A R K I V  1. HALVÅR  2 0 1 4

 

Bli med på flytur over Reinli

En kald desemberdag i 2012 var undertegnede og sønn på flytur over Reinli og Bagn, med Erik Eggum som pilot. Vi møtte opp på Klanten flyplass på Golsfjellet og gradestokken viste -23° C. Men vel oppe i luften varmet solen opp cockpiten og det ble betydelig mer behagelig. Les mer og se video og bilder her

 

 

Publisert 29.6.2014

Viktig informasjon vedrørende fiber til Reinli

I Reinli Grendeutvalg har vi diskutert muligheten for å få fiber til Reinli. Det er stor interesse både blant fastboende og hytteeiere for å få et bedre nettilbud i bygda. Med fiber vil det åpne seg mange nye muligheter for blant annet raskere internett, tv og telefoni.

Nå har Eidsiva bredbånd laget en side hvor du kan registrere deg, helt uten forpliktelser, men kun for å vise interesse for fiberutbygging. Hvis Eidsiva skal legge fiber til Reinli må interessen være stor nok. Klikk her for å registrere din interesse, og bruk id 1494

Publisert 23.6.2014

Someravslutning på Bagn skole

Mandag 16. juni var det avslutning før sommerferien for barneskolen i Bagn. Skolegården var fylt opp av elever og lærere med familier, i tillegg til strålende sol og en noe skjenerende vind. Fungerende rektor, Georg Dokken, ønsket velkommen og gikk gjennom programmet for kvelden. Les mer og se flere bilder her

Publisert 22.6.2014

Skogens menn

Tekst og foto: Chr. Rustebakke

For tiden er det høg aktivitet i skogene rundt omkring i distriktet. Bare i Garthuskroken bor det 12 skogsarbeidere og fire til sør for fylkesdelet som alle er i Viken Skog's regi.

Nasjonalitetene er Latvia, Kosovo og Serbia. Flere av karene har vært her i flere år som sesongarbeidere. Henning Perlestenbakken er skogkulturpådriver og administrerer arbeidet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Aurdal kommune og Viken Skog. Det er kommunen som forvalter tilskuddsmidlene. Les mer på Begnadalen.no

 

Publisert 23.6.2014

Fønhusdagene

Publisert 17.6.2014

Guiding i Reinli stavkirke sommeren 2014

I sommer blir det omvisning i Reinli stavkirke fra 21. juni til 17. august klokken 12:00 til 17:00, onsdag til søndag (kirken er stengt mandager og tirsdager).

Ansvarlig er Marianne Jensen, telefon 61 34 71 41 / 406 44 910, hun kan også kontaktes for omvisning utenom åpningstidene. Guider er Mariannne Jensen, Kari-Anne Asheim og Martin Stensæter. Les mer her

Publisert 15.6.2014

KREMMERTORG

på Kristiansmoen i Begnadalen
(v/E16 - 25 km sør for Bagn)

torsdag 26.– søndag 29. juni, klokken 11:00 – 17:00 alle fire dager. 

Ca. 25 boder:
Antikk, porselen, håndverk, bakst,
spekepølser, syltetøy, økologiske lys,
kurver, tepper, verktøy, bildeler,
fritidsklær, brukte nytteting, møbler mm.

Kort-terminal.

Kiosk med sitteplasser under tak.
Flatt gardstun. Parkering nær markedsplassen.

Velkommen til trivelige dager i idylliske omgivelser!

www.kremmertorget.info
Edel  tlf. 482 52510

Følg oss på Facebook

Publisert 15.6.2014

Hva er geografisk beskyttet betegnelse?

Fra Roy Myrland, Langsveien.no, har vi fått denne videoen fra Valdresgilde på Fagernes Lørdag 7. juni 2014.

 

Publisert 15.6.2014

Tur til Valdres Folkemuseum på Fagernes

Det blir Tur til Valdres Folkemuseum på Fagernes i Den kulturelle spaserstokken torsdag 21. august 2014. Sør-Aurdal kommune arrangerer tur til Valdres Folkemuseum for eldre og pensjonister i kommunen. Museet har aktiviteter i husene og dyr på museumsområdet i sommersesongen. Avreise fra Sør-Aurdalsheimen / Solbraut er klokken 09:15. Les mer her

Publisert 15.6.2014

Konfirmasjon i Reinli

Tekst og foto: Rune Larheim

1. pinsedag, søndag 8. juni, var det konfirmasjon i Reinli stavkirke. De fem konfirmantene, Kristin Langedrag Bonlid, Ann-Kjersti Dokken, Sondre Bøhn Evensen, Magnus Hagen og May-Britt Navrud Hermundsplass, ble ledet inn i en fullsatt kirke av Prost Anita Dalehavn. Det var en fin seremoni og mange fikk ikke plass inne i Reinli stavkirke, og måtte stå ute i det fine været.

Prosesjon inn i kirken En fullsatt Reinli stavkirke Konfirmantene, fra venstre: Sondre, Magnus, May-Britt, Ann-Kjersti og Kristin Konfirmantene med Prost Anita Dalehavn En fin konfirmasjons-søndag i Reinli
Publisert 9.6.2014

Valdres Sommersymfoni

Klikk på bildet for å laste ned plakat

Publisert 9.6.2014

E-bøker på biblioteket

 Nå kan du låne e-bøker på biblioteket. Alt du trenger å gjøre er å laste ned appen eBokBib fra App-store eller Google Play. Logg deg inn med lånenummer og pinkode. I utvalget finner du en rekke barne- og ungdomsbøker og bøker for voksne. Utlånstiden er 21 dager. Lånet slettes automatisk dersom boka ikke fornyes.
Lykke til!
Komplisert? Kom innom og spør oss, eller les mer her:  http://ebokbib.no

Publisert 4.6.2014

Familiedag ved Bagn Bygdesamling

Publisert 4.6.2014

Driftsgjennomgang 2014

I forbindelse med driftstilpasningsprosessen er det nå utarbeidet tre prosjektrapporter med vedlegg. Disse er sendt på høring til arbeidstakerorganisasjonene, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd, arbeidsmiljøutvalg, formannskap, samarbeidsutvalg/FAU og elevråd. Les mer her

Publisert 4.6.2014

Kurs i stimerking og varding

DNT Valdres i samarbeid med Valdres natur og kulturpark arrangerer kurs for personer som ønsker å delta i arbeid med merking av turstier. Kurset omfatter planlegging, trasevalg, rydding, merking, varding, gradering av vanskelighet, skilting og vedlikehold av stier. Det består av en teoridel på 3-4 timer og praktisk øvingsarbeid, og foregår helgen 21. - 22. juni i Vestre Slidre. Begrenset antall deltagere – påmeldingsfrist 1. juni. Les mer her

Kontaktperson er Ole Haakon Opperud, tlf. 92 62 26 54, epost: olehaakon.opperud@online.no

Publisert 4.6.2014

FYLKESVEG 220 BAGN-REINLI

Fra ordfører Kåre Helland har vi fått følgende kommentar vedrørende nyheten han kom med i 17. mai talen i Reinli Samfunnssal.

Som alle sikkert kjenner til så har vi nå kommet så langt at alle vedtak i kommunene og fylkeskommunen er på plass for å kunne starte byggingen av E16 Bagn-Bjørgo i 2015. Denne utbyggingen innebærer blant annet tunnel på hele strekningen fra Bagn til Klosbøle. Planen er å gjennomføre tunnelbyggingen både fra Bagn og fra Klosbøle. Dette medfører at det blir store mengder overskuddsmasse i Bagn. Noe av dette håper vi kan benyttes til den planlagte utbyggingen på Fossvangområdet, men dette kan bare ta unna en relativt liten del av massene. Fra kommunens side har vi derfor vurdert om det er aktuelle prosjekter som kan nyttiggjøre seg disse massene, slik at de ikke bare blir kjørt til et deponi.

I sine innspill til fylkesvegplan for Oppland har Sør-Aurdal kommunestyre vedtatt at FV220 Bagn-Reinli er den høyest prioriterte fylkesvegen i Sør-Aurdal når det gjelder opprustning. Det er stor konkurranse om fylkesvegmidlene i Oppland, og i nåværende fylkesvegplan er ikke FV220 prioritert. Men i forbindelse med E16-utbyggingen har kommunen tatt kontakt med fylkeskommunen og Vegvesenet med spørsmål om det kan være aktuelt å benytte overskuddsmassene som et utgangspunkt for framtidig opprustning av FV220. Vi har vært i møter med Vegvesenet og fylkeskommunen og fått positiv respons på dette innspillet. En forutsetning for å kunne plassere massene slik at de blir en del av vegutbedringen på FV220 er at det foreligger en vedtatt reguleringsplan. Berørte grunneiere og andre vil derfor i løpet av relativt kort tid bli innkalt til et åpent orienteringsmøte. Det er Vegvesenet som skal innkalle til dette møtet.

Fra kommunens side imøteser vi et godt og konstruktivt samarbeid for gradvis å kunne få gjennomført opprustning av denne svært viktige vegstrekningen.

Kåre Helland
Ordfører

Publisert 2.6.2014

3,3 millioner til kundene i Sør-Aurdal

Gjensidigekunder i Valdres får i disse dager utbetalt 15 millioner kroner i kundeutbytte. 3,3 av disse millionene går til kunder i Sør-Aurdal – 2700 kroner i gjennomsnitt per kunde. Dette fordeler seg på både privat og næringslivskunder.

Kundene i Valdres har totalt fått utbetalt 64 millioner kroner i løpet av de seks årene det har vært utbetalt kundeutbytte. I Sør-Aurdal er det samme beløpet 13 millioner. På landsbasis får Gjensidiges kunder i år 2,1 milliarder kroner. Inkluderer vi tidligere utbetalinger er totalsummen nå på 9 milliarder kroner i kundeutbytte. Les mer her

Publisert 1.6.2014

Programmet for Trollrock 2014 er klart

Programmet for Trollrock 2014 er nå klart. Det tas forbehold om endringer. Fjellet Baby!

Bilde fra Trollrock 2013

TORSDAG 24. JULI FREDAG 25. JULI LØRDAG 26.JULI
12.00 VM i Trollrock - Huldrescena
18.30 Stein Torleif Bjella - Trollscena
19.45 VM VINNERE - Trollscena
20.15 Tinnsoldat - Trollscena
21.00 Clownfish - Huldrescena
21.30 Oslo Ess - Trollscena
23.00 Tiger Bell - Huldrescena
23.45 Skambankt - Trollscena
15.00 Drunken Pineapples - Pitstop
17.00 Minor Majority - Trollscena
18.15 Thom Hell - Huldrescena
19.00 deLillos - Trollscena
20.30 Tiergarten- Huldrescena
21.00 Klovner i Kamp - Trollscena
22.30 Sandra Kolstad - Huldrescena
23.00 Lars Winnerbäck - Trollscena
01.00 Kings of Lien - Huldrescena
15.00 The Rebels - Pitstop
17.00 Truls - Trollscena
18.00 Egil Olsen - Huldrescena
19.00 Donkeyboy - Trollscena
20.15 Morudes - Huldrescena
21.00 Morten Harket - Trollscena
22.30 The Gamasamas - Huldrescena
23.00 Åge & Sambandet - Trollscena
01.00 Hr. Smiths Venner - Huldrescena
Publisert 28.5.2014

Arbeid vil pågå ved stavkirkene i tiden som kommer

Riksantikvaren har besluttet å foreta noen justeringer ved det tekniske anlegget i stavkirkene våre. Det kan føre til at det  vil bli noe «bustint» ved disse kirkene en  liten periode nå frem mot sommeren. Vi håper og  tror at det ikke skal komme i konflikt med konfirmasjonene eller guidingen som begynner ved St.Hans. Vi beklager eventuelle ulemper.

Med venlig hilsen

Liv Barbro Veimodet, Kirkeverge

Publisert 28.5.2014

Årets sommer-marked

på Bekkevold, Nordre Fjellstølen hos Anne Lise og Torodd søndag 6. juli klokken 12:00 – 15:00.

Vi ønsker hjertelig velkommen til en hyggelig markedsdag med mye fint både til hytta og hjemme! Les mer her

Publisert 28.5.2014

Resultater vårskyting 2014

71 personer var med på årets vårskyting lørdag 24. mai. Resultatene kan du lasre ned her:

Junior Veteran Jakt Jaktlag

Publisert 28.5.2014

Interessert i ølbrygging?

Vi arrangerer nybegynnerkurs i ølbrygging på Veigård i Begnadalen. Dato for kurset er søndag 25. mai klokken 14:00. Kurset varer i omtrent fire timer og tar for seg hvordan man brygger en batch med øl fra korn, vann, humle og gjær. Du lærer hva man trenger for å brygge øl hjemme på kjøkkenet og hvordan man kan få tak i det man trenger. Kurset koster kr. 800,- per person, påmelding skjer til post@veigard.com. Mer info finnes på nettsidene våre, http://www.veigard.com/oslashlbrygging.html, og i Facebook-gruppen vår https://www.facebook.com/groups/veigard/

Hilsen Elisabeth på Veigård

Publisert 21.5.2014

17. MAI 2014

Tekst og foto: Rune Larheim

17. mai 2014 vil bli husket som en dag med masseoppslutning om arrangementene rundt i bygdene, flott vær og selvfølgelig 200-års jubileet for grunnloven fra 1814. Dagen begynte som vanlig med barnetoget i Bagn fra skolen, via Sør-Aurdalsheimen til kirken. Før gudstjenesten i Bagn kirke var det bekransning av Stabel-bautaen på Vangen ved ordfører Kåre Helland, med hjelp av tre 7.-klassinger ved Bagn skole, Live Hafton Kluftødegård, Tiril Østgård og Mikael Børsting. Ordføreren holdt også 17. maitalen ved Sør-Aurdalsheimen.

I Reinli var det Reinli Fritidsklubb som var 17. maikomité i år. Etter barnetoget i Bagn var det blomstertog fra Reinli barnehage til bautaen og tilbake, med marsjer fra den nyinnkjøpte boomblasteren til fritidsklubben. Under bekransningen av bautaen dannet de fremmøtte en broderkjede rundt bautaen. I sin tale utfordret Erik Råheim alle i Reinli til å finne ut hvem bautaen i Reinli er reist for, den ble satt opp i 1914. Les mer her

Publisert 19.5.2014

Årsmøte i Sør-Aurdal Frivilligsentral

Tekst og foto: Reidar Schlytter

Årsmøte i Frivilligsentralen ble avviklet tirsdag 13. mai 2014 i lokalene på Fossvang. Det var 21 medlemmer (eiere av Frvilligsentralen) til stede.  Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker som, årsmelding, regnskap, innkomne saker, handlingsplan, budsjett og valg.

Les mer på Begnadalen.no

 

 

Publisert 18.5.2014

 

Ny utgave av SA-posten

De fleste skal nå ha fått en ny utgave av Sør-Aurdal posten, denne utgaven inneholder 17. mai programmet for alle bygdene i Sør-Aurdal. Har du ikke fått den i postkassen eller ønsker å lese web-utgaven, klikk her.

Last ned 17. mai programmet for Sør-Aurdal her

Publisert 15.5.2014

Dugnad i Reinli

Husk dugnaden på Reinli kirkegård mandag 12. mai klokken 18:00!

Publisert 11.5.2014

Invitasjon til barnefotballkvelden

Indre Østland Fotballkrets inviterer Etnedal, Bagn, Begnadalen og Hedalen til ”barnefotballkveld” i Etnedalshallen.

Mandag 12. mai klokken 18:00 – 21:00

Teori 18.00 -19.30, praksis 19:30 – 20:30 og oppsummering 20:30 - 21:00.

Instruktør: Morten Strandengen

IØFK ønsker å fortsette og fokusere på de som er trenere/lagledere for disse yngste lagene. Det bør være et ”krav” om at minst en person rundt hvert lag gjennomfører et 3 timers kurs, som heter "barnefotballkvelden". Dette er et 3 timers kurs som holdes i klubbens nærområde og inneholder både litt teori og praksis, og gir mange nyttige tips om behandling og trening av unge spillere.

Last ned hele invitasjonen her

Publisert 11.5.2014

Konsert i Begnadalen kirke

Velkommen til en anerledes konsert i Begnadalen kirke. Vår kantor, Anders Løberg, inviterer til konsert i Begnadalen kirke fredag 23. mai kloken 19:00.
 Anders har invitert med seg Henning Andersen, som spiller hardingfele, fløyte og kirkeklokker.
Henning utdanner seg som klokkinist – og konserten starter ute på kirkebakken hvor vi kan lytte  etter hvordan Henning får folketoner ut av kirkeklokkene. Det blir spennende!
Deretter fortsetter Anders samme folketoner på orgelet mens vi finner oss plass i kirkebenken. Musikken vil ha sin hovedvekt i norske og svenske folketoner og både Anders og Henning storgleder seg til dette. De lover en bra konsert!
 Konserten er gratis men det blir mulighet til å gi en «skjerv» ved utgangen. Denne kollekten vil gå til det kirkemusikalske arbeidet i Sør-Aurdal.
Vi håper mange musikkglade folk tar turen til Begnadalen denne fredagskvelden og ønsker alle hjertelig VELKOMMEN!

Publisert 11.5.2014

Sør-Aurdal kommune informerer

Klikk på linkene nedenfor for å lese mer.

Publisert 11.5.2014

17. mai 2014

Tradisjonen tro blir det også i år 17. mai feiring i Reinli Samfunnssal, hvor vi vil markere 200-års jubileet for grunnloven. Familiegudstjenesten i kapellet starter klokken 09:45, og blomstertoget går fra samfunnssalen til bautaen klokken 11:30, etter barnetoget i Bagn. I Bagn vil vi få med oss bekransniningen av bautaen over eidsvollsmannen Hans Jacob Stabel på Vangen før vi vender nesen mot Reinli Samfunnssal. Arrangør og 17. mai komité i Reinli er i år Reinli Fritidsklubb. Programmet vil bli publisert senere, men det blir bl.a. tale for dagen v/ ordfører Kåre Helland og bekransning av bautaen v/ Erik Råheim.

Reinli Grendeutvalg har søkt og fått tillatelse til å bruke jubileumslogoen, og vil bruke den blant annet på Reinli.no. Kom gjerne med forslag på bruk av profilen. Last ned profil manualen her

Publisert 11.5.2014

Frisør Natanij massasje & spa

Tekst og foto: Rune Larheim

I Leistrudbakkin i Bagn, i lokalene til gamle Pias frisørsalong, har det kommet en ny salong. Daglig leder, Natanij Riyapunh, forteller at hun vil tilby sine kunder alle former for hårbehandlig og massasje, og etter hvert spa.

Natanij har 20 års erfaring med denne type salong fra Thailand, hvor hun hadde flere ansatte. Denne salongen ble dessverre tatt av tsunamien som rammet Thailand i 2004, og hun måtte avslutte driften. I 2009 kom Natanij til Norge hvor hun først bodde i Rogne, flyttet så til Nannestad og pendler nå mellom Nannestad og Reinli. Hun håper på sikt å få en jobb i Sør-Aurdal, i tillegg til salongen, slik at hun kan si opp jobben i Nannestad og slippe å pendle.

Salongen i Bagn vil Natanij utvikle i takt med kundenes ønsker. Av behandlingstyper kan nevnes aromaterapi, manikyr, pedikyr, extensions, oljemassasje og thaimassasje. Har du mye vondt i kroppen, for eksempel hode og rygg, kan det skyldes seneknuter. Dette kan Natanij løse med massasje.

I første omgang er salongen åpen fredager og lørdager fra klokken 09:00 til 17:00, men andre tider kan være aktuelle. Bare ta kontakt på telefon 915 13 483 / 402 98 950 eller e-post fnms@live.no. Følg gjerne salongen på Facebook - https://www.facebook.com/fnmspa.

Publisert 6.5.2014

Ledig stilling

Renholder
Sør Aurdal Energi AS har ledig jobb for renholder i 20 % stilling.
Arbeidssted er våre lokaler i Begnadalen. Lønn etter avtale.
Hvis dette er av interesse, hører vi gjerne fra deg. Send søknaden til post@sae.no.
Søknadsfrist 5. mai.
Spørsmål til stillingen besvares av Marit på telefon 61 34 74 08 / 975 25 463.

Publisert 1.5.2014

Vårskyting lørdag 24. mai

Godkjent 30 treningsskudd for storviltprøven. Kulestiløype i terrenget.

Treff hele dyret med poeng i sektor. Klasseinndeling: Junior til og med 18 år, jakt det året du fyller 19 år til og med fylte 59 år. Veteran det året du fyller 60 år og oppover, kan sitte når det er stående.

Påmelding 09:00 - 11:00, Hedalen skytterbane. Innskudd: Juniorer kr. 80,-, resten kr. 150,-. Kiosksalg.

Publisert 29.4.2014

1. mai i Sør-Aurdal

1. mai arrangementet i Sør-Aurdal er i år i Hedalen.

Klokken 12:00 - Gudstjeneste i Hedalen stavkirke v/ sokneprest Signe Elisabeth Kvaal
Klokken 13:00 - Etter gudstjenesten blir det samling på Hedalen Barne- og Ungdomsskole

Velkommen!

Arrangør: Sør-Aurdal Arbeiderparti / Hedalen arbeiderlag

Publisert 29.4.2014

Positivprisen for Sør-Aurdal kommune

Positivprisen for Sør-Aurdal kommune ble opprettet av næringsrådet i 1990, og er hittil utdelt 19 ganger. Du kan nå være med å foreslå kandidater til prisen for 2013, frist 28.april.

Les mer

Publisert 17.4.2014

Konsert Norske streif 2014

Sør-Aurdalkoret og Vestre Slidre Sangkor holder konsert i forbindelse med Grunnlovens 200 års jubileum og Alf Prøysens 100 års jubileum. Reportoaret er sanger fra nord til sør i Norge og er fra 1814 til 2014.

Søndag 27. april Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS) klokken 18:14

Søndag 11. mai Vestre Slidre kulturhus klokken 18:14

Les mer

Publisert 17.4.2014

Fotokurs

Hedalen kunst- og husflidslag inviterer til fotokurs for nybegynnere

10. og 11. mai 2014

Kursholder Vegard Finsrud

Lær deg å ta fine bilder til 17. mai, konfirmasjon, bryllup og hverdags.

Les mer

Publisert 17.4.2014

STAVKIRKE OMVISERE/GAIDER I SØR AURDAL

Sør Aurdal kirkelige fellesråd organiserer turistvirksomheten i Reinli og Hedalen Stavkirke. Sommeren 2014 håper vi kirken kan være åpen for publikum i perioden fra 22 juni til og med 18. august.  Dersom du er serviceinnstilt, er interessert i kunst og historie og i tillegg trives med å formidle, er du kanskje den vi søker. Les mer her, søknadsfristen er 25. april

Publisert 2.4.2014

Reinli Grendeutvalg

Grendeutvalget i Reinli har hatt årsmøte med påfølgende konstitueringsmøte. Dessverre var det veldig dårlig oppmøte på begge møtene, hvis folk i Reinli ønsker gjennomført saker i bygda må de stille opp! Men styret fikk sin nye sammensetning bestående av - Morten Børsting (leder), Rune Larheim (leder, kasserer og webredaktør), Ole Jørgen Bergene (sekretær), Rønnaug Hokstad og Geir Henning Skaret (styremedlemmer), Ragnhild Kvale, Eivind Fremgaard og Erland Fremgaard (varamedlemmer). Den nye siden til Reinli Grendeutvalg finner du her (under oppdatering)

Publisert 30.3.2014

Musikkandakt i Begnadalen kirke

Onsdag 2. april klokken 20:00 blir det andakt med Kantorum-korene, Osvald Fossholm (solosang), Anne-Margrethe Wilter (flygel), kantor Anders Løberg (kirkeorgel) og sogneprest Signe Elisabeth Kvåle. Velkommen!

Publisert 30.3.2014

Næringskveld i Begnadalen

Tirsdag 18. mars ble det avholdt et møte for næringsdrivende i Sør-Aurdal. Ca. 30 fremmøtte fikk høre innlegg fra blant annet Begna Bruk, Herangtunet og Bagn Pølsemakeri. Nils Martin Sætrang ønsket velkommen.

Les mer

 

 

Publisert 25.3.2014

Tur og informasjonsguiden

Tur og informasjonsguiden for Sør-Aurdal 2014 kommer i postkassen før påske, men her er den elektronisk.

Publisert 12.3.2014

Konsert i Begnadalen kirke

Lørdag den 15. mars kommer Norsk Poesi Ensemble til Begnadalen kirke! Norsk Poesi er en samling sanger på 120 tonesatte dikt av kjente norske lyrikere; bl. a. Inger Hagerup, Herman Wildenvey, André Bjerke, Henrik Ibsen og Sigrid Undset, med melodier av  Morten Chr. Groth. Les mer

Publisert 11.3.2014

Pressemelding fra Fønhusprosjektet

Etablering av Mikkjel Fønhus forening

Etter fem år med Fønhusgruppen sine aktiviteter for å løfte forfatterskapet til naturelskeren og den landskjente forfatteren Mikkjel Fønhus frem i lyset igjen er det nå tid for å etablere en forening som tar dette arbeidet videre ut til folket sammen med det lokale næringslivet og enda flere engasjerte ildsjeler og samarbeidspartnere i Valdres. Les mer

 

Publisert 8.3.2014

Årsmøte i Sør-Aurdal Skogeierområde

Fredag 4. april 2014 klokken 19:00 på Sørum.
Middag serveres!
Påmelding til 954 58 848 eller epost hougsrud@bbnett.no  

Vel møtt fra Styret.

Publisert 8.3.2014

Informasjon fra Sør-Aurdal kommune

Kulturmidlar 2014
Frivillige lag og foreiningar kan søkje om kulturmidlar til drift av laget.
Søknadsfrist: 1. april

Tilskott til kulturformål/arrangement
Søknadsfrist: 1. mai

Elektronisk søknad via kommunens sjølvbetjeningsportal på www.sor-aurdal.kommune.no

Kulturprisen 2014
Send skriftleg forslag til kandidatar med grunngjeving til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller postmottak@sor-aurdal.kommune.no  innan 1. mai.

Publisert 5.3.2014

Resultater fra klubbrenn på Leirskogen 04.03.14

Her er resultater fra tirsdagens klubbrenn på Leirskogen. Rennet, som gikk i klassisk stil, hadde 63 deltakere. Last ned resultatliste her. Alle resultater i sesongen 2013/2014 finner du her.

Publisert 5.3.2014

Årsmøte i Sør-Aurdal historielag

Historielagets årsmøte holdes i Peisestua ved Begnadalen skole mandag 24. mars klokken 19:00. Utenom vanlige årsmøtesaker skal møtet behandle forslag til nye vedtekter. Les mer

Publisert 5.3.2014

Pressemelding innovasjonsnettverket 01.03.2014

I regi av gründer og NTNU-professor Sjur Dagestad er en rekke av de fremste av landets innovatører godt gang med å skrive sin egen fagbok. Målet er å lage en praktisk, jordnær fagbok for hvordan å lykkes med innovasjon i Norge. Innovasjonsfirmaet Innoco ‘tar egen medisin’ og har startet et prosjekt med flere hårete mål -  Totalt  150 forfattere skal sammen skape ”den ultimate innovasjonsboken". Les mer

 

 

 

Publisert 4.3.2014

Årsmøte i grendeutvalget

Torsdag 6. mars klokken 20:00 avholder Reinli Grendeutvalg sitt årsmøte. Til behandling er vanlige årsmøtesaker og innkomne saker. Er det temaer du ønsker behandlet, send de inn til styret ved Rune Fremgaard innen tirsdag 4. mars, på e-post rune@fremgaard.com.

Møt opp og vis at du er engasjert i bygda di!

Les mer om grendeutvalget her

Publisert 2.3.2014

Kongsvegløpet 2014

Publisert 2.3.2014

Festgudstjeneste i Bagn kyrkje søndag 23.2.2014

Tekst og foto: Liv Barbro Veimodet

Bagn kyrkje var valgkirke i 1814. Her ble første runde av valgene til riksforsamlingen gjennomført. Dette var Norges første nasjonale valg.  I denne forbindelse har alle valgkirker fått tilbud om et kulturhistorisk skilt og innrammet reproduksjon av fullmaktsbrevet til valgmennene  valgt nettopp her 25. februar 1814. Reproduksjonen av fullmaktsbrevene henger ute i våpenhuset mens det kulturhistoriske skiltet henger på utsiden, ved sideinngangen. Dette er en gave fra Riksarkivaren, Stortinget og Riksantikvaren. Les mer her

 

 

Publisert 2.3.2014

Kom til Stavadalen Skisenter på søndag

Tekst: Mona Stavedal

Hei alle. Det er tett tåke, ingen nedbør (akkurat nå) og gradestokken står på 0. I følge dagens værmelding, skal det bli en "grå" helg her på østlandet. Søndag 2. mars er det ski/ake dag hos oss i samarbeid med Bagn IL. Det vil bli parallellslalom og musikk. Her er det speakern Lars Øystein som står for rennet og musikken. Dette starter ca. kloken 12:00, møt opp og ha det gøy i bakken Medlemmer av Bagn IL kjører gratis denne dagen, alle andre kjører for halv pris! Husk, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige...? Vel møtt!

 

Publisert 26.2.2014

Årsmøte på Reintun

Fredag 28. februar klokken 19:00 er det årsmøte i Reintun Forsamlingshus. På agendaen står vanlige årsmøtesaker samt innkomne saker. Sett av kvelden og møt opp på Reintun på fredag!

Publisert 26.2.2014

Tett mellom godbitene i Begnadalen

Tekst: Anne Dyve

Begnadalen amatørteater (BAT) inviterte til jubileumsrevy helga 14. - 16. februar,  20 år etter deres første oppsetning. Og det ble en forestilling som var en jubilant verdig. Leder i BAT, Hans Allergoth, innledet fra scenen med å introdusere sofaen på fremste rad der to tilfeldige gjester skulle få sitte komfortabelt og forhåpentligvis bidra litt fra scenen. Les mer på Bagn.no
Publisert 24.2.2014

Invitasjon til lag og foreninger i Sør-Aurdal

Lag og foreninger i Sør-Aurdal er herved inviterte til å skilte og kloppe nye eller gamle stier i kommunen. Valdres Friluftsråd har skilt- og kloppeprosjekt, finansiert gjennom Gjensidigestiftelsen. Skiltprosjektet avsluttes i 2014. Kloppeprosjektet avsluttes i 2015. Les mer her

Publisert 24.2.2014

Grunnlovsjubileet

Tekst: Ola Thorsrud

 

Det er no 200 år sidan Noreg fekk si eiga grunnlov. Dette skal feirast over heile landet og gjennom mykje av året året. Starten går sundag 23. februar.

Bagn kyrkje hadde ei viktig rolle. Den 25. februar 1814  var det ekstraordinær bededag i mange kyrkjer i Norge. Bagn Kyrkje vart då utpeika saman med mange andre som valgkyrkje. Her skulle det vere valg av valgmenn som skulle velje utsendingar til riksforsamlingen på Eidsvoll. Les mer her

Publisert 21.2.2014

Valdres Bygdeungdomslag

Tekst: Guro Lajord

Valdres Bygdeungdomslag har hatt gleda av å arrangere Oppland bygdeungdomslag vinterstevne. Norges Bygdeungdomslag er ein frivillig organisasjon av og for ungdom som skapar aktivitet på bygda i store delar av landet. I Oppland står bygdeungdomslaget sterkt og engasjerer mange. Vi i Valdres bygdeungdomslag er sjølvsagt stolte av å ha arrangert vinterstevne, ei tevlingshelg for ungdom frå heile Oppland. Det ble blant anna konkurrert i motorsag, bløtkakepynting, borddekking, swing og spekematanretning. Arrangementet ble avlsluttet med bankett - så det var eit variert program for alle som deltok. Vinterstevnet gikk føre seg på Bagn helga, den 31. januar – 2. februar og det kom omlag 50 ungdommar frå heile Oppland til Valdres denne helgen. I tillegg håper vi å engasjere flest mogeleg lokale ungdommar.

Publisert 21.2.2014

Fønhusprosjektet

Tekst: Stig Solbreken

Kundan Rockstad er ansatt i 50 % stilling i Fønhusprosjektet. Fønusprosjektet er et samarbeid mellom Sør-Aurdal kommune og næringslivet.

Fønhusprosjektet har som mål å markedsføre eksisterende tilbud i Sør-Aurdal og etablere flere kommersielle tilbud knyttet til opplevelser i skog og fjell. Mikkjel Fønhus sitt rike og hans forfatterskap skal brukes i markedsføring av Sør-Aurdal. Les mer her

 

Publisert 21.2.2014

Aktiviteter i Stavedalen i vinterferien

Stavadalen Hyttevel arrangerer Makalaus Open m/ After Ski lørdag 22. februar klokken 15:00. De inviterer til en morsom og uhøytidelig alpinkonkurranse for andre året på rad. Det konkurreres i 4 klasser; Kvinner, Herrer, Jenter og Gutter. Les mer her

Søndag 2. mars arrangerer Bagn IL ake/alpin/skidag i Stavadalen Skisenter. Det blir musikk i bakken samt noen andre aktiviteter, ellers er det bare å kose seg i sola. Les mer her

Publisert 20.2.2014

Turkarusellen

Folderen for turkarusellen er oppdatert og tilgjengelig for alle. ”Sør-Aurdal friskusen” kåres ut fra registreringene i bøkene på alle turmålene i folderen. De som har 10 turer og flere totalt er med i trekningen av ”Sør-Aurdal friskusen”. Alle som har skrevet navnet sitt i boka på ett eller flere turmål er med i trekningen av 10 stk. T-skjorter. ”Karusellåret” går fra 15.10. – 14.10. Klikk her for å laste ned folderen.

Publisert 16.2.2014

Juletrefest i Liagrenda

Tekst og foto: Laila Lundstein

I Liagrenda, på Lien grendehus, hadde vi juletrefest søndag 12. januar. Det var mange både små og store som koste seg med kaffe og kaker, gang rundt juletreet, leiker, utlodning og sist men ikke minst besøk av nissen! Det ble en fin dag, som vi kommer til å gjenta neste år. Klikk på bildene for stort format.

Publisert 3.2.2014

Reinli Søndagsskole

Husk søndagsskolen i Reinli søndag 26. januar klokken 11:00. Videre er det søndagsskole som vanlig hver tredje søndag frem til påske. Følgende datoer må du sette av i kalenderen i vinter: 26. januar, 16. februar, 9. mars og 30. mars.

Publisert 25.1.2014

Stavadalen skisenter og Makalausbua

Det er flotte forhold i bakken og skisenteret holder åpent hver lørdag og søndag fra klokken 10:00 til klokken 16:00 i vinter. Makalausbua er åpen lørdager klokken 10:00 - 17:00 og søndager klokken 10:00 - 18:00. Det er bare å finne frem skiene og sjekke forholdene i bakken, og ta middagen i Makalausbua.

 

Publisert 12.1.2014

Bygdekinoen i Sør-Aurdal

Tekst og foto: Rune Larheim

Som noen kanskje kjenner til ble Bygdekinoen i Sør-Aurdal lagt ned fra 1. januar 2014 og filmene som var planlagt i Reinli 7. januar ble avlyst. Årsaken er at det ikke er satt av midler i budsjettet til drift i 2014. Reinli.no har i den forbindelse tatt en prat med kulturkonsulenten i Sør-Aurdal kommune, Gunvor Elene Thorsrud (bilde).

"Det stemmer at kommunen har sagt opp avtalene med Bygdekinoen for alle spillestedene i kommunen fra nyttår, i Reinli, Begnadalen og Hedalen, på grunn av at det ikke er midler i budsjettet til drift av Bygdekinoen i 2014". Les mer her

 

Publisert 12.1.2014

Skisamling på Leirskogen 17. - 18. januar

Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer skisamling på Leirskogen fra fredag 17. til lørdag 18. januar. Dette er en samling for alle som har lyst til å leke på ski og bli litt flinkere til å gå på ski. Tilbudet går til alle løpere fra Bagn, Begna og Begnadalen, født fra og med 2008 og tidligere (de som er født i 2008, 2007 og 2006 må ha med en foresatt). Vi starter med oppmøte klokken 17:00 på fredag. Møt med blanke ski, da vi tar ei skøyteøkt fredag kveld. Vi smører ski til klassiskøkta lørdag. Les mer på Bagn.no

Publisert 12.1.2014

Fotballtrening for G12 og J14

Roar Nerli informerer om at alle mulige fotballspillere på G12 (født 2002-2003) og J14 (født 2000-2001) i 2014-sesongen, nå begynner fotballtrening på mandager klokken 15:00 - 16:30 i gymsalen på SAUS og torsdager klokken 16:00 - 17:30 i Etnedalshallen (felles kjøring fra Statoil klokken 15:30).

 

Publisert 9.1.2014

KræsjTreff - Gründertreff - 15. januar 2014

Tekst: Sonja H. Bordewich, KræsjDronning og prosjekt-/prosessleder

Vi er meget glade for at Sør-Aurdal Kommunes næringskonsulent Stig Solbrekken takket ja til å samarbeide med KreativitetsAkseleratoren AS og Nord-Garthus Gård. Vi har gått sammen for å finne ut hvordan man man få til et positivt gründermiljø / jobbskapermiljø lokalt. KreativitetsAkseleratoren AS arrangerer KræsjTreff - gründertreff som gir kraft. Vi benytter egen medisin og "kræsjtester" rett og slett om dette er en måte å løfte næringsutviklingen i egen kommune. Det er gratis å delta. Det er laget facebook arrangement, og allerede etter et par timer var det seks personer som meldte sin interesse. Les mer her

Publisert 9.1.2014

Resultater fra sesongens første klubbrenn

Her er resultatene fra sesongens første klubbrenn for Bagn, Begna og Begnadalen IL. Stilarten var fristil og 88 løpere stilte til start i klar vær og 0 grader. Last ned resultatlisten her

Publisert 9.1.2014

Kort tid igjen for å søke om midler til aktiviteter og utstyr

Friluftsaktiviteter og utstyr tilknyttet dette: Frist: 15.januar
http://www.oppland.no/Aktuelt/Sok-stotte/Idrett-og-friluftsliv/Tilskudd-til-friluftsliv/

Turskiltprosjektet – samarbeid mellom Oppland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen - felles nettside for prosjektet er: http://www.turistforeningen.no/nasjonalt-skiltprosjekt/

For info om ny søknadsrunde i Oppland, se link under.  Frist: 1.februar
http://www.oppland.no/Aktuelt/Sok-stotte/Idrett-og-friluftsliv/Tilskudd-til-merking-og-gradering-av-turstier/

Publisert 9.1.2014

Hjelp hverandre på Facebook

Har du sluttet å røyke eller vurderer å gjøre det? Da trenger vi din hjelp. Helsedirektoratet har laget siden «Slutta – din røykeslutt» på Facebook for at folk skal kunne dele sine erfaringer med røykeslutt. Har du klart det? Fortell oss hvordan du gjorde det! Vil du gjøre et forsøk? Finn råd og støtte. Det finnes ikke én måte å slutte på som passer for alle, og mange må forsøke flere ganger før de endelig klarer det. På Slutta – din røykeslutt kan du fortelle oss om hvordan du endelig fikk det til, sto mot røyksug, kjempet deg gjennom abstinenser og fortsatt holder motivasjonen oppe. 
Du som er usikker på hvordan du skal klare å slutte, har forsøkt mange ganger allerede – eller som sliter med å holde deg røykfri – kan få tips og støtte fra andre. Her finner du siden: https://www.facebook.com/slutta.no?fref=ts

Publisert 9.1.2014

SKIGRUPPENE I BAGN, BEGNA og BEGNADALEN IL

inviterer unge og eldre til en ny sesong med skirenn og skiglede vinteren 2014. Vi fortsetter med felles klubbcup med Begna og Begnadalen IL, med renn annenhver uke på Leirskogen og Åsemyra. Rennstart er klokken 18:15 for de uten tidtaking og klokken 18:30 med tid. For å få premie i klubbcupen må man delta på minimum 5 renn, inkludert telenorrenn. Rangering for de som er født i 2003 eller tidligere. Poenggiving etter World Cup systemet, 1. plass 100 poeng, 2. plass 80 poeng, 3. plass 60 poeng osv. Deltakelse på stafett 11. mars gir 50 poeng. Les mer og last ned terminlisten her.

Publisert 6.1.2014

Logo SAAP.bmp
ÅRSMØTE
Mandag 27.januar 2014, kl 19.00 på Begnadalen skole, Peisestua
Til behandling: Ordinære årsmøtesaker og vedtekstendringer.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende innen 13.januar 2014. Forslag sendes Reidar Schlytter 2936 Begnadalen
(e-mail:schlytte@online.no)
Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.
Styret

Publisert 1.1.2014

3. dagfest på Reintun

Fredag 27. desember var det tradisjonell 3. dagfest på Reintun. Ca. 125 mennesker moret seg mens Vangsteins fikk dansefoten til å vibrere ut i de sene nattetimer.

Det tok lang tid før man begynte å ankomme Reintun, hva skal til for at feststemte mennesker ankommer tidligere?

 

 

 

 

 

Hvis noen ønsker å leie Reintun er det bare å ta kontakt, last ned plakat her.

Publisert 1.1.2014