig vedtatt at Matkroken Reinli skal tildeles prisen.

I begrunnelsen skriver komitéen: Prisvinneren er en veldrevet butikk med lange tradisjoner. Butikken er preget av ryddighet og hyggelig og serviceinnstilt betjening. Historien til prisvinneren startet i 1949 når mor og far til Erland, Bjørg og Martin Fremgaard startet butikken. Dagens eiere overtok driften i 1981 og drevet i hele 34 år. Før dette hadde Erland gått butikklederskolen og praktisert i butikk før han ble egen sjef i egen butikk. I tillegg til Aud Ingebjørg og Erland er det to faste ekstrahjelper i butikken. De blir fremhevet for deres service, som de er veldig gode på. Kundene som er innom til en morgenkaffe får pakket varene og en hyggelig prat. Våre hytteinnbyggere føler en ekstra velkomst når de er innom Matkroken Reinli, de blir gjenkjent og vist interesse for at de er på hytta. Dette skjer ikke i store kjøpesentere og andre store kjedebutikker. Sør-Aurdal kommune er stolte over det Aud Ingebjørg og Erland står for, og bidrar til å være en møteplass for bygdas innbyggere og ikke minst hytteinnbyggerne. - Vi er heldige som har slike utrolige kaliber i vår kommune, Sør-Aurdal kommune gratulerer med prisen og ønsker lykke til videre, avslutter ordfører Kåre Helland.

Publisert 18.6.2015

Enstemmig ja til Sør-Aurdalshallen

Kommunestyret vedtok torsdag enstemmig og gå for rådmannens forslag til ny flerbrukshall i Bagn, med svømmehall. Oddvar Fremgaard (TPK) hadde sendt inn et tillegg til forslaget som omhandlet beredsakp, forslaget ble også enstemmig vedtatt. Hallen, som har en kostnadsramme på 120 millioner kroner, vil få en svømmehall på 10,5 x 25 m., gymsal på 25 x 45 m. og skole og kulturskoleavdeling omtrent som vist på romprogram utformet av arkitekt Jan Arne Frydenlund (øverste bilde). Les vedtaket her.

Det var stor enighet blant representantene om at dette vil bli et positivt tilskudd i Sør-Aurdal samtidig som mange var bekymret for kostnadene. Men det ble også pekt på muligheter for inntekter på hallen.

 

- Det har ikke vært mulig å holde seg innenfor opprinnelig ramme på 90 millioner kroner. Vi får nå en hall som er 30 millioner kroner dyrere hvor kommunen får en merkostnad på 16 millioner kroner, på grunn av ekstra tilskudd, sier rådmann Erland Odden (nederste bilde). Han legger til at eventuelle inntekter må sees på som en bonus, dette er det ikke regnet på. I tillegg kom det spørsmål om terapibasseng for pasientgrupper som trenger ekstra oppvarmet basseng, og at bassenget kan leies ut slik at det også her er inntektsmuligheter.

Det var en positiv stemning og enighet om at dette skal være en hall for alle og det må legges til rette også for brukere fra Hedalen og Begnadalen. - Jeg har vært med på å vedta mange prosjekter og er ikke bekymret for økonomien, blir det problemer setter nok ordføreren igang en ny driftstilpansing, sier Svein Bakke (AP) med et glimt i øyet. Dette var hans siste kommunestyremøte.

Publisert 18.6.2015

Korøving i Reinli kapell

Gled dere til 50-års jubileet i Reinli kapell på søndag, dere som kommer dit. Her er en "teaser" på hva dere har i vente. Barn fra Reinli Fritidsklubb har dannet et barnekor under ledelse av Mari M. Western.

 

La oss synge nå

Morgendagens søsken

Publisert 17.6.2015

På Høve i Reinli er det mange ledige tomter med nærhet til barnehage og flott natur.

Posted by Reinli on 4. juni 2015
 

Publisert 16.6.2015

Vi jobber med å få fiber til Reinli og Stavedalen. Klikk på linken, eller klikk på "Registrer deg" øverst på Reinli sin...

Posted by Reinli on 16. juni 2015
 

Publisert 16.6.2015

Kommende gudstjenester

21. juni, 4. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 24-27 Å følge etter Jesus
Reinli kapell kl. 11.00: Jubileumsgudsteneste. Mari Mikkelsen Western og Signe Kvåle. Takkoffer til Reinli kyrkjelyd.

5. juli, Aposteldagen - 6. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 13-20 Peters bekjennelse
Reinli kyrkje kl. 18.00: Kveldsmesse. Mari Mikkelsen Western.

Klikk her for å laste ned fullstendig liste frem til 18. oktober

Guiding i Reinli stavkirke blir i år fra 24. juni - 16. august, onsdag - søndag klokken 12:00 - 17:00.

Publisert 16.6.2015

Bli med på PUTTEKOLLEN OPP

Publisert 15.6.2015

Kulturrplan 2015 - 2020

Formannskapet vedtok i sak 023/15 å legge Kulturplan for Sør-Aurdal kommune 2015-2020 ut til offentlig ettersyn.

Høringsdokumentet kan lastes ned her: Kulturplan for Sør-Aurdal kommune 2015-2020 (PDF, 4 MB)

Formannskapssak 023/15 "Kulturplan for Sør-Aurdal kommune 2015-2020. Offentlig ettersyn", kan lastes ned her: FS 023/15 (PDF, 30 kB)

Planforslaget ligger tilgjengelig i filene på denne siden, og i resepsjonen hos planavdelingen på kommunehuset, samt ved Sør-Aurdal folkebibliotek med filialer. 

Høringsuttalelser sendes skriftelig til: postmottak@sor-aurdal.kommune.no, eller per post til Sør-Aurdal kommune, Plan næring utbygging og kultur, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Gunvor Elene Thorsrud, tlf.61 34 85 27, e-post: gunvor.elene.thorsrud@sor-aurdal.kommune.no.

Høringsfrist: 3. august 2015

Publisert 15.6.2015

Konfirmasjon i Reinli

Årets konfirmasjon fant sted søndag 14. juni i en fullsatt Reinli stavkirke, med Prest Mari M. Western. De seks konfirmantene var Aila Veronika Kvaal, Mathilde Sørsveen, Torjus Bøen Hjelleset, Mathilde Andrea Solberg, Elise Stensæter Bøhn og Ingeborg Beret Moen. Klikk på bildene for stort format.

Publisert 14.6.2015

E16 utbyggingen av Bagn-Bjørgo klar for Stortinget

Regjeringen la fredag frem forslag om utbygging og finansiering av E16 Bagn-Bjørgo i statsråd. – Dette er en god dag for alle som er opptatt av fremkommelighet og trafikksikkerhet på E16 i Valdres, sier prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen.

Vegvesenet jobber nå med å ferdigstille de endelige planene for arbeidet på den 11,2 kilometer lange strekningen fra kommunesenteret i Sør-Aurdal til Bjørgo i Nord-Aurdal. Det inngår en tunnel på 4,3 km som tar det meste av stigningen, og den bidrar til å forkorte dagens veg med ca. en kilometer.

Stortinget skal gjøre det endelige vedtaket i høst. Utlysning av konkurranse om oppdraget skjer så raskt som mulig etter det. Planen er å begynne anleggsarbeidet i 2016.

- Vi forventer å åpne den nye vegen i 2020, sier Moen. Hun er prosjektleder for prosjekt Vestoppland i Statens vegvesen, Region øst.

Her kan du lese mer om forslaget til regjeringen

Dette er også gode nyheter for at det skal bli ny vei fra Bagn til Reinli.

Publisert 12.6.2015

Valdres Sommersymfoni i Begnadalen

Klikk på bildet for å laste ned plakat

Publisert 12.6.2015

Reinli kapell feirer 50 år i 2015

Tekst: Ann C. Wold. Foto: Åse Østgård Hagen

Sør - Aurdal har hatt flere kirkejubileum de siste årene, denne gang er det Reinli Kapell sin tur til å feire. 27. mai 1965 ble det nybygde kapellet i Reinli vigslet av biskop Alex Johnson.

Reinli stavkirke hadde i mange hundre år vært soknets hovedkirke men etterhvert kom kravene om mer komfort og ikke minst varme under gudstjenestene. Derfor ble det bestemt at Reinli sokn skulle få et kapell i tillegg, som tilfredsstilte kravene til en moderne kirke. Begge kirkene er i bruk, stavkirken brukes i sommerhalvåret og kapellet brukes i vinterhalvåret.

Søndag 21. juni klokken 11:00 vil det bli holdt jubileumsgudstjeneste. Der vil biskop Solveig Fiske, prost Marit Slettum og nåværende og tidligere prester i Sør-Aurdal delta. Det nystarta Reinli Barnekor under ledelse av Mari Western synger. I kyrkjestugu vil det bli utstilling av kirketekstiler og barnetegninger. Etter gudstjenesten blir det bevertning og historiske tilbakeblikk i menighetssalen i kapellet. Ca. klokken 15:00 vil to medlemmer fra gruppa Staut, Ørnulf Dyve og Gaute Lein Ausrød, holde en times konsert i kapellet.

Det hadde vært veldig hyggelig om bygda kunne flagge på jubileumsdagen!

Reinli Sokneråd og Sør-Aurdal kirkelige Fellesråd ønsker alle vel møtt!

Publisert 12.6.2015

Kremmertorg i Begnadalen

Publisert 10.6.2015

Soknerådsvalget i Reinli for 2015 – 2019

Her er listen over kandidater til soknerådsvalget i Reinli for 2015 – 2019.

REINLI SOKNERÅD
1 Anne Olave Hagene Aas, 66 år.
2 Mona Andreassen, 48 år.
3 Randi Fremgaard, 61 år.
4 Marianne Haldis Jensen, 61 år.
5 Inge Andre Lillemoen, 43 år.
6 Finn Nymoen, 52 år.
7 Ola Erikson Røang, 63 år.
8 Gerd Oddrun Stavedal, 62 år.
9 Wenche Støyl Østgård, 64 år.

Det skal velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Publisert 10.6.2015

Strikkhopp med Valdres videregående skole

Hvert år før sommerferien drar en gjeng elever fra Valdres videregående skole (VVGS) til Rjukan for å hoppe i strikk. Med minibuss med henger og Henning Gladheim som leder og sjåfør, kjører de rundt fire-fem timer for å komme frem til målet. I år var det 16 elever som reiste fra Valdres og alle utførte hoppet, mens noen fra de andre gruppene trakk seg i siste liten. En av elevene som hoppet er Jørgen Hagen Larheim, se hoppet på videoen nedenfor. - Vi hadde en flott kveld på Rjukan Hytte- og Caravanpark, med frisbee-, volleyball- og fotballaktivitetar til langt på kveld, før vi la oss i lavvoene og ladet opp til strikkhoppet, forteller Henning Gladhheim.

Telemark Opplevelser AS arrangerer Norges høyeste permanente strikkhopp fra hengebroen ved Vemork. Fra brua kaster man seg ned i en 84 meter dyp kløft. Drevne hoppere omtaler opplevelsen som helt spesiell og utrolig rå, da det er som å hoppe i en trakt.

 

Publisert 6.6.2015

Styremøte i Reinli Grendeutvalg

Torsdag 4. mai hadde Reinli Grendeutvalg styremøte. I tillegg til styret var også ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland, invitert. På agendaen sto blant annet FV220 Bagn - Reinli, E16 Bagn - Bjørgo, fiberutbygging i Reinli og snøscooterløyper. Ordføreren kom med god og nyttig informasjon både om vegutbygging og fiber.

I tillegg ble det vedtatt nye priser for annonsering på Reinli.no og tavla i Bagn. Prisene finner du her

Styret fikk også en ny sammensetning:

Referat fra møtet kan du laste ned her

Publisert 5.6.2015

Ledige omsorgsleiligheter

Kommunen har ledige omsorgsleiligheter ved;

- Høve omsorgsboliger, Reinli (57kv.m)
- Hedalsheimen bo- og servicesenter, Hedalen (32 kv.m)
- Hedalsheimen bo- og servicesenter, Hedalen (32 kv.m), tilknyttet bemannet bofelleskap for personer med lett til moderat demens
- Spangrud, Bagn (75 kv.m - 2 sov) - privateid, men kommunen tildeler leiligheten.

Les mer her

Publisert 5.6.2015

Prøysen dag

Torsdag 11. juni klokken 11:00 arrangerer Sør-Aurdal Frivilligsentral Prøysen dag på Fossvang. Det vil bli servert kaffe og kaker, og mulighet for å kjøpe middag.

Last ned plakat her

Publisert 5.6.2015

Reguleringsplan FV220 Bagn - Reinli til offentlig ettersyn

I henhold til plan og bygningslovens § 3-7 legger Statens vegvesen Region øst, i samarbeid Sør-Aurdal kommune, forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Formålet med reguleringsplanen er bedret trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper, spesielt om vinteren.

Høringsuttalelser og merknader må sendes skriftlig innen 30. august 2015 til:

Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer eller
e-post firmapost-ost@vegvesen.no og merkes med «fv. 220 Bagn–Reinli saksnummer 2014076716»

I forbindelse med høringen holdes et åpent møte i Sør-Aurdal. Informasjon om dette kommer senere. Representanter fra kommunene og fra Statens vegvesen vil være tilstede for å svare på spørsmål om planen.

Plankart og bestemmelser.pdf Planbeskrivelse.pdf Last ned flere dokumenter her

Publisert 28.5.2015

Konserter med Kari Svendsen 4. juni

Det blir konerter med Kari Svendsen, eller "banjo-Kari", i Den kulturelle spaserstokken:

Torsdag 4. juni 2015

kl. 11.30: Sør-Aurdalsheimen, festsalen
kl. 14.00: Hedalen bo-og servicesenter

Kari Svendsen kommer til Sør-Aurdal og holder to konserter den 4. juni, i Bagn og Hedalen. Det har vært et ønske fra eldreråsdet å få henne hit, så vi er glade for nå å kunne invitre til konserter med Kari Svendsen i Den kulturelle spaserstokken.

Arrangør: Sør-Aurdal kommune kulturkontoret, i samarbeid med Sør-Aurdal eldreråd.

Last ned plakat her

Publisert 28.5.2015

Kommunevalget 2015

Kunngjøring av godkjente listeforslag til kommunestyrevalget 2015. Valgstyret har i møte 19.05.15 godkjent de innkomne listeforslagene. De godkjente listene er lagt ut til gjennomsyn i resepsjonen på Tingvoll.

Godkjente lister:

Tinestafetten 2015

Tekst og foto: Anne Dyve

12. mai gikk årets Tinestafett av stabelen på Blåbærmyra. 6. klasse på Bagn Skule vant sin klasse i Tinestafetten i år. I konkurranse med 8 andre 6. klasser tok de seieren på det 8 etapper lange løpet på tida 4:43.50 foran Rogne Skule på 4:52.94. Det skal være 4 jenter og 4 gutter på laget, men Bagn Skule stilte med 5 jenter. De som løp (i rekkefølge) var: 1. Vetle Johansen 2. Mia Nybråten 3. Eirik Haugrud 4. Sofie Johnsen 5. Sander Kløvstad 6. Anne Olsen 7. Tuva Dahlen og 8. Alexandra Bjørnstad. Laget ledet løpet så og si hele veien, tross store løpstalenter på motstanderlagene også. Det var imponerende fart og vinnervilje i Bagnslaget og virkelig moro at de dro seieren i land. De neste plassene i stafetten for 6. klasser tok Nord Aurdal 2, Nord Aurdal 1, Nord Aurdal 3, Lidar Skule, Slidre Skule, Røn Skule og Høre Skule. Tinestafetten er for 6., 7., 8. og 9.klasse. Dessverre stilte det ingen lag fra 7. klasse i år, og 9. klasse på SAUS trakk begge sine påmeldte lag. 8.klasse stilte et lag i åpen klasse for ungdomstrinnet, men fikk ingen konkurranse. De løp dog sammen med lag fra 6. og 7. klasse, og kom først i mål.

Publisert 24.5.2015

Sør-Aurdalposten

Før 17. mai fikk alle husstander i Sør-Aurdal og Nes i Ådal Sør-Aurdalposten i postkassen. Har du ikke fått den eller vil lese den digitalt, last den ned her. Alle utgavene av SA-Posten, fra og med starten i 2013, finner du her.

Publisert 22.5.2015

Åpning av «Ruggstien» i Vassfaret

 Lørdag 23. mai klokken 11:00 er det åpning av «Ruggstien» i Vassfaret ved lederen i DNT Ringerike.

Mikkjel Fønhus prosjektet ordnet sist høst skilting og oppslag ved stien, og Ringerike Turistforening og lokal ildsjel har i vår ryddet stien og gjort klart til åpningen. Etter åpningen blir det felles tur opp til minneplaten til Rugg. Oppe ved minneplata blir det opplesing fra Mikkjel Fønhus sin bok om hvordan Rugg falt for jegerens kule for 107 år siden. Etter turen så er det mulighet for kunstutstilling og servering på Skrukkefyllhaugen litt lengre inn i Vassfaret. Arrangementet er et samarbeid mellom Mikkjel Fønhus forening, DNT Ringerike, og Vassfaropplevelser. Vi ønsker alle tur glade velkommen til åpningen ved Stormyra i Vassfaret.

Publisert 21.5.2015

Video og bilder fra 17. mai

Reinli hadde sitt arrangement i en fullsatt Reinli Samfunnssal. Etter barnetoget i Bagn var det rosetog fra samfunnssalen til bautaen i Reinli. I år var det Kristian Bergsund som besøkte bygda og la på krans på bautaen, og holdt en tale. Inne i samfunnssalen ledet Arnstein Kvaal de fremmøtte trygt gjennom dagen. Reinli Fritidsklubb var 17. mai komité i år som i fjor og barna i klubben holdt tale for dagen, hvor de blant annet intervjuet Kristian Bergsund, etterfulgt av dans til «Funky Cowboy» under ledelse av Mona Storbråten Kvaal. Jørgen Hagen Larheim spilte til allsangen, med «Ja Vi Elsker», «Norge i Rødt, Hvitt og Blått», og Reinlisangen. Ute var det 17. mai leker som spikerslag, skyting og bueskyting. Syver Kvaal hadde laget stylter som ungene fikk prøve seg på. De voksne fikk være med på tautrekking sammen med sine håpefulle. Til slutt var det loddtrekning og trekning av fruktkurven, denne var det Eskil Fremgaard som fikk med seg hjem.

 

Se en alle bildene fra nasjonaldagen her

Publisert 18.5.2015

Trollrock satser stort på lokal ungdom

The Rebels, Think Against The Brain og The Gamasamas er alle klare for Trollrock 2015.

 Trollrock har som hovedmål å tilby en kulturopplevelse av nasjonal størrelse i Valdres og Oppland, samt å utvikle, tilrettelegge for og være et utstillingsvindu for lokale musikere. - Vi er heldige som har mange bein å stå på i Øystre Slidre, sier festivalsjef Atle Dalen. Her finnes et godt og voksende musikkmiljø, med gode kulturskoletilbud og gode øvingsfasiliteter. Trollrock gjør det de kan for at alle disse barn og unge også skal få en arena de kan utvikle seg videre på, og vise seg frem på for et stort publikum sammen med nasjonale og internasjonale artister. Vi håper og tror at festivalen er en stor inspirasjonskilde for musikere over hele Valdres og Oppland. Les mer her

Publisert 18.5.2015

17. mai programmet for Reinli

Det har dessverre kommet ut noen feil tider i media, men dette er det riktige programmet:

Inngang kr. 100,- pr. familie, trekning av fruktkorg på inngangsbilletten.

Nå har feilen blitt rettet og det riktige programmet er ute, last det ned her

Har du fått oppgaver 17. mai? Last ned arbeidsfordelingen her.

Innbydelse til skikveld 29. mai 2015 klokken 19:00

Hougsrudbakken Skiflygerlag / Begnadals Gutta har vært så heldige å få tak i forfatteren og skihistorikeren Thor Gotaas, kjent fra Nrk Radio og senest i vinter fra NrK sine sendinger fra VM i Falun. Gotaas er en ettertraktet og meget opptatt kåsør, som har sagt nei til flere forespørsler, men han syntes konseptet vårt var interessant og takket ja til å komme til Begnadalen med kåseriet Et Muntert blikk på Norsk skisport. Samtidig skal Hougrudsbakken Skiflygerlag / Begnadals Gutta dele ut sponsormidler til en lovende lokal idrettsutøver, og det er ingen hemmelighet at det er en som har gjort det skarpt i skiløypa i vinter som får et lite økonomisk bidrag til videre satsing. Ellers deles Årets friskus (2014) ut, det er i fra Turkarusellen / Sør - Aurdal Idrettsråd. Hele arrangementet vil ta ca. 2 timer. Sted for arrangementet er Strømmen Bygdehus ytterst i Begnadalen, ca 1 mil nord for Nes i Ådal. Det er gratis inngang, Bygdehuset selger kaffe, vafler, mineralvann og pølser. Thor Gotaas selger boka 5 milen, et verk på over 500 sider for kr. 200,-. Ta med kontanter.
   
Vennlig hilsen
 
For Hougsrudbakken Skiflygerlag / Begnadals Gutta
 
Svein O. Kopperud, mobil 916 02 792

Publisert 14.5.2015

Skogplanter

Skogplanter for vårplanting hentes fra kjølelageret på Rustebakke (tlf. 911 23 244)

Publisert 11.5.2015

Flere artister til Trollrock

Atle Dalen, Festivalsjef Trollrock, har sendt oss en ny pressemelding med to nye artister til årets Trollrock. 27 år gamle Ida Jenshus fra Steinkjer og Gjøvikbandet Hr. Smiths Venner, blir å høre på Beitostølen. Les hele pressemeldingen her

Publisert 11.5.2015

Bekken tømmer vinteren i ei elv i Bagn

Tekst, foto og video: Roy Myrland, Langsveien.no

En aprildag i Bagn i Valdres ble dette intervjuet gjort, på østsiden av Begna. Det var her Ørnulf Juvkam Dyve for "et par år siden" fikk inspirasjonen til det som seinere blei STAUTs "signatur" sang. Noen av Ørnulf sine musikalske tanker om både fortid og framtid deles også i innslaget hvor han også avslører hva STAUT sin neste sang skal handle om.

Publisert 10.5.2015

Partiene i Sør-Aurdal før høstens valg

I forkant av høstens kommunevalg har Reinli.no stilt følgende spørsmål til listetoppene i Sør-Aurdal:

Dette er hva politikerne svarte, nå med alle partier, godt valg!

Publisert 8.5.2015

Fisking i Valdres

Tekst, foto og video: Roy Myrland, Langsveien.no

Gode tips og råd om hvordan fiske storørreten i Begna i Valdres nå. Fiskesesongen er i gang allerede i Valdres. Fortsatt ligger isen tykk på fjellvanna, men i lavereliggende fjorder og elver er det isfritt. I Begna anbefaler Hallgeir Hovi på G-sport Bagn å bruke mark som agn nå tidlig på våren. Hør hans gode råd og nyttige informasjon om fisking i Valdres i innslaget under.

 

Publisert 8.5.2015      

Årsmøtet i Reinli Grendeutvalg

Reinli Grendeutvalg avholdt sitt årsmøte fredag 24.4.2015. Skuffende få fremmøtte men årsmøtet ble informert om grendeutvalget sitt arbeid og besluttet noen endringer. Reinli.no har byttet til et nytt og billigere webhotell og prisene for annonser er noe justert. I tillegg selger vi nå e-post adresser til kr. 100,- pr. konto. Alle som ønsker det kan nå få sin egen e-post adresse med (ditt navn)@reinli.no for 100 kroner, ta kontakt med redaksjonen. Ett nytt styremedlem ble valgt på årsmøtet - Dan-Bjørge Kvaal erstatter Ole Jørgen Bergene.

Les referatet fra årsmøtet her og årsmeldingen kan du laste ned her.

Publisert 7.5.2015      

   

Jeg vil ha fiber!

Sør-Aurdal Energi, Eidsiva og Sør-Aurdal Kommune jobber med planer for videre fiberutbygging i Sør-Aurdal kommune. De siste årene er det gjennomført mye fiberutbygging i Sør-Aurdal. I forbindelse med videre utbygging av fiber i Sør-Aurdal er det viktig å få kartlagt behovet til bedrifter og privatpersoner i hele kommunen. Vi ber alle som ønsker seg fiber om å gå inn på  http://www.jegvilhafiber.no/ og registrere sine behov. - Kartleggingen er uforpliktende og vil bli tatt med  i videre planer for utbygging. Det er viktig  at man viser interesse ved å registre seg, sier Stig Solbrekken.

Publisert 4.5.2015      

Pressemelding fra Små Vesen

Fotograf: Cathrine Dokken

Det boblar og brusar i det nyoppattstarta bryggeriet Små Vesen i Valdres, nærare bestemt i Aurdal. Etter nesten to år med førebuingar og oppbyggjing av bryggeriet, er det no klart for storproduksjon i det gamle fjøset på Anmarkrud gard.

Kristian Peter Belsheim, opprinneleg frå Vang og ivrig heimebryggar, er tilsett som dagleg leiar og bryggerisjef i bryggeriet. «Då me fekk vite at Kristian var lysten på å flytte heimatt frå Oslo til Valdres og såleis ute etter jobb, var vegen kort for å høyre om han ville leie dagleg drift i bryggeriet», seier Espen Blåfjelldal frå Bagn. Han har drive bryggeri før, og veit det krev mykje arbeid og merksemd. Les mer her

Publisert 4.5.2015      

Bagn og Begnadalen speidergrupper har hatt en flott orrhanetur til Øyvatnet

Tekst: Trine Adde Hansebakken. Foto: Britt Jorunn Nybakke og Anita Ottosen

Det er en tradisjon som de har hatt gjennom mange år. Spente barn pakker utstyr for å ligge ute under åpen himmel. Isen ligger fortsatt på vannet. Det er for noen første gang de skal ligge ute under slike omstendigheter, andre har ikke vært borte i fra foreldrene sine før. Speider er en fin aktivitet som favner mange. Idéen bak speiderbevegelsen er å utvikle barn og ungdom fysisk, mentalt og spirituelt slik at de blir ansvarsbevisste mennesker som kan spillekonstruktive roller i samfunnet.Denne fostringen skjer gjennomspeidermetoden, det vil si gjennom aktiviteter utendørs, samarbeid, leiropphold, turgåing, og ved å lære om naturen, sikkerhet og førstehjelp. Det å kunne reise på overnattingstur i skog og mark uten voksne, og klare seg med få hjelpemidler, styrker karakteren.
Det var 23 speidere og 9 voksene som var med denne gangen. Det er å høre orrhanen spille som er målet med turen. Det er ganske fantastisk at orrhanene ikke har blitt skremt bort på kvelden, da aktivitetsnivået var høyt og volumet der etter. Det var mange glade barnestemmer å høre J. Men orrhanen lot seg ikke skremme. Den spilte i fra kl. 04.40 på morgenen og noen ble registrert helt frem til kl. 06.50. Takk for at man får lov til å være med som foreldre år etter år å oppleve flott natur, med trivelige barn og foreldre fra de fleste steder i kommunen.
Speider er gøy!

Publisert 3.5.2015      

Reinli kapell forberedes til jubileum

Reinli kapell er 50 år i år – og fellesrådet, i samarbeid med soknerådet, har startet oppgraderingen av kapellet og området rundt. Innvendig har fellesrådet v/Tore Bergli sørget for å få laget til handicaptoalett ved menighetssalen – og pusset opp begge toalettrommene. Der er det nå blitt veldig fint.

Ute har vi har fått ryddet i skogen bak kapellet, de største trærne ved inngangen er hugget, vi har fått gravd dreneringsgrøft og støttemuren er reparert. Det er også bygget tak over inngangen til menighetssalen/bårerommet. I disse dager skrapes, vaskes og males kapellet – det blir derfor stillas stående oppe en periode. Det er viktig at ingen klatrer/leker i stillaset da det kan være farlig. Kapellet er malt med linoljemaling og vi bruker samme farge som sist – som er brun. Vi har foreløpig bare fått malt ett strøk på nedsiden av kapellet – dette vil males en eller to ganger til, avhengig av behovet i veggen. Fargen vil da bli mørkere brun enn det dere ser i dag, etter første strøk. Vinduene blir fortsatt hvite – mens soknerådet vil diskutere hvilken farge de skal bruke på dørene.

Fellesrådet er veldig fornøyd med at mesteparten av det vi har gjort er utført av egen arbeidskraft – kirketjener Tore Bergli har atskillig flere timer i Reinli om dagen enn det han skal ha. Knut Andreassen har pyntet opp muren – og er med og maler. Soknerådet planlegger innvendig vask, utstilling med mer i forhold til selve jubileumsmarkeringen. Vi beklager at det i en period fremover kan virke litt rotete og «bøkint» rundt kapellet – men vi er sikre på at når vi er ferdige vil kapellet fremstå veldig fint.

Liv Barbro Veimodet, Kirkeverge

Publisert 30.4.2015      

Kommende gudstjenester i Reinli

17. MAI
Reinli kapell klokken 11:00.
17. mai gudstjeneste v/ Mari Mikkelsen Western.
Takkoffer til Bagn og Reinli sanitetsforening.

14. JUNI
Joh. 1, 35-51 De første disiplene.
Reinli kirke klokken 11:00.
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Mari Mikkelsen Western.

21. JUNI
Matt. 16, 24-27 Å følge etter Jesus.
Reinli kapell klokken 11:00.
Jubileumsgudstjeneste v/ Mari Mikkelsen Western og Signe Kvåle.
Takkoffer til Reinli kirkelyd.

Publisert 28.4.2015      

Bob Geldof til nye høyder

Fjellandsbyen Beitostølen får besøk av selveste Sir Bob Geldof når Trollrock feirer 5-års jubileum 900 m.o.h, 23- 26 juli 2015.  Mannen bak Live Aid og frontfigur i legendariske The Boomtown Rats, med hiter som “I dont like Mondays”, “Rat trap” og  “Banana Republic”,  tar med seg fullt band og garanterer smakebiter fra hele sin vanvittige låtkatalog torsdag 23. Juli. Med Jotunheimen som kulisser kan festivalpublikumet nyte en naturopplevelse av de sjeldne, der fantastiske artister, kulinarisk lokalmat og unik atmosfære står i høysetet 3 dager til ende. Les hele pressemeldingen her

Publisert 27.4.2015      


1. mai i Sør-Aurdal

1. mai arrangementet i Sør-Aurdal er i år i Begnadalen.

Kl. 12.00: Gudstjeneste v/sokneprest Signe Elisabeth Kvåle.

Kl. 12.45: 1. mai tog med Bagn og Begnadalen Musikkorps.

Kl. 13.00: Etter toget samling i Samfunnshuset.

 • velkomsthilsen
 • apell
 • underholdning
 • tale for dagen v/ komiteleder i fylkestinget Reidun Gravdahl
 • bevertning
 • loddsalg

Velkommen!

Arr: Sør-Aurdal Arbeiderparti

Publisert 25.4.2015      

Pressemelding fra TPK

Hanne Grimsrud (bilde) er valgt som ny leder i TPK Sør-Aurdal.
Tverrpolitisk Kommuneliste ser det som ønskelig at Kåre Helland fortsetter som ordfører, men ser behovet for et ekstra sterkt TPK de neste fire år. Sør-Aurdalpolitikken trenger flest mulig av de 20 gode kandidatene som stiller til valg på vår liste. Vi har lagt vekt på å sette opp en liste som er representativ for befolkningen i hele Sør-Aurdal. Det er god geografisk spredning på kandidatene, og lista er godt kjønnsbalansert. Vi har også lagt vekt på å få god spredning både yrkesmessig og med ulik erfaringsbakgrunn. Også alderssammensetning og ulik politisk erfaring er sterkt vektlagt. Og styresammensetningen reflekter den samme tenkning. Vi ønsker et politisk verksted med stor takhøyde og sterkt engasjement. Vi opererer ikke med noen medlemsliste og alle samfunnsinteresserte sør-aurdøler er velkomne på alle våre møter.
Etter årsmøtet er styresammensetningen:
         Hanne Grimsrud, Begnadalen (leder)
         Arvid  Berg, Bagn (nestleder)
         Tor-Anders Perlestenbakken, Hedalen (sekretær)
         Ragnar Garli, Hedalen (kasserer)
         Hilde Hokstad Tjelmeland, Reinli (nettansvarlig)
         Vibeke Finnnøen Amundsen, Begnadalen (styremedlem)
         Erlend Andreas Bringsli, Leirskogen (styremedlem)

For styret Arvid Berg (95826277)

Publisert 22.4.2015      

Næringskveld i Sør-Aurdal

Publisert 18.4.2015      

Årsmøte

Eiere i Sør-Aurdal Frivilligsentralen innkalles til årsmøte

Onsdag 19.mai klokken 19:00 på Fossvang

Til behandling, vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes styret innen 30.april 2015
kan sendes på e-post til frivilligsentralen post@sor-aurdal.frivilligsentral.no

Eiere av Frivilligsentralen har mottatt skriftlig melding om årsmøtet. Eiers representanter møter med tale- og stemmerett. Andre med tilknytning til sentralen har møte- og talerett.

Vel møtt! Mvh. styret.

Publisert 18.4.2015      

Vellykket åpning av Bagn Renseanlegg

Nye Bagn Renseanlegg ble åpnet tirsdag 14. april. Med på åpningen var både ordfører og rådmann i Sør-Aurdal kommune, Kåre Helland og Erland Odden. I tillegg deltok representanter for entreprenører og ansatte i kommunen som har bidratt under planlegginga og bygginga. Les mer her

Publisert 18.4.2015      

Positivprisen for 2014

Vi ber om forslag på kandidater sendes til Sør-Aurdal kommune ved Stig Solbrekken enten skriftlig eller på e-post Stig.Solbrekken@sor-aurdal.kommune.no  innen 1.5 2015  

Positivprisen for Sør-Aurdal ble første gang utdelt i 1990, og er i første rekke en påskjønnelse til personer eller bedrifter som har utmerket seg i lokalt næringsliv. Prisen deles ut av fondstyre (formannskap), etter at publikum har kommet med forslag på kandidater. Vi har mange kandidater i Sør-Aurdal som fortjener en slik pris og mer til.

Prisen
I statuttene for prisen, §2, står det at prisen skal gå til: ”Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre ”stikke hodet fram”. Og kandidaten skal være en ekte Sør-Aurdøl.

Tidligere års prisvinnere positivprisen

1990 Hølerafossens Festelige Menneskeforening
1991 Bete Beitski AS
1992 Bragerhaug AS
1993 Vassfarfoten
1994 Solheim Kristen Turistheim
1995 Begna Bruk
1996 Ikke utdelt
1997 Ikke utdelt
1998 Svein Breen
1999 Jan Bragerhaug
2000 Ute og Tor Tronrud
2001 Ole Arne Kvålshaugen
2002  Andreas Råheim
2003  Nils Arne Bergsund
2004  Vidar Stavedal
2005  Ola Kleven
2006  Ikke utdelt
2007  Ikke utdelt
2008  Edel Bakken
2009  Håvard Sukke
2010 Promek
2011 Valdrestunet Matsenter
2012 Heidi Moen
2013 Joker Hedalen

Publisert 15.4.2015      

ODD NORDSTOGA og LARKIN POE (US) til Trollrock

ODD NORDSTOGA
Odd Nordstoga har nylig produsert Morten Abels kritikerroste album “I fullt alvor”, og er nå selv i god gang med innspilling av ny plate. Trollrock får storfint besøk lørdag 25.juli.
Det er nå elleve år siden Odd Nordstoga slo gjennom for alvor i norsk offentlighet. Plata het Luring og sangen het Kveldssong for deg og meg, eller Grisen står og hyler,  som den skulle bli kalla av publikum. Siden den gang har Nordstoga gitt ut yttligere fire soloplater i tillegg til TV-seriemusikken til Linus i Svingen, megasuksessen Strålande Jul sammenn med Sissel Kyrkjebø og fjorårets album Heimafrå sammen med Norges nye sangskatt – Ingebjørg Bratland. Sistnevnte av VG kåret til en av ti beste plater i 2014.
Sommerens turne skal med tut og trøkk feire elleve år på topp. Grisen var først. Men siden 2004 har låter som Lause ting, Dagane, Frøken Franzen, Bestevenn, Ein farfar i livet, November, Farvel til deg og mange flere vokst seg frem og forbi i folks minne og gitt Nordstoga en unik plass i norsk musikkliv. Dette skal feires med ein knallkonsert på Trollrocks 5-års jubileum til sommeren. Med et suverent band i ryggen og en bunke kanonlåter i bagasjen skal publikum tas med gjennom elleve år med Odd og feire både musikken, kjærligheten,  og den herlege norske sommerkvelden på Trollrock.

 


LARKIN POE (US)
Rett fra 2 måneder på turné som backingband for Elvis Costello og Conor Oberst (Bright Eyes) rekker Larkin Poe kun innom Norge for én konsert  under deres sommerturné, som rommer prestisjefulle festivaler i bl.a England og Tyskland. I fjor var de den “største opplevelsen” på Glastonbury Festival ifølge britiske “The Observer”. Det er nå tre år siden Larkin Poe fylte Huldrescena på Trollrock til randen, og de har ikke ligget på latsiden etter det. Fjorårets album KIN har trukket de til store festivalopptredener på kontinentet, og gjesteopptredener på Letterman og Conan O´Brian. T Bone Burnett inviterte jentene med når han i år laget en tributeplate til Bob Dylan med Elvis Costello, bandet har de siste årene vært fast inventar på radiolistene i europa, og frekventert europeiske scener som backingbandet til Elvis Costello, Sugarlands Kristian Bush og Conor Oberst, men på Trollrock står de på scenen som seg selv noe de klarer utmerket. De kaller musikken for swampafelic soul, og beskriver den som tette vokaler, herlige instumentale prestasjoner, tøffe riff og tankefulle tekster. Det er nesten umulig å gå fra en Larkin Poe konsert uten å komme ut som en “Poet”, som de hardeste fansen kaller seg. Ikke uten grunn, i slekta finner en den noe mer kjente Edgar Allan Poe. Deres siste album KIN, produsert av folka bak Lana Del Ray og Rhianna, har blitt kritikerrost i europeisk og amerikansk presse og er et band en må få med seg i 2015. – One of the top 10 albums of 2014 (The Huffington Post).

Publisert 15.4.2015      

Nytt fra frivilligsentralen

Programmet for dagen finner du her

Publisert 15.4.2015      

Påsken i Stavedalen

Påsken i Stavadalen Skisenter har vært helt fantastisk med hyggelige aktiviteter som skisenteret har fått mye ros for. Hver dag har det vært glade og fornøyde gjester i bakkene og Makalausbua, kanefart med de flotte hestene til Steinar Erland Bakken, og ikke minst et nydelig vær. – Det er i år mange nye tilreisende gjester, familieanlegget er blitt veldig populært og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde gjester i påsken, sier Mona Stavedal. I tillegg til kanefart påskeaften var påskeharen og påskekyllingen på besøk, med godteri til de yngste. Les mer i dette utklippet fra Avisa Valdres

Her er bilder som viser litt av stemningen

 

Publisert 15.4.2015      

Bildet til en bruker.

Markering på biblioteket

9. april 2015 er det 75 år siden 2. verdenskrig startet. Det vil bli en markering på biblioteket

Lørdag 11. april klokken 11:00

Kristian Bergsund vil holde foredrag om det som hendte i Sør-Aurdal aprildagene 1940. Det vil også bli visning av filmen "Bagn 1940" som handler om krigshandlingene på Bangsbergatn rett ovenfor Bagn sentrum.

Gratis inngang, enkel servering.

 

Markeringer i Sør-Aurdal

Publisert 9.4.2015      

STAVKIRKE OMVISERE/GUIDER I SØR AURDAL

Sør Aurdal kirkelige fellesråd organiserer turistvirksomheten i Reinli og Hedalen Stavkirke. Denne sommeren håper vi kirken kan være åpen for publikum 5 dager pr uke i perioden fra 22. juni til og med 18. august. Dersom du er serviceinnstilt, er interessert i kunst og historie og i tillegg trives med å formidle, er du kanskje den vi søker?

Du må være over 18 år, og pensjonister anmodes om å vurdere et engasjement.Søknad sendes Sør-Aurdal kirkelige fellesråd, 2930 Bagn, innen 20. april 2015. Les mer her

Publisert 8.4.2015      

Informasjon fra VLMS

Drift i Valdres lokalmedisinske senter er godt i gang. Mange tjenester har flyttet inn og vi har gjort oss mange gode erfaringer. Det jobbes med forbedringer blant annet skilting innvendig og utvendig for at det skal bli enklere å finne frem. For mer informasjon, klikk her

Publisert 6.4.2015      

1. påskedag

Da er påsken snart over for i år og vi har kommet til den siste videoen fra Langsveien.no, med fjellprest Eli Vatn, lest fra Valdresflya.

 

Publisert 5.4.2015      

Langfredag

Da har turen kommet til Langfredagfortellingen fra fjellprest Eli Vatn, sendt til oss av Roy Myrland fra Langsveien.no.

Publisert 3.4.2015      

Firekantskyting på Åsemyra

Det blir Firkantskyting mellom Hedalen, Begnadalen, Begna og Øvre Ådalen

Lørdag 25. april på åsemyra skistadion

Påmelding fra klokken 09:00 - 11:00


Arrangør: Begna og Begnadalen skytterlag

Publisert 3.4.2015     

Skjærtorsdagfortelling

Roy Myrland, Langsveien.no, har utfordret fjellprest Eli Vatn til å lese om hendelsene i påsken, fra bibelen. I dag er det Skjærtorsdag som står for tur.

Publisert 2.4.2015     

Makalausbua og Stavadalen Skisenter i påsken

Makalausbua har åpent hver dag i påsken fra klokken 10:00 - 17:00. Onsdag er det pizzabuffet fra klokken 18:00 - 21:00, og Langfredag er det Makalausbua Open fra klokken 15:00 med påfølgende afterski til klokken 21:00.

Heisen går alle dager fra klokken 10:00 - 16:00 til og med 1. påskedag. Påskeaften blir det kanefart for alle som vil. Det årlige rennet i familiebakken starter klokken 12:00, alle er velkomne til å delta.

God påske, hilsen Gerd, Kjersti, Mona og Vidar.

Publisert 1.4.2015    

Solbjørg på Fondsbu

Roy Myrland, Langsveien.no, har intervjuet Solbjørg Kvålshaugen på Fondsbu. Her er en vvideosnutt av hav hun sa om barndommen, turer til Bagn og Mikkjel Fønhus.

Publisert 1.4.2015    

VALG 2015

Partiene har nå levert inn sine listeforslag til høstens kommunevalg.

Publisert 31.3.2015   

Påskehilsen fra ordføreren

Ordfører Kåre Helland har skrevet en påskehilsen på nettsidene til Sør-Aurdal kommune.

Våren startet tidlig i år, men fikk et tilbakefall som sikkert mange synes er bra. Påsken står for tur, familie og venner samles. I slike anledninger blir det mange samtaletemaer, og sikkert noe av det jeg skal beskrive.

Skolesaken har landet nok en gang. Det var så langt vi kom denne gangen. Vi har vurdert sentralskolemodellen og krysset den ut som lite aktuell. Det var nødvendig å legge en del arbeid i det forslaget, da mange hadde stor tro på en slik løsning. Vi har slått fast at avstanden er stor og mener på sikt det må ligge en skole i nord og en i sør. Hvordan dette løses, må vi ha en modningsprosess på. Noen sier til meg at dette var den eneste mulige løsning, mens andre sier vi var feige som ikke fikk tatt grep om strukturen i dag. Jeg mener de fleste bør være rimelig fornøyde, og en fremdrift er lagt. Les resten av hilsenen her

Publisert 30.3.2015   

Palmesøndagsfortelling

Roy Myrland, Langsveien.no, har utfordret fjellprest Eli Vatn til å lese om hendelsene palmesøndag fra Johannesevangeliet. Skjærtorsdag, Langfredag og 1. påskedag kommer senere.

Publisert 30.3.2015   

Påskeværet

Sjekk påskeværet for Reinli her

Publisert 29.3.2015  

Matkroken Reinli - åpningstider påsken 2015

Gjør påskehandelen din hos Matkroken Reinli, Aud Ingebjørg og Erland ønsker deg velkommen til en trivelig påskehandel!

Fredag 27. mars 09:00 – 20:00
Lørdag 28. mars 09:00 – 18:00
Palmesøndag 29. mars STENGT
Mandag 30. mars 09:00 – 18:00
Tirsdag 31. mars 09:00 – 18:00
Onsdag 1. april 09:00 – 20:00
Skjærtorsdag 2. april STENGT
Langfredag 3. april STENGT
Påskeaften 4. april 09:00 – 15:00
1. påskedag 5. april STENGT
2. påskedag 6. april STENGT
Publisert 26.3.2015  

Årsmøte i Sør-Aurdal Skogeierområde

Fredag 10. april 2015 klokken 19:00 på Sørum.
Middag serveres!
Påmelding til 954 58 848 eller epost hougsrud@bbnett.no  innen 8. april.
Vel møtt fra Styret.

Publisert 26.3.2015  

Ingen endring i skolestrukturen

Klikk på bildene for stort format

 

 

 

 

Kommunestyresalen
Heftig diskusjon før det endelige forslaget
Assisterende rådman, rådmann, ordfører og varaordfører
Tilhørere til skoledebatten

Etter en rundt tre timers debatt vedtok kommunestyret torsdag 19. mars å bevare dagens skolestruktur i Sør-Aurdal. Det ble lagt frem noen motforslag til rådmannens innstilling men de fleste av disse ble trukket tilbake. Et fellesforslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt etter noen justeringer. Forslaget kan du lese her.

Vedtaket ble dermed dette:

1. Skolestrukturen beholdes som i dag, men detskal tas en gjennomgang av ressursbruken slik at
kostander pr elev reduseres. Der det er forsvarlig skal antall elever pr gruppe økes, en mer
utstrakt bruk av fådelt undervisning.
a) Ringerike inviteres med for å utrede felles skole/skolekrets Nes, Begnadalen og Hedalen på sikt.
b) Dette kan løses på ulike måter som Ringerike inviteres med på. Her må alle samarbeidsformer
vurderes, og det er naturlig å tenke seg en helhetlig pakke der andre tjenester ogsåblir en sentral del av samarbeidet, slik som legevakt, sykehus og videregåendeopplæring.

2. Endring av kretsgrenser. Om ikke ensamarbeidsløsning for ytre del finner sted, avvikles skolene etter en minimumsbetraktningmed hensyn til elevtall, som settes til 35 elever over en treårsperiode for grunnskolen på 1-7 trinn. For ungdomsskolen settes en grense på 15 elever over en treårsperiode. Er elevtallet under disse tall skal skolekretsen endres. SFO skal fortsatt ligge i nærområdet og skal kobles opp mot barnehage eller skole.

3. Samtidig med dette arbeidet fullføres prosjektet med erstatning for C-blokka på Bagn. ser vi for oss at planene vurderes med svømmebasseng, hall som også skal fungeresom samfunnssal ognødvendige behov for skolen. Det avklares med idrettslag
om denne skal bygges i kommunal regi eller i idrettslagetsregi. Det skal vurderes om skolekjøkken/kantine og grupperom skal bygges somavhjelper for barneskolen og SAUS sine behov. Det må også tas hensyn til eventuelle framtidige behov for påbygg av grupperom/klasserom. Det skal tas sikte på at bygningsmassen utnyttes på en kostnadseffektiv måte. I dette ligger det også en revurdering av innholdet i vedtatt svømmehall/kulturhus.

4. Det nedsettes et bredt sammensatt skoleutvalg, som arbeider både politisk og
istrativt medgjennomføringen av samarbeidsløsningen for ytre del.

Last ned møteprotokollen her

Les mer på nettsiden til kommunen

Oddvar Fremgaard
Marianne Haldis Jensen
Olav Kristian Huseby
Publisert 20.3.2015  

Kommunestyremøtet 19. mars

Ordfører Kåre Helland vil foreslå at kommunestyremøtet behandler sakene 006/15 - Driftstilpasning skole og 007/15 - Tilskudd Nye Leirskogen barnehage som de første sakene i kommunestyret torsdag 19. mars. Dette for at folk skal slippe å vente lenge på disse sakene.

Møtet starter klokken 09:00 og saksdokumenter finner du her.

Publisert 17.3.2015  

Kulturplan for Sør-Aurdal

Formannskapet vedtok i sak 003/15 revidering av Kulturmelding 2006, med utarbeiding av Kulturplan for Sør-Aurdal kommune.

Innspill kan sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no, eller Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, innen 17. april 2015.

Linker:

Kulturmelding 2006

Kulturmelding 2006 framside

Formannskapssak 003/15

Spørsmål kan rettes til rådgiver kultur, Gunvor Elene Thorsrud, tlf. 61 34 85 27 eller e-post Gunvor.Elene.Thorsrud@sor-aurdal.kommune.no.

Publisert 17.3.2015  

Barnehagedagen ble feiret i Reinli

Tirsdag 10. mars ble barnehagedagen 2015 feiret over hele landet. I Reinli barnehage ble dagen markert med uteaktiviteter, ballonger og klovnebesøk.

Reinli barnehage er en av de største barnehagene i Valdres, med 20 ansatte og 74 barn fordelt på 4 avdelinger. I tillegg kommer vaktmester, renholder og kommunens spesialpedagog som er i barnehagen 2-3 dager i uken. Veronica Myhre har vært styrer siden januar 2015. – Beliggenheten og uteområdet må være den beste i Valdres, sier personalet.

Utdanningsforbundet og fagforbundet står bak barnehagedagen, som er en årlig markering av barnehagene i hele landet. – Flott at barnehagen har sin egen dag, det er en fin anledning også for oss ansatte til å markere arbeidsplassen vår, sier Veronica Myhre.
Dagen i Reinli startet med et åpningsshow, med sang og dans til OL-floka fra 1994, klovn og ballongslipp. Så var det klart for uteaktiviteter med forskjellige poster, som flaskebane, akebakke, male på snøen og hjemmelaget bowling.

Det var en flott dag hvor til og med sola prøvde å komme fram. Ungene moret seg og var villige med på aktivitetene som personalet hadde laget. Etter at alle hadde vært gjennom samtlige poster var det grilling av pølser ute.

 

Publisert 14.3.2015  

Kurs i livsstyrketrening

Det arrangeres kurs i livsstyrketrening på Valdres Lokalmedisinske Senter

4 kurskvelder:  tirsdag 7., 14., 21. og 28. april.

 • Kurset er for deg som har en kronisk sykdom og/eller opplever utfordringer i forhold til å mestre egen hverdag
 • Mange har behov for å bli mer oppmerksom på å se sammenheng mellom egen helse og hele livssituasjonen
 • Hensikten med kurset er økt bevisstgjøring av vaner og mønstre i hverdagen, egne ressurser og styrke i eget liv
Instruktører: Mette Lein og Ellen Hæhre

Kaffe, te og frukt serveres. Påmelding til Ine Wigernæs, iwiger@online.no / 928 50 825 innen 1. april. Ved spørsmål, ta kontakt med frisklivsveileder i Sør-Aurdal kommune, Ida Blåfjelldal tlf. 976 64 150. http://www.vlms.no/nyheter/2015/3/kurs-i-livsstyrketrening/

Publisert 13.3.2015  

Logo SAAP

Sør-Aurdal Arbeiderparti inviterer til gruppemøte / medlemsmøte tirsdag 17. mars 2015 klokken 18:00. Møtested Begnadalen skole.
 
Til behandling: Kommunestyresaker bl.a. driftstilpassing skole.

Dokumenter i saken vil dere finne på hjemmesiden til kommunen.

Velkommen!

Publisert 12.3.2015  

Politikerne svarer

Vi har utfordret politikerne Kåre Helland (SP), Oddvar Fremgaard (TPK) Svein Bakke (AP), Magnhild Huseby (H), Tor Einar Fekjær (FRP) og Harald Liodden (KRF) til å svare på noen spørsmål vedrørende skolereformen og storkommune.

Spørsmålene vi stilte var:

Les svarene her

Publisert 11.3.2015  

Ny utgave av Sør-Aurdalposten

I disse dager kommer utgave nr. 1/2015 av Sør-Aurdalposten til en postkasse nær deg. Av innhold kan nevnes åpen dag i Stavadalen Skisenter, idrettsskolen til Bagn IL og UKM. Last ned webutgaven her:

Publisert 11.3.2015  

Rådmannens anbefaling vedrørende skolestrukturen

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det opprettes ingen sentralskole i Sør- Aurdal. Sentralskoletanken forkastes med bakgrunn i reiseavstander og økonomi.
2. Hedalen barne- og ungdomsskole fortsetter som i dag, men det skal tas en gjennomgang av ressursbruken ved skolen slik at kostnader pr. elev reduseres. Der det er forsvarlig skal antall elever pr. gruppe økes; en mer utstrakt bruk av fådelt undervisning.
Opprettholdelse av ungdomstrinnet skal fortløpende vurderes opp i mot:...
a. Elevenes psykososiale arbeidsmiljø
b. Skolens faglige kompetanse
c. Forsvarlig elevtall
3. Det gis klarsignal til å opprette en samarbeidsavtale med Ringerike der målet er å øke elevgrunnlaget i Hedalen.
4. Begnadalen skole legges ned fra høsten 2018, og elevene overføres til Bagn skule. Bagn skule bytter navn til Sør- Aurdal barneskole. Det gjennomføres ikke midlertidige endringer i påvente av denne strukturendringen.
5. Det skal tas en helhetlig vurdering av Fossvangområdet for å sikre at bygningsmassen utnyttes på en kostnadseffektiv måte sett opp i mot økningen i elevtallet på Bagn fra 2018. I dette ligger det også en revurdering av innholdet i vedtatt svømmehall/kulturhus, samt alternativ for tilsagnet om kommunalt bidrag til idrettshall.
6. Foreldre fra Begnadalen som mener at deres barn får uforholdsmessig lang reisevei til Bagn, kan søke administrasjonen om at deres barn får Hedalen barne- og ungdomsskole som sin nærskole. Behandlingen av slike saker er å betrakte som et enkeltvedtak, og det skal i hver enkelt sak tas hensyn til barnets beste og kommunens samlede økonomi.
7. Administrasjonen utformer forslag til forskrift om skolekretsgrenser ut i fra kommunestyrets vedtak, og sender forskrift ut på høring til involverte parter. Frist for innspill: 22.mai. Forskrift behandles i kommunestyret 18.juni.

Les hele dokumentet her

Publisert 10.3.2015  

Fønhuskveld på biblioteket

Publisert 10.3.2015  

Logo3Jegerprøvekurs

Vi starter opp årets jegerprøvekurs. Dette er et 30 timers obligatorisk kurs over ni samlinger for alle som ønsker å jakte eller drive med fangst.

Første kvelden blir 25. mars klokken 18:00

Kurssted: Bagn skule

Påmelding innen 16/3 på http://www.njff.no/oppland/brjff

Åpne Jegerprøven under aktivitetskalenderen og følg anvisningene der.

Truls Steinsæter
911 88 588
tsteinse@bbnett.no

Publisert 8.3.2015  

Åpen dag i Stavadalen skisenter

Søndag 1. mars arrangerte Bagn IL åpen dag i Stavadalen Skisenter. Værgudene var ikke på arrangørene sin side, men vind og snøvær hindret ikke små og store fra å delta i parallell slalom rennet. Rundt 40 barn og voksne deltok og konkurrerte mot hverandre. Speaker Lars Halden var som vanlig engasjert og ledet rennet og premieutdelingen med stø hånd.
Morten Bragerhaug hadde også tatt turen til Stavedalen denne dagen. Morten er 23 år, har kjørt Twin Tip i ni år og jobber nå som lærer i BC jibbing og frikjøring på Ringebu Folkehøgskule. Søndag viste han noen av sine kunster i bakken. Han deltok også i rennet hvor han til slutt ble slått av Anna, Morten kjørte da baklengs uten staver.
Etter slalomrennet var det premieutdeling i Makalausbua, hvor alle som deltok fikk premie. Makalausbua var fullsatt og betjeningen fikk nok å gjøre med servere mat til alle. I tillegg kunne man følge 5-mila fra VM i Falun på TV.

 

Publisert 8.3.2015  

Stavadalen Skisenter 10 år

Lørdag 21. februar feiret Stavadalen Skisenter sine 10 første år som alpindestinasjon i Valdres. Og for en dag det ble, med mange besøkende og flotte forhold. Annette Martinsen i billettluken solgte mange heiskort og hun forteller at skisenteret har hatt høye besøkstall i vinterferien.
Kanefart
Steinar Erland Bakken fra Fagernes stilte opp med to dølahester og vogn. – Vognen er av nyere dato med brems, elektrisk lys og håndbrekk, og hvor sikkerhet står i forsete, forteller Bakken. Dølahestene er to hingster som blir jevnlig trent og har mottatt mange premier. Hestene til Bakken er rolige og allsidige, og blir brukt i forskjellige arrangement som kanefart, utdrikningslag og bryllup.
Hundespann
Heidi Havnås og Sean Rebeng Næs, fra Reinli, kom med sitt hundespann anledning dagen. De har bodd i Reinli i tre år, Sean har holdt på med hundespann i ti år og Heidi i fem år. Ungene sto i kø for å sitte i sleden, dette var en populær aktivitet, samtidig som hundene mislikte sterkt å bli byttet ut og måtte se på de andre hundene løpe rundt.
1. mars reiser Heidi og Sean til Alaska og blir borte i en måned. Der skal de kjøre løypen til Iditarod med snøscooter, denne gangen uten hunder. Paret har ellers deltatt i diverse løp og blir gjerne med på andre arrangementer, som i Stavedalen på lørdag.
Afterski
– Mye så annerledes ut for ti år siden, forteller Vidar Stavedal. På ti år har Stavadalen Skisenter utviklet seg til å bli en alpindestinasjon i Valdres. 10-års jubileet ble avsluttet med afterski i Makalausbua og «happy hour». Man kunne også følge tv sendingen fra VM i Falun i Makalausbua, og jubelen sto i taket da de norske jentene tok dobbeltseier på lørdag.

 

Publisert 8.3.2015  

Årsmøte i Bagn Idrettslag

Årsmøte 2015 i Bagn IL avholdes torsdag 12. mars 2015 klokken 19:00 på Valdrestunet. Årsmøtet er idrettslagets høyeste organ og skal holdes en gang hvert år, eller ved ekstraordinær innkalling.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst en måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. For mer informasjon se §3 i vedtektene.

Årsmøte 2015 saksdokumenter Bagn IL, organisasjonsplan

Publisert 4.3.2015  

Driftstilpasning skole

Administrasjonen i Sør-Aurdal kommune ønsker å takke for et konstruktivt og godt folkemøte i Begnadalen 5. februar 2015. De som ikke hadde anledning til å delta, kan se notat fra møtet, der en del spørsmål ble tatt opp. Referatet fra møtet leser du her.

Alle høringuttalelsene er samlet i to dokumenter: Dokument 1 og Dokument 2

Inger Randi Islandsmoen Kleven
Tjenesteleder skole
i.kleven@sor-aurdal.kommune.no

Publisert 3.3.2015  

Kongsvegløpet

Klikk på bildet for å laste ned plakat

Publisert 3.3.2015  

Årsmøte i Reintun Forsamlingshus

Styret i Reinli Forsamlingshus har årsmøte lørdag 7. mars klokken 13:00.

Agenda

Vanlige årsmøtesaker

Eventuelt

Velkommen! Hilsen styret

Publisert 2.3.2015  

Sør-Aurdal Historielag ønsker velkommen til årsmøte på Soltun, Garthus, torsdag 19. mars kl. 19.00. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene vil vi få en orientering om stedsnavnregistreringen i Sør-Aurdal av tre damer som i en årrekke i har engasjert seg i dette prosjektet: Kari Grimsrud, Anette Hougsrud og Kari Holte Strømmen. Se også en artikkel i Sagn og Soge 2014.

Servering og sosialt samvær.

Ekstra velkommen til nye medlemmer!

Hilsen styret

Publisert 2.3.2015  

Eiendomsskatt

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok den 16.12.2014 å skrive ut eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 3, bokstav a, faste eiendommer i hele kommunen fra og med eiendomsskatteåret 2015.

Sør-Aurdal kommune har utarbeidet en ny informasjonsbrosjyre, som i løpet av uke 9 sendes til eiere av alle eiendommer som er taksert. I tillegg til informasjonsbrosjyren inneholder brevet et skjema som viser hvordan vi har beregnet taksten for eiendommen din. Dette skjemaet er også skatteseddelen for 2015.

Les mer

 

Publisert 26.2.2015  

Friluftlivets år 2015 "Flere ut - oftere" i Sør-Aurdal

 I år er det Friluftlivets år, som er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og Miljødepartementet (KLD) presenterte i 2013. Målet med året er å få flere til å benytte seg av friluftsliv, en økt deltakelse i alle deler av befolkningen. Prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier. Her kan du laste ned turkarusellen folderen

Les mer på kommunens hjemmeside

 
Publisert 26.2.2015  

Karnevalsgudstjeneste

Søndag 1. mars klokken 13:00 blir det karnevalsgudstjeneste i Reinli kapell med Mari Western og Anders Løberg. Alle døpte i perioden 2005-2011 inviteres til kirken klokken 11:00 for å lage masker og pynte kirken. Klokken 12:00 blir det servering og selve karnevalsgudstjenesten starter klokken 13:00.

Det blir årsmøte etter messa.

Velkommen til messe!

Publisert 25.2.2015  

Foreldremøte på Bagn skole

Onsdag 18. februar hadde FAU ved Bagn skole innkalt til et felles foreldremøte, med barnehagene på Leirskogen og Reinli, og skolen. Tema for møtet var skolestrukturen i Sør-Aurdal kommune. En kort presentasjon av høringsdokumentet ble gitt før møtedeltakerne kom med sine synspunkter. Deretter ble det diskutert hva høringsuttallelsen fra FAU skulle inneholde og hva man så som den beste løsningen for skoleelvene i Sør-Aurdal, og kommunens økonomi. Høringsuttalelsen er nå skrevet og lever innen fristens utløp, mandag 23. februar. Skolereformen skal opp i formannskapet 10. mars og i kommunestyret 19. mars.

Publisert 24.2.2015  

Bli med på Bagn IL's ungdomsrevy!

Vil du være med på noe gøy?

Bagn IL holder audition for ungdomsrevyen 2015 i

Glasshuset på SAUS den 6. mars klokken 18:00.

Det er mange muligheter. Du kan spille instrument, synge, danse, være skuespiller, eller komme med andre bidrag du tror kan passe inn. Bli med da vel!

Malin Haugen og Mette Haugrud har regien og er kontaktpersoner.

Publisert 24.2.2015  

Vegprosjekter i Sør-Aurdal

Plansjef Svein Granli skriver dette om planlagte vegprosjekter i Sør-Aurdal kommune, på kommunens hjemmeside:

Det er hyggelig å kunne informere om vegprosjekter som er under planlegging i Sør-Aurdal. De vegprosjektene som kommer vil føre til både bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet.

E16 Bagn-Bjørgo

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for E16 Bagn-Bjørgo. Fra Bagn vil det bli en tunnel på 4,3 kilometer opp til Klosbøle. Fra Klosbøle til Bjørgo følger vegen i hovedsak dagens trasé. Men det blir noe omlegging, vegen blir mye bredere, og svinger blir utbedret slik at det blir fullstendig stamvegstandard. Prosjektet er kostnadsberegnet til 1390 mill. kr. Statens Vegvesen har nå ferdig byggeplan for prosjektet. Når det siste vedtaket i Stortinget er på plass kan anbudsutlysning komme før sommerferien. Anlegget er planlagt ferdig ved årsskiftet 2018/-19. Skogen langs vegen er allerede ryddet, og Telenor er i gang med å flytte sitt linjenett i området.

FV220 Bagn-Reinli

Tunnelen på E16 Bagn-Bjørgo fører til et stort masseoverskudd. Samtidig er det stort behov for å få rustet opp FV220 fra Bagn til Reinli, derfor er det satt i gang arbeid med å lage reguleringsplan for denne strekningen. Planen er da å kunne benytte overskuddsmasse til å bygge ny veg til Reinli. Et reguleringsplanforslag vil legges ut til offentlig ettersyn i løpet av våren. Les mer her

Publisert 24.2.2015  

Kulturmidler

Frivillige lag og foreininger kan søke om kulturmidler til drift av laget. Søknadsfrist er 1. april.

Frivillige lag og foreininger kan søke om tilskudd til kulturaktiviteter og arrangement. Søknadsfrist er 1. mai.

Les mer på kommunens nettside

Elektronsik søknadsskjema på kommunens sjølvbetjeningsportal.

Publisert 23.2.2015  

Konserter i Den kulturelle spaserstokken

Liv Hagen og Lars Kjørlien
25. februar klokken 16:00 på Sør-Aurdalsheimen og 4. mars klokken 12:00 på Hedalsheimen.

Leif Inge Thormodsæter "Viser av eldre årgang"
12. mars klokken 10:30 på Hedalsheimen og klokken 12:15 på Sør-Aurdalsheimen.

Glade Gutter, Ronnie Andersen og Otto Gustavsen
23. mars klokken 11:00 på Sør-Aurdalsheimen og klokken 14:00 på Hedalsheimen.

Velkommen!
Arrangører er Sør-Aurdal kommune i samarbeid med Sør-Aurdal eldreråd.

Publisert 23.2.2015  

Klubbrenn på Åsemyra

Tirsdag 17. februar hadde 74 deltakere funnet veien til Åsemyra skistadion for å delta i denne ukes klubbrenn. Bagn IL, Begna IL og Begnadalen IL samarbeider om disse rennene, som går annen hver uke på Leirskogen og Åsemyra. Les mer her

Publisert 23.2.2015  

Frisk i Sør-Aurdal - Lyst til å endre livsstil?

Få en frisklivsresept! Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Les mer om Frisklivssentralen her.

Publisert 19.2.2015  

Sør-Aurdal kommune på Facebook

Sør-Aurdal kommune har opprettet en side på facebook som et verktøy for informasjon til innbyggere og andre. Vi vil bruke siden til å legge ut nyheter og saker til offentlig ettersyn. Les mer

Publisert 19.2.2015  

UKM Valdres 2015

Lørdag 14. februar ble årets UKM Valdres arrangert i Fagernes kulturhus. Det ble en lang kveld med 159 påmeldte innen sang og musikk, film og foto, sceneopptreden og utstilling. Et fullsatt kulturhus fikk se mange flotte opptredener av ungdommene i Valdres. Vil du se hvem som deltok i årets UKM Valdres, klikk her. Hvem gikk videre? Klikk her.

 

Bilde: Konferansierene, fra venstre, Tor Omar, Aurora og Jacob

Flere bilder, følg linken:

 

Video av noen av deltakerne på Fagernes.

 

Publisert 18.2.2015  

Pressemelding fra Sør-Aurdal Senterparti

Sør-Aurdal Senterparti avholdt sitt nominasjonsmøte torsdag 12. februar.
Listen ble enstemmig vedtatt av de 27 medlemmene på møtet.
Det ble bestemt at de 4 første plassene skulle kumuleres med bakgrunn i geografisk tilhørighet.
Nedenfor er den vedtatte listen og de kumulerte er merket med x.

1

x

Kåre

Helland

2

x

Marit

Hougsrud

3

x

Arne

Leite

4

x

Svein Gunnar

Huset

5

Gudmund

Sørbøen

6

Ragnhild

Kvale

7

Svein Erik

Wold

8

Ingrid

Øyhus

9

Bodil Ø

Pihl

10

Hege Kløvstad

Nybråten

11

Mikael

Olmhus

12

Anne Margrethe

Wilter

13

Hans Erik

Lybekk

14

Lars Erik

Thorsrud

15

Trude

Frøyslihagen

16

Mikael

Råheim

17

Kristoffer

Landsend

18

Marie Thulin

Eikrem

19

Trygve

Langedrag

20

Solveig

Ottosen

21

Lars Håvard

Bakkom

Ragnhild Kvale,
Leder Sør-Aurdal Senterparti

Publisert 16.2.2015  

STAUT på TV2

Torsdag 12. februar opptrådte STAUT i God Morgen Norge på TV2 med en, for mange, litt ukjent låt. På STAUT sin Facebook side kan vi lese:

- Etter vår lille opptreden på God Morgen Norge Torsdag 12. februar er det mange som spør oss om låta vi spilte. "Hvilken låt var det, hvor på plata er den" osv. Den heter `Verdens sang`, og den er med på St.Peppersby CD´n. Og KUN på Cd´n! Den er altså ikke tilgjengelig på Wimp, Spotify eller andre digitale musikktjenester. Vi sier ikke hvor på CD´n den er gjemt, men den er der. Den som leter, finner!

 

Publisert 15.2.2015  

Stavadalen Skisenter 10 år

Fra Mona Stavedal har vi fått følgende melding

Vi nærmer oss feiring av 10 års jubileum. I den anledning inviterer vi på kaffe og kake i Makalausbua. Ca. klokken 12:00 blir det kanefart for de som har lyst til det, håper det kommer mange på dette! Fra klokken 16:00 blir det afterski med glatime fra klokken 16:00 til 17:00, møt opp for å finne ut hva det er. Regner med at vi holder på til 18-19 tiden. Under afterski blir det kun mulig å få kjøpt pizza til mat. Heisen blir kjørt etter behov for de som har ski og skal på hytta igjen. Dagskort blir gitt til de 2 første som kommer i skistallen denne dagen kanskje blir også flere overraskelser undervegs.

Tid og sted: Stavadalen Skisenter lørdag 21. februar fra klokkken 10:00 - vi sees vel?

Publisert 13.2.2015  

Follum tømmerterminalen er åpnet - positivt for Valdres

Tekst og foto: Viken.skog.no

Follum tømmerterminal ble offisielt åpnet onsdag 11. februar. Nå kan tømmer fraktes både til og fra Follum med tog. Ordfører Kjell B. Hansen, assistert av styreleder Olav Breivik i Viken Skog og Helge Nordby fra Fylkesmannen, klippet snoren for den nye tømmerterminalen onsdag ettermiddag.

– Dette er svært viktig for skognæringen, og for Viken Skog. Men det er også viktig for hele Ringerike, Valdres og andre nærliggende kommuner. Det er en unik mulighet for Norge at det nå bygges skogindustri her på Follum, sa ordfører Kjell B. Hansen ifølge presseskrivet fra Viken skog.

Les mer på: Viken Skog - Nationen

Publisert 12.2.2015  

Ung i Valdres - Den Spanske Flue

Ung i Valdres satt opp "Den Spanske Flue" 5. til 7. februar 2015, til strålende kritikker og masse skryt til elever og instruktører. Alle de tre første forestillingene var fullsatt, mens den siste bare hadde bare noen få ledige tilskuerplasser. Publikum og presse fikk ikke fullrost forestillingen godt nok. Oppland Arbeiderblad skrev blant annet at "Ung i Valdres sin oppsetting av den Spanske Flue var bedre en originalen". Følg linken nedenfor for å se en del bilder fra oppsettingen.

 

Her kan du se musikknummerne etter pause, med avslutningsnummeret som satte et flott punktum for gode skuespiller, dans, sang og musikk prestasjoner. Beklager litt varierende filming.

 

Publisert 11.2.2015  

Briskeby til Trollrock

Ny pressemelding fra Trollrock:

15 år etter at de stormet inn i norsk musikk, og ni år etter at de sa bye bye: Briskeby gjør comeback! Et av landets største popband gjennom tidene slipper ny singel i mars 2015 og gjør noen få utvalgte festivaler i sommer. Låtkatalogen til Lise Karlsnes og gjengen har snurret på høy rotasjon på radiokanalene som om ingenting har hendt. Propaganda, Hey Harvey, Miss You Like Crazy, Joe Dallesandro, Wide Awake og Cellophane Eyes er ikke småtteri å ta med seg på en festival og nå kan vi altså glede oss til enda noe nytt. Briskeby spiller på Trollrock lørdag 25.juli.

Øvrige artister Trollrock 23. til 26. juli 2015: DumDum Boys, Kim Larsen & Kjukken, OnklP & De Fjerne Slektningene, Katzenjammer, Oslo Ess, Eva & The Heartmaker, Marit Larsen og Staut.

Mvh.
--
Atle Dalen
Festivalsjef Trollrock
atle@trollrock.no
Tlf. 997 34 124
www.trollrock.no

Publisert 11.2.2015  

Lokal nettside om kommunereformen

Nettstedet www.valdres2020.no ble lansert 4. februar. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle valdreskommunene, der interesserte kan finne aktuell og oppdatert informasjon om arbeidet med kommunereformen. Les mer

Publisert 10.2.2015  

Folkemøte i Begnadalen

Torsdag 5. februar var det møte i gymsalen ved Begnadalen skole vedrørende skolereformen i Sør-Aurdal kommune. Mange hadde tatt veien til Begnadalen skole denne kvelden, og gymsalen var overfylt av engasjerte tilhørere.

Les mer her

Publisert 10.2.2015  

Idrettsskolen til Bagn IL

Onsdag 4. februar var idrettsskolen på skøytebanen på Fossvang. Rundt 25 barn var med og frosne foreldre sto på sidelinjen. Ungene ble delt opp i grupper etter ferdigheter på skøytene. Under kyndig ledelse av Ola Thorsrud og Espen Blåfjelldal ble barna utfordret etter sine individuelle ferdigheter. Espen dro i gang bandy mens Ola utfordret resten med leker og moro på skøyter.

 

Følg linken for flere bilder.

 

Publisert 5.2.2015  

Johanne Kolstads minnerenn

Søndag 1. februar hadde 28 barn i alderen 5 til 16 år tatt veien til Haugakollen, i tillegg til en seniorhopper. Denne dagen ble det avholdt kretsrenn i hopp og kombinert samtidig som vandrepokalen i Johanne Kolstads minnerenn ble utdelt til beste jente i hoppbakken.

Søndag var det datter til Johanne Kolstad, Anne Marie Aastad Bråten, som delte ut pokalen. Vandrepokalen, som i år ble utdelt for 3. gang, gikk til Thea Minyam Bjørseth fra Lensbygda sportsklubb. Thea stilte i klassen Jenter 12 år og hoppet 36 meter i begge omgangene, i den største bakken (K-45). Bildet viser en stolt Thea sammen med Anne Marie (klikk på bildet for stort format). Les mer her

Publisert 5.2.2015  

Ung i Valdres - Den Spanske Flue

Fra Roy Myrland, Langsveien.no, har vi fått denne videoen med intervju av noen av ungdommene som er med i oppsetningen. Daglig leder i Avisa Valdres, Ivar Brynildsen, er mannen med mikrofonen. Premieren er torsdag 5. februar og det vil bli forestillinger klokken 19:30 torsdag og fredag. Lørdag 7. februar blir det to forestillinger, klokken 15:30 og 19:30.

Publisert 4.2.2015  

Ny ruskontakt i Sør-Aurdal

Psykisk helsearbeid i Sør-Aurdal kommune har ansatt en ny ruskontakt i et 1-års-engasjement. Navnet hennes er Meike Singhofen. Hun er klinisk ernæringsfysiolog og har mangeårig erfaring med rus fra Valdresklinikken. Meike skal jobbe både med individuelle problemstillinger og forebyggende tiltak. Har du spørsmål eller er bekymret over eget rusproblem eller er du pårørende av noen som har rusproblemer, er du velkommen til å ta kontakt med henne. Hun holder til i lokalene til Psykisk Helsearbeid / Hjemmetjenesten på Solbraut bu- og servicesenter i Dalagata 27, mobil 48254285 (minus torsdager).

Publisert 4.2.2015

Intervju med Jahn Børe Jahnsen

Tekst og foto: Roy Myrland, Langsveien.no

10 minutter om skog, næringsliv, historie, kultur, politikk og litt av hvert annet i "skogskommunen" Sør-Aurdal i Valdres. I en serie med innslag vil historiker og Valdresentusiast Jahn Børe Jahnsen fortelle om sitt kjære dalføre. Det er Roy Myrland fra nettavisen www.Langsveien.no som intervjuer og har produsert disse historie- og fagfortellingene med Jahn Børe Jahnsen.

 

Publisert 4.2.2015

Foredrag med Ingrid Grimsmo Jørgensen

Det blir foredrag med Ingrid Grimsmo Jørgensen tirsdag 10. februar klokken 19:00 - 21:00 på Begnadalen skole. Arrangementet er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet Sør-Aurdal, og FAU ved Begnadalen skole, Hedalen barne- og ungdomsskole og Bagn skule.

Les mer her

 

Publisert 4.2.2015

Velkommen - Takk for frivilligheten!

Valdres Natur- og Kulturpark og Valdres Friluftsråd ønsker å takke de frivillige som har bistått i arbeidet med prosjekter i Valdres. Valdresnaturen har fått et stort løft med tilrettelagte stier og løyper, takket være all dugnadsinnsats fra frivillige gjennom flere år! Dette vil vi vise at vi setter pris på! Last ned plakat

Dato: Søndag 1. februar kl.14.00 - ca 16.30
Sted: Fagernes hotell
Mat: “Smak av Valdres” – fingermat

Publisert 27.1.2015

Søknadsportalen for barnehage og SFO åpner 1. februar

For å ha rett til plass fra august 2015, må man søke på hovedopptaket innen 1. mars. Dette gjelder alle barnehager i kommunen. Sør-Aurdal kommune innfører et nytt system for opptak og administrasjon av barn i barnehager og SFO.

Dette har betydning for deg som allerede har barn i barnehage eller SFO. Det er derfor viktig at du leser dette brevet, slik at du vet hvordan det nye systemet fungerer, og hvordan det påvirker deg. Om noe haster før 1. februar, ta kontakt med Berit Dokkebakke Navrud, på telefon 416 78 131 eller send e-post til berit.navrud@sor-aurdal.kommune.no

Publisert 27.1.2015

Åpent møte - skolestruktur

Torsdag 5.2.2015 klokken 18:00 - 20:30 i gymsalen på Begnadalen skole. Administrasjonen ønsker å invitere til et folkemøte der tema er den fremtidige skolestrukturen i Sør-Aurdal kommune. Oppfordrer alle til å møte og si sin mening!

Agenda:

Vi vil oppfordre til at spørsmål og problemstillinger oversendes tjenesteleder skole i forkant av møtet på adresse i.kleven@sor-aurdal.kommune.no, dette for å gi oss mulighet til å gi så grundige svar som mulig. Vel møtt!
Publisert 23.1.2015

Frivilligsentralen i Sør-Aurdal

Dette skjer hver uke

2. februar og 2. mars
Mandag er det Sangkveld med Guri på Fossvang klokken 18:00 - 20:00. Velkommen du som pleier å være der 23. januar, 13. februar, 20. mars og 24. april

23. januar, 13. februar, 20. mars og 24. april

Frivilligsentralen i Sør-Aurdal har diskotek på Fossvang fredag klokken 17:30 – 19:30, der spiller Vangsteins Dansemusikk

Kalenderen "Hva skjer i Sør-Aurdal" som du finner til høyre litt ned på denne siden, er oppdatert. Arrangerer du aktiviteter eller lignende, legg det inn på kalenderen eler send det til redaksjonen, så vil det bli lagt inn på kalenderen.

Publisert 23.1.2015

Arkivkveld

Opplandsarkivet i Valdres er åpent for innlevering av arkiver disse torsdagene: 29. januar på Valdres Folkemuseum, 5. februar på Bautahaugen Samlinger og 12. februar på Bagn Bygdesamling, alle dager klokken 15:00 – 18:00. Opplandsarkivet tar imot gamle protokoller, papirer, bilder m.m. for gratis, sikker og fagmessig oppbevaring. Se vedlagt informasjon om arrangementet og Opplandsarkivet i Valdres. Les mer

Vennlig hilsen

Jahn Børe Jahnsen
Seniorkonservator, Valdresmusea
Mobil: 918 17 950

Publisert 23.1.2015

Andelseiermøte for skogeiere i Sør-Aurdal.

Torsdag 29. januar blir det andelseiermøte på Soltun klokken 18:00
Organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella kommer. Vi diskuterer blant annet hvilke fordeler vi har som andelseiere i Viken Skog.
Styret.

Publisert 23.1.2015

Er du Avisa Valdres’ nye Turvert?

Avisa Valdres skal sette seg i førersetet for en ny tursatsning i regionen, en turportal som skal inneholde turreportasjer, turforslag og tips, turblogg, leserfoto, konkurranser m.m. Avisa Valdres` nye turportal lanseres 1. februar.
Vi ønsker å samarbeide med en rekke friluftsfolk og legge opp til ukentlige fellesturer. Dette skal organiseres så enkelt som mulig, helt uten forpliktelser. Ukas turguide kan for eksempel være Ivar Brynildsen, som skal opp på Kvitmøseknatten torsdag klokken 18.00. Møt opp på Valdres videregående skole de som vil og bli med. Eller hytteeier Jon Smith som skal gå Besseggen og som gjerne vil bli kjent med flere i Valdres – møt opp og bli med.
 På denne måten vil vi skape en arena hvor fastboende, hytteeiere og turister blir kjent med hverandre. Det vil bli et lavterskeltilbud for alle som vil dele turopplevelsen med andre og det vil bli en fin arena for kunnskapsutveksling – for alle har sin egen topp eller tur de er «eksperter» på. 
Om du skal gå, løpe, sykle eller padle – opplevelsen er ofte enda bedre når man deler den med andre. 
Vil du dele spennende og minnerike turer med andre i 2015? Ta kontakt med Marit B. Kasin, journalist i avisa Valdres, og bli en del av vår nye tur- og friluftslivssatsing.
Telefon: 406 32 157
E-post: marit@avisa-valdres.no

Publisert 22.1.2015

Bekymring fra kirkevergen

Kirkekontoret har mottatt en bekymringsmelding vedrørende utskyting av fyrverkeri i Reinli. Nyttårsaften ble visstnok rasteplassen ved kapellet brukt til utskyting av fyrverkeri. Vi ser at dette kan være en flott utsikts- og utskytingsplass – og det gikk jo bra! Men bekymringen gikk på «Hva hvis fyrverkeriet snur og går mot Stavkirka?» Vi vet jo at fyrverkeri gjerne «lever sitt eget liv» og synes det kan være greit å nevne denne bekymringsmeldingen på Reinli.no.

Mvh. kirkevergen

Publisert 22.1.2015

Sylvi Listhaug til Sør-Aurdal

Tekst og foto: Regjeringen.no

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er fredag 23. januar i Sør-Aurdal. Skogbruksnæringa, i dag og i framtid, står på programmet. Mandag 26. januar får ho overrekt utgreiinga frå Skog22, ei breidt samansett gruppe som har hatt i oppgåve å lage ein strategi for å styrke konkurranseevna i norsk skogsektor. Les mer

Publisert 22.1.2015

Åpen dag i Stavedalen

Søndag 18. januar, fra klokken 10:00 til 16:00, er det åpen dag i Stavadalen Skisenter. Det blir foto og filmkonkurranse, informasjon fåes i skistallen.

Vel møtt til en flott dag i Stavadalen Skisenter!

Hilsen Mona og Vidar

Publisert 13.1.2015

Sør-aurdalrennetInvitasjon til landsrenn på Åsemyra

Begna, Bagn, Begnadalen og Hedalen IL inviterer til landsrenn på Åsemyra lørdag 17. januar fra klokkken 12:00. Klasser fra 8 år og oppover (er du 6-7 år kan du også melde deg på). Premie til alle.

Påmelding senest onsdag 14. januar. Online påmelding i Min Idrett, Oddvin på 924 59 590 eller Maren Rønnaug på 976 19 670. Forbehold om nok snø.

Får vi gjennomført rennet vil Totenbank Cup for 11-14 år bli en del av rennet.

Publisert 11.1.2015

Lys våken

Hei på deg som er født 2002 og 2003, eller er forelder til en i gruppa!

Har dere husket å melde dere på LysVåken 24. - 25. januar?
Har du glemt det kan du likevel rekke å få være med, hvis du gjør det nå eller senest innen fredag til Helena W. på telefon 951 78 041.

LysVåken er overnattingsarrangement i kirken for barn født 2002 og 2003, brev om dette ble sendt ut i desember.

Hilsen Helena

Publisert 7.1.2015

Ny løypemaskin i Stavedalen

Makalaus Løypelag døpte sin nyinnkjøpte løypemaskin mandag 29. desember. Ordførerne i Nord-Aurdal og Sør-Aurdal, Inger Torun Klosbøle og Kåre Helland, foretok den høytidelige åpningen av Makalaus Løypelag sin nye løypemaskin sammen med rundt 90 hytteeiere fra Stavadalen Hyttevel og Liaåsen Hyttevel. Les mer

Publisert 7.1.2015

NAV logoNye åpningstider i NAV Valdres

 

NAV Valdres innfører nye åpningstider i alle Valdres kommunene fra og med 1. januar 2015. Se de nye åpningstidene her

 
Publisert 5.1.2015

Ungdommens Kulturmønstring

Logo UKM 2015 emblem

Ungdommens Kulturmønstring (UKM) Valdres blir arrangert lørdag 14. februar 2015, i kulturhuset på Fagernes. Påmelding på www.ukm.no innen 31. januar. Les mer her

Publisert 5.1.2015

Julebukker i Stavedalen

Tirsdag 30. desember var det julebukk moro i Stavadalan skisenter. Alle utkledde fikk bruke heisen gratis hele dagen. Daniel ble vinner av best utkledde julebukk/nisse i dag! Takk for deltagelsen til dere alle. Mona G. Stavedal var fotograf.

Publisert 3.1.2015

Driftsgjennomgang 2014 - Høring skole

Det vises til kommunestyresak 029/14 der administrasjonen blant annet fikk i oppdrag å utrede en sentralskolemodell der alternativene ved eksisterende skoleanlegg ved Begnadalen og Bagn vurderes opp mot en sentralskole midt i kommunen.

Prosessen skal gjennomføres slik at kommunestyret kan gjøre endelig vedtak i mars 2015.

Forslag til framdriftsplan ble lagt fram og godkjent i kommunestyrets møte 18.09.2014.

I møtet med formannskapet 21. oktober la tjenesteleder fram noen forutsetninger som arbeidsgruppa ønsket å legge til grunn for sitt videre arbeid:

 1. Oppstart sentralskole tidligst høsten 2018
 2. Kommunen gjør endringer i strukturen før dette tidspunktet, slik at det er mulig å få til en gradvis reduksjon av antall ansatte ved naturlig avgang, uten at dette i for stor grad går ut over opplæringstilbudet til elevene.
 3. Skolen organiseres i team med tanke på en best mulig ressursutnyttelse og skolen som en lærende organisasjon (organisasjonsutvikling).
 4. Kulturhus og flerbrukshall plasseres i tilknytning til sentralskolen.
 5. Det bygges en sentralskole som kan ta i mot elevene fra Nes i alternativet Garthus og Begnadalen.
Rapporten med vedlegg er sendt ut til uttalelse fra berørte parter. Kommunestyret skal behandle saken 19. mars der høringsuttalelsene, sammen med rapporten fra arbeidsgruppa, danner grunnlaget for beslutning.

Inger Randi I. Kleven, tjenesteleder skole

Reinli Grendeutvalg har mottatt rapporten, som du kan lese her. Det vil bli innkalt til et utvidet styremøte i løpet av januar, fristen for høringsuttalelser er 23. februar. Møtet vil bli annonsert på Reinli.no, Facebook og ved oppslag.

Publisert 2.1.2015

Nyttårshilsen fra ordføreren

Redaksjonen@reinli.no har utfordret  meg på en «nyttårstale til bygda» med en del spørsmål.
Vi ser rundt oss i Valdreskommunene at store arbeidsplasser blir nedlagt eller har  utfordringer med videre drift. Slik sett er vi heldige i Sør-Aurdal der vi har hat en vekst på aktiv sysselsatt, økt varehandel og stadig flere nye hytter blir bygget. Vi har fortsatt lavere skatteinngang en forutsatt og nedgang i folketallet. Vi kjenner til at bedrifter utvider og jobber med nye prosjekter som igjen kan skape nye arbeidsplasser. Slik sett er bilde for Sør-Aurdal ikke så vanskelig som noen andre i Valdres.
Til spørsmålet om veien til Reinli er det og si at vi har endelig fått den inn på kartet og planarbeidet  er i gang. Vi håper og tror at Bagn-Bjørgo fortsatt blir en oppstart høsten 2015 og dette lover godt for masse til Reinlivegen. Vi skal gjøre det vi kan for at planer blir godkjent og satt i verk.
Det blir vist til skolesaken og sentralskolespørsmålet. Nå er saken ute på høring med 8 ukers frist og  vi får se hva som kommer frem i det. Idrettshall og kulturbygg henger nøye sammen med dette. Vi har utkast til planer her i Bagn som vil bli vurdert om det blir resultatet.
Kommunereform er den store saken i hele Norge. Det er vanskelig å forstå logikken i kommunereform med økt satsing  på kommunene med nye oppgaver samtidig som vi kjenner til at flere statlige arbeidsplasser blir lagt ned.
Med kutt i rammer for utbygging av samferdsel og nedleggelse av transporttilbud. Med mer en 100 statlige arbeidsplasser og dens ringvirkninger i avgang i Valdres.  Vi ønsker et levende og utviklende distrikt som kan fungere med lokale arbeidsplasser som tar vare på alle innbyggere og kan gi et godt bidrag til felleskapet.
En kommunereform må ha som mål å skape bærekraftige robuste kommuner. Dersom alle statlige arbeidsplasser sentraliseres til store byområder og  statlige overføringer kuttes for å finansiere store skattelettelser så vil velferdstilbudet i de nye kommune bli dårligere enn det var før reformen.  Det etableres fattige kommuner i distriktene dersom man tar bort statlige og kommunale  arbeidsplasser. Etableres det fattige kommuner i distriktene og rike kommuner i byområdene vil distriktene bli avfolket.
Det er lagt opp til at vi i felleskap for Valdres skal se på løsningen for en. Noen kommuner har også signalisert at de i tillegg vil vurdere andre løsninger.
Det forventes at vi innen 2015 skal ha tatt en foreløpig beslutning. Jeg ser for meg at tidligste oppstart for en ny kommune vil være i 2017 eller i 2018.
Her er det viktig med en brei og inkluderende prosess  og for Sør-Aurdal sin del med god informasjon i sommerhalvåret og en rådgivende folkeavstemming samtidig med kommune og fylkestingsvalget høsten 2015. Dette er vanskelige saker som vi skal tenke oss godt om før vi tar valg. Dette er viktige valg for Valdresamfunnets utvikling.
Blir Valdres stort nok til å ta seg av for eks. videregående  opplæring når felles fylkesutalelse sier at det må minst 100 000 innbyggere til. Vi må ha to tanker samtidig og se hvordan saken utvikler seg. Så langt har forholdene endret  seg og det er ikke lett å se hvordan karte blir om 10 år.

Et godt nytt år ønsker jeg alle.

Kåre Helland

Publisert 29.12.2014