A R K I V  1.  K V A R T A L  2 0 1 3

 

Valdres Snøscooterklubb (VSSK)

Tekst og foto: Hanne Haugrud

Det er stor interesse for snøscootercross i  Valdres, her representert av 6  fartsglade gutter fra Bagn og Reinli:  Eivind Heiene, Morten Haugrud, Mathias Hagadokken, Bjørnar Sørumshaugen, Eirik Røang og Eirik Haugrud. Crossbanen som klubben har, ligger på Slidreåsen mellom Vestre og Øystre Slidre.  Det er ca 30 – 40 aktive kjørere i klubben.  Det er også en liten minicrossbane for de aller minste. Klubben arrangerer 3 klubbløp (fra 8 år og oppover).

Les mer på Bagn.no

Publisert 29.03.2013

 

Ny leder for Sør-Aurdal Historielag

Tekst og foto: Reidar Schlytter

På årsmøte til Sør-Aurdal Historielag den 14. mars 2013 på Soltun i Garthus, ble det valgt ny leder for Historielaget.

Bjørn Gjerdalen som har vært leder for Historielaget de siste fire år hadde sagt fra seg gjenvalg til lederjobben. Årsmøtet valgte enstemmig Eldor Bråthen som ny leder.

Eldor takket for tilliten ved å bli valgt som leder og henvendte seg til Bjørn og takket han for innsatsen som leder de fire siste årene.

Les mer på Begnadalen.no

Publisert 29.03.2013

Bjørn leser opp årsberetningen for årsmøte.

Stavadalen Hyttevel

"Makalaus Open" Langfredag og Påskeskirenn påskeaften, arrangeres av Stavadalen Hyttevel denne påsken. Vidar Skoglund i hyttevelet forteller at alle er velkomne og håper så mange som mulig møter opp. Langfredag er det i tillegg Afterski i Makalausbua. Arrangementene er også lagt inn på aktivitetskalenderen. Les mer her

Publisert 24.03.2013

Reinli markerte barnehagedagen

Tekst: Kirsten Flagstad, Avisa Valdres. Foto: Reinli Barnehage

12. mars ble barnehagedagen 2013 markert for niende år på rad over hele landet. Årets budskap var kvalitet og bemanning. "En god barnehage trenger både et godt kvalifisert personale og nok personale. Reinli barnehage markerte barnehagedagen ved å sette fokus på kvalitet", forteller pedagodisk leder Pernille Frøysaker. Dette gjorde de ved å arrangere en kurskveld for personalet i barnehagen. Les mer

Publisert 23.03.2013

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHvor er dette?

Tekst og foto: Jørn Damslora

Dette kulturminnet ble satt opp i 1973. Hvor står det? En nøye beskrivelse av stedet kan godkjennes, selv om navnet på åsen er ønskelig. Svaret sendes bygdeutvikling@bagn.no innen 5. april.

Riktig svar i oppgaven fra kvinnedagen er Båtnfeten, Bådnfeten eller Barnefeten.

Publisert 23.03.2013

 

Ellingsæterrunden 2013

Etter to år med lite snø og dårlig skiføre i påsken tar Bagn IL og Ellingsæter opp igjen det etterhvert så tradisjonsrike familieklubbrennet på skjærtorsdag. Bagn IL serverer skirenn og Ellingseter serverer potetklubb, årets renn blir nr. 14 i rekken. Det er mulig å delta på skirennet uten å spise klubb og det er mulig å spise klubb uten å gå på ski

Les mer på Facebooksiden til arrangementet her

Publisert 23.03.2013

Skiavslutningen 2013

Tekst: Stig Solbrekken

25.000 kr til Bagn Idrettslag

«Nordea Valdres delte søndag ut «EkstraSjansen» til Bagn Idrettslag ved sessongavslutningen for langrenn på Leirskogen. Premien er en del av «Klubben i mitt hjerte» som er et samarbeid med Norges Idrettsforbund (NIF), med avstemming fra klubbmedlemmer i november hvert år. Les mer her

Publisert 23.03.2013

Sør-Aurdalposten

Torsdag 21. mars finner alle i Sør-Aurdal og Nes i Ådal en nyvinning i postkassn, SA-posten. Dette er et samarbeid mellom Begnadalen.no, Bagn.no og Reinli.no, og er et gratis informasjonstidsskrift til alle innbyggere. Det skal være et supplement til nettsidene og vil inneholde både redaksjonelt stoff, kunngjøringer og informasjon om det som skjer i Sør-Aurdal.

SA-posten er blitt laget med ideer fra "Kva skjer i bygda" i Vestre Slidre og Rennebunytt, i Rennebu har dette tidsskriftet kommet ut i 35 år. Redaksjonen ønsker reaksjoner på denne førsteutgaven, alle tilbakemeldinge mottas med takk slik at vi kan utvikle Sør-Aurdalposten slik vi ønsker å ha den.

Neste utgave kommer 14. mai, og frist for innsending av stoff er 2. mai.

Klikk på bildet for å laste ned en pdf-utgave av SA-posten.

Publisert 20.03.2013

 

Hva ønsker du for Reinli?

På to årsmøter i 2013, Reinli Grendeutvalg og Reintun Forsamlingshus, har vi diskutert hvordan vi kan få mer fart i bygda og Reintun. Hva ønsker du? Hva kan du bidra med til at det skjer mer i Reinli? Hva slags aktiviteter skal vi ha? Hva kan vi bruke Reintun til? Her er noen forslag, legg gjerne til dine egne. Vis at vi i Reinli er engasjerte og ønsker å bidra til å gjøre mer for bygda, ikke bare med prat, men også bidra aktivt! Hvorfor møter ikke fler på årsmøtene? SI DIN MENING!

Si din mening på Reinli på Facebook, klikk her

Publisert 16.03.2013

Reinli Grendeutvalg

Onsdag 6. mars avholdt Reinli Grendeutvalg sitt årsmøte i Reinli Samfunnssal. 20 fremmøtte diskuterte blant annet årsmeldingen for 2012, og hvor veien går videre for Reinli og Reinli Grendeutvalg. Vi har mange flotte turmål, men folk må vite om dem og hvor stiene går. Vi har fått noen skilt til turstiene våre og skal søke om fler. Det må også bli et tettere samarbeid mellom Reintun Forsamlingshus og grendeutvalget, og alle i Reinli må bidra til at vi får en mer levende bygd. Se saken over og stem på hva du vil ha i Reinli. Årsmøtet besluttet å ha et bygdemøte i Reinli Samfunnssal torsdag 4. april klokken 19:00. Til slutt var det valg av nye styremedlemmer, Rune Fremgaard ble valgt til ny styreleder. Den nye styresammensetningen ser du på bildet. Se også Reinli Grendeutvalg sin egen side

Last ned årsmeldingen 2012
Last ned referatet fra årsmøtet
Publisert 18.03.2013

 

Jubileumsbok om Hedalen Stavkirke

I forbindelse med 850-årsfeiringen for Hedalen stavkirke utgis:
«HEDALEN STAVKIRKE. En pilegrim vender tilbake»,
skrevet av hedøling og prost i Valdres,
Anne Hilde Øigarden. Foto: Trond Øigarden.

Les mer

Publisert 19.03.2013

STAVKIRKE OMVISERE/GUIDER I SØR AURDAL

Sør Aurdal kirkelige fellesråd organiserer turistvirksomheten i Reinli og Hedalen Stavkirke. Sommeren 2013 håper vi kirken kan være åpen for publikum i perioden fra 22 juni til og med 18. august. Dersom du er serviceinnstilt, er interessert i kunst og historie og i tillegg trives med å formidle, er du kanskje den vi søker.

Les mer her

Publisert 19.03.2013

Bekymring for norsk treforedlingsindustri

Tekst og foto: Reidar Schlytter

Helgen 9. - 10. mars gjennomførte Oppland Arbeiderparti sitt årsmøte på Gjøvik. Fra Sør-Aurdal Arbeiderpati deltok Magne Damslora, Emmy Bakkom og Reidar Schlytter. Årsmøtet behandlet flere store viktige saker som vil få betydning for vår region, hvis de blir vedtatt og videreført på Landsmøtet til Arbeiderpartiet. På årsmøtet deltok også bl. andre statsråd Rigmor Aaserud, stortingsrepresentantene Tore Hagebakken, Stine Renate Håheim, Torstein Rudihagen og nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen. Fra Oppland fylke deltok fylkesordfører Gro Lundby. Les mer på Begnadalen.no

Publisert 17.03.2013

Resultater fra årets siste klubbrenn

Her er resultatene fra sesongens siste klubbrenn på Leirskogen tirsdag 12.03.2013. Rennet gikk i klassisk stil.

Last ned resultatlisten her

Publisert 17.03.2013

Hvor er dette?

Tekst og foto: Jørn Damslora

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det er mange år siden dette huset gjorde nytte for seg i forhold til formålet det ble bygd for, men en og annen turist har funnet ly der for vær og vind. Hvilket kulturminne ser du her?

Send svaret til bygdeutvikling@bagn.no innen 29.03.2013.

Riktig svar på oppgaven 01.03.2013 var Reinsjødalen

Publisert 17.03.2013

Kirkens Nødhjelp bed om di gåve 18. mars

Tekst: Helge Hartberg. Foto: Bagn.no

Kvart år held Kirkens Nødhjelp ein innsamlingsaksjon mot slutten av fastetida i kyrkjeåret. Fastetida er frå gamalt meint å vera ei tid der ein gjev avkall på nokre gode ting, for å samle tankane om Jesu veg mot liding og død. Det vi gjev avkall på, kan gje rom for å yta noko ekstra til dei som er i naud på eit eller anna vis. Les mer

Publisert 16.03.2013

 

Positivprisen 2012

Positivprisen for Sør-Aurdal kommune ble opprettet av næringsrådet i 1990, og er hittil utdelt 18 ganger. Du kan nå være med å foreslå kandidater til prisen for 2012, frist 21. mars. I følge statuttene for positivprisen kan prisen tildeles personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Les mer

Publisert 17.03.2013

Ny leder for Sør-Aurdal Historielag

Tekst og foto: Reidar Schlytter

På årsmøte til Sør-Aurdal Historielag den14. mars 2013 på Soltun i Garthus, ble det valgt ny leder for Historielaget.

Bjørn Gjerdalen som har vært leder for Historielaget de siste fire år hadde sagt fra seg gjenvalg til lederjobben. Årsmøtet valgte enstemmig Eldor Bråthen som ny leder.

Les mer her

Publisert 16.03.2013

 

 

Vil du få merket din sti?

Friluftslivet i Oppland skal gjøres mer tilgjengelig for alle gjennom bedre skilt og merking. Nå kan små og store aktører søke om penger for å få skiltet sin veg. Fylkesutvalget bevilget 17. april 2012, 3 millioner kroner til skilting og tilretteleggingstiltak for frivillige organisasjoner i Oppland. Nå er tiden kommet for at frivillige organisasjoner og lag og foreninger kan søke om penger til å få merket den stien de ønsker. Pengene er på plass, nå etterlyses søkere. Les mer her

Søknadsfrist er 8. april 2013 og søknad sendes direkte til Oppland fylke: postmottak@oppland.org

Publisert 16.03.2013

Nytt fra folkehelsekoordinator

SKILTPROSJEKT (2012 – 2014) og KLOPPEPROSJEKT (2013 – 1015)

GjensidigestiftelsenLag og foreiningar inviterast til vidare samarbeid for skilting og klopping av stigar og turmål i vår kommune. Ta kontakt med folkehelsekoordinator Mirian Øyhus Mikkelsgård for ytterlegare informasjon.

Frist for innsending av forslag er 15. april 2013

Publisert 17.03.2013

Kongsvegløpet 2013

Tekst: Maren Rønnaug Sæteren Hippe. Foto: Anne Dyve

Totalt 224 fullførte Kongsvegløpet søndag 10. mars. Det var rekorddeltagelse i knall vær og supert føre. Harald Bakken er fortsatt på topp, den eneste som har gått alle 28 gangene. Vi hadde tre løpere med 25 års jubileum. Eivind Bakkene satt igjen ny løyperekord, tåspissen forann Even Sæteren Hippe. Det ble spurtoppgjør både i klasse M15-29 og M30-44.

Vinner av "Kongsvegløpets maxklasse 2013" ble 5. klasse ved Begnadalen skole. Elever fra 10 ulike skoler hadde registreret seg i årets "nyvinning" og var klassen med prosentvis flest deltagere. Les mer på Bagn.no

Se resultatene her

Publisert 13.03.2013

 

 

Hvor er dette?

Tekst og foto: Jørn Damslora

Uke 10Det er nå klart for femte runde i konkurransen hvor er dette. Vet du hvilket turmål, kulturminne, eller sted i eller like ved Sør-Aurdal som presenteres, så sender du svaret til: bygdeutvikling@bagn.no.

Drette er et vanlig turmål i Sør-Aurdal. Hva kalles stedet?

Send svaret til bygdeutvikling@bagn.no innen 23. mars. Svaret kommer i oppgaven den dagen.

Svaret i tredje oppgave: Begna Bruk.

Publisert 12.03.2013

 

VM-stafett på Leirskogen

Lørdag 9. mars gikk Valdresmesterskapet i stafett av stabelen. Værgudene var ikke på arrangørene sin side, gråvær og lett snødrev ønsket løpere og tilskuere velkommen til løypene på Leirskogen. Men det var mange som likevel fant veien til høyden i Sør-Aurdal denne lørdagen, og det ble en fin dag med topp innsats i sporet av både liten og stor. Arrangørene, Bagn IL, Begna IL, Begnadalen IL og Hedalen IL, presenterte fine løyper og et flott arrangement.

Les mer og se flere bilder her

Perfekt veksling mellom Bagn IL's Martin Steinsæter og Morten Bellika Johansen

Publisert 10.03.2013

 

Åpningstider i påsken

Her er åpningstidene til ICA Nær Reinli og Makalausbua for påsken 2013. Klikk på bildene og last ned ditt eget eksemplar.

Publisert 09.03.2013

Åpen møte om utvikling av Fossvangområdet i Bagn

Tekst og foto: Reidar Schlytter

Etter invitasjon fra ordfører Kåre Helland ble det arrangert et åpent møte om utvikling av Fossvangområdet i Bagn. Det åpne møtet ble avviklet i Samfunnsalen i Begnadalen og det var grendeutvalget i Begnadalen som sørget for rammen rundt møte med servering av kaffe og kaker. Interessen for utvikling av Fossvangområdet er stor og det var ca 80-85 personer som var til stede.

Les mer her

Publisert 09.03.2013

 

 

Ski- og akedag i Stavadalen Skisenter

Tekst og foto: Rune Larheim

Søndag 3. mars inviterte Bagn IL og Stavadalen Skisenter til ski- og akedag. Det ble et vellykket arrangement med flott vær. Både barn og voksne koste seg i bakken, og mange var med og konkurrerte i paralellslalom. Det ble benyttet både slalomski, Telemarkski og langrennski.

Les mer her

 

Reintun Forsamlingshus

Fredag 1. mars hadde Reintun Forsamlingshus sitt årsmøte. Beklageligvis var det ikke mange som møtte opp, men årsmøtet ble avholdt og viktige saker ble tatt opp. Årsmøtet diskuterte blant annet utleieprisene og det ble bestemt å sette ned prisen for private arrangement til kr. 1.500,- + strøm. Nye styremedlemmer ble også valgt og den nye styresammensetningen ser du på bildet. Fra venstre: Nestleder Oddbjørn Kvålshaugen, Styreleder Bjørn Trygve Dokken, Sekretær Rune Fremgård, Kasserer Rune Larheim og Utleieansvarlig Kari Kollsgård. Nytt varamedlem ble Tove Mette Thorsrud.

Klikk her og les mer på Reintun Forsamlingshus sine egne sider, blant annet årsmelding og referat fra årsmøtet.

 

Årsmøte i Reinli Grendeutvalg

Husk årsmøtet til Reinli Grendeutvalg, onsdag 6. mars 2013 klokken 19:00 i Reinli Samfunnssal. Møt opp og vær med og engasjer deg! Vis at folk i Reinli er engasjert i bygda si!

Saksliste:

1. Valg av ordstyrer og sekretær
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Eventuelt
5. Valg

Vel møtt!

 

Hvor er dette?

Tekst og foto: Jørn Damslora

Det er nå klart for fjerde runde i konkurransen hvor er dette. Vet du hvilket turmål, kulturminne, eller sted i eller like ved Sør-Aurdal som presenteres? Send svaret til bygdeutvikling@bagn.no.

Hver oppgave vil ha 14 dagers svarfrist før svaret offentliggjøres i oppgaven som kommer den uken. Dersom responsen på konkurransen er god vil den vare ut året.

Mange vil nok kjenne igjen dette stedet fra et årlig arrangement. Hva heter dalføret nedenfor denne setra?

Send svaret til bygdeutvikling@bagn.no innen 15. mars. Svaret kommer i oppgaven den dagen.

Svaret i andre oppgave (uke 7): Bak demningen ligger vannet Strøen.

 

 

SA-posten

Begnadalen.no, Bagn.no og Reinli.no har gått sammen om å lage SA-posten, som er en publikasjon som vil bli delt ut til alle husstander i Sør-Aurdal. SA-posten skal være et supplement til nettsidene og vil inneholde viktige telefonnumre, noe redaksjonelt stoff, "Dette skjer i Sør-Aurdal!" og lokale annonsører.

Første utgave "påskenummeret" kommer ca. 21. mars 2013, og i den forbindelse ønskes det tips om arrangementer i påsken og annet småstoff. Arrangerer du noe, har du bilder, en nyhet fra Sør-Aurdal, kunngjøringer osv., send det inn innen 6. mars 2013 til redaksjonen@reinli.no. Vi kan ikke love at alt blir med i første utgave da den begynner å fylles opp. Men neste utgave, "17. mai nummeret", vil bli utgitt ca. 14. mai 2013. Ønsker du annonse, send e-post redaksjonen@reinli.noså raskt som mulig.

Årsmøte i Reintun forsamlingshus BA

1. mars 2013 klokken 19:00 på Reintun

SAKSLISTE:

Årsmelding, regnskap, valg.

Nye utleiepriser?

Eventuelt.

Møt frem og vær med på å bestemme!

Hilsen Styret for Reintun Forsamlingshus

Vellykket afterski i Makalausbua

Tekst og foto: Rune Larheim

Stavadalen Hyttevel arrangerte afterski lørdag 23. februar. Etter en litt grå men mild dag i alpinbakken og skiløypene var det mange som avsluttet dagen med mat og drikke i Makalausbua. I 2. etg. kunne man spille brettspill og kort, og man kunne følge sendingene fra Val di Fiemme på TV.

Les mer her

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHvor er dette?

Tekst og foto: Jørn Damslora

Det er nå klart for tredje runde i konkurransen hvor er dette. Det er over 30 riktige svar på oppgave 1. Vet du hvilket turmål, kulturminne, eller sted i eller like ved Sør-Aurdal som presenteres, så sender du svaret til: bygdeutvikling@bagn.no. Hver oppgave vil ha 14 dagers svarfrist før svaret offentliggjøres i oppgaven som kommer den uken.

Midt i bildet kan man se noen hus. Hva er det man ser?

Send svaret til bygdeutvikling@bagn.no innen 8. mars. Svaret kommer i oppgaven den dagen.

Riktig svar i uke 6 var: Kjeldeknatten.

Johanne Kolstads minnehopprenn

Tekst og foto: Rune Larheim

Søndag 17. februar ble Johanne Kolstads minnehopprenn avholdt i Haugakollen hoppanlegg i Bagn. Samtidig var dette også tredje renn i Valdreskarusellen. I jenteklassen var vandrepokalen Johanne Kolstads minnepokal satt opp, denne var det Thea Øihaugen fra Gausdal IL som vant i år, etter at Silje Killi Grønhaug fra Hedalen IL har hatt den i to år. Fjorårets minnerenn ble avlyst på grunn av snømangel. I tillegg til pokalen får vinneren et diplom som dokumentasjon på prestasjonen.

Les mer her

 

 

Årsmøte i Bagn IL

Årsmøte i Bagn Idrettslag blir den 13. mars klokken 19:00 i Glashuset på SAUS.

Saker som skal opp på årsmøte må vere styret i hende før 28. februar. Sakene sendes på e-post til idrettslaget@bagn.no eller Bagn Idrettslag, Postboks 25, 2929 BAGN.

 

QUIZ

Valdres mathus inviterer til quiz torsdag 21.02.2013 klokken 19:00.

Last ned plakat her

Fossvangområdet

Etter kommunestyremøtet 14.02.2013 ble følgende orientering vedrørende Fossvangomådet lagt frem.

Les orientringen her

Hvor er dette?

Tekst og foto: Jørn Damslora

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI mange uker framover vil Bagn il presentere et nytt turmål, kulturminne, eller sted i eller like ved Sør-Aurdal. Greier du oppgaven, så sender du svaret til: bygdeutvikling@bagn.no. Hver oppgave vil ha 14 dagers svarfrist før svaret offentliggjøres i oppgaven som kommer den uken. Dersom responsen på konkurransen er god vil den vare ut året.

Ukens spørsmål: Hva heter vannet på andre siden av denne demningen?

Send svaret til bygdeutvikling@bagn.no innen 1. mars. Svaret kommer i oppgaven den dagen.

Forrige oppgave har 28 rette svar så langt. Det er fortsatt mulig å svare på den oppgaven en uke til. Det blir spennende å se om det er noen som har alt rett når året er slutt.

Flygelkonsert

Bagn sokneråd innvier nytt flygel i Bagn kirke med konsert torsdag 21. februar klokken 19:30

Følgende utøvere deltar:

Gaute Lein Ausrød, Ørnulf Dyve, Guri Amundsplass,  Jan Henrik Bakke, Arnstein Kjensrud og Ole Fønhus

KOM, LYTT OG KOS DEG

Gratis inngang. VELKOMMEN !!

Les hele invitasjonen her

Klubbdommerkurs

Mandag 18. februar 2013 er det klubbdommerkurs på SAUS fra klokken 18:00 - 21:00. Vi oppfordrer så mange som mulig å møte opp på kurset for å lære regler samt få innblikk i hvordan det er å være dommer. En må ikke dømme selv om en har vært på kurset, men du må ha vært på kurs for å dømme i sesongen 2013. Her kan du lese mer om dømming i Bagn Idrettslag

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2014-2018

Sør-Aurdal kommune har startet arbeidet med å lage en trafikksikkerhetsplan. I forbindelse med oppstart ønsker vi forslag/innspill på hvilke områder som er aktuelle å se nærmere på.

Så langt ser vi at følgende områder er aktuelle å vurdere:

Dersom dere har ideer, synspunkter eller forslag i forhold til aktuelle områder eller andre områder dere mener bør være med i en plan, er det fint om dere sender dette til oss innen torsdag 28. februar 2013. I april/mai vil det bli arrangert åpne møter i forhold til planen der det vil bli lagt fram og drøftet ulike forslag.

Forslag/innspill sendes inn til:

Sør-Aurdal kommune
Planavdelingen
Tingvollbakkin
2930 Bagn

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte Stig Solbrekken på telefon 613 48 528, eller på e-post Stig.Solbrekken@sor-aurdal.kommune.no

Johanne KolstadJohanne Kolstads minnehopprenn

Søndag 17. februar arrangeres Johanne Kolstad sitt minnehopprenn klokken 13:00 i Haugakollen. Johanne Kolstads minnepokal settes opp i jenteklassen, det er også karusellrenn.

Dette er et renn der vi hedrer Johanne Kolstads minne. Hun var en foregangskvinne innen skihopp for damer. Bagn IL og Valdres HoppTeam har sammen med Kolstads familie satt opp en vandrepremie for jenter.

Her kan du lese en artikkel om Johanne Kolstad

Treningshopping fra ca. klokken 11:00. Åpen kiosk!

Velkommen til en hyggelig dag i Haugakollen i Bagn!

Følges på facebook her

Folk og Røvere i Kardemommeby

Lørdag 16. februar og søndag 17. februar klokken 18:00 viser Begnadalen amatørteater forestilling Folk og Røvere i Kardemommeby. Billetter kan bestilles på telefon 995 31 865 eller 902 22 083.

 

Resultater fra tirsdagens klubbrenn

Tirsdag 12. februar 2013 var det nytt klubbrenn på Åsemyra, i fristil. 59 løpere stilte til start i lett snødryss fra klar himmel.

Her er resultatlisten

Hvor er dette?

Tekst og foto: Jørn Damslora

I mange uker framover vil Bagn IL presentere et nytt turmål, kulturminne, eller sted i eller like ved Sør-Aurdal. Greier du oppgaven, så sender du svaret til: bygdeutvikling@bagn.no. Hver oppgave vil ha 14 dagers svarfrist før svaret offentliggjøres i oppgaven som kommer den uken. Dersom responsen på konkurransen er god, vil den vare ut året.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Det er kanskje ikke så mange som har vært her, men anlegget har påvirket livet til de fleste av oss. Hva kalles toppen som anlegget står på?

Send svaret til bygdeutvikling@bagn.no innen 1. mars. Svaret kommer i oppgaven den dagen.

 

 

Flott dag i Etnedalshallen

Tekst og foto: Steinar Skjerve

Søndag 10. februar var Bagn IL i Etnedalshallen for fotball og andre aktiviteter. Her er noen bilder av noen av lagene. Moro for de små å kunne utfolde seg innendørs sammen med mange andre samtidig. Neste lørdag er det fotballturnering på samme sted. Bagn har meldt på 9 lag så det er bare å ta turen over for å være heiagjeng. Klikk på bildene for stort format. Les mer på Bagn.no

IMG_6718IMG_6728IMG_6720

Knøtt 2013 - gutter og jenter

Jenter 14 og gutter 12

En liten pause

Nå er teater-kurset i gang for fullt!

Tekst og foto: Malin Haugen

Det ble startet opp et teater-kurs i Sør-Aurdal i midten av januar, hovedsakelig for å inspirere og engasjere nye revy-interesserte. Og nå er teaterkurset veldig godt i gang, og vi har fullført temaene trygghet på scene, dans, opptreden på scene og improvisasjonsteater.

Les mer her

 

 

Vettene vinner 2013 015Vettene vinner på Bagn skule

Tekst og foto: Oddbjørn Nybråten

Klasse 3a ved Bagn skule hadde stor premiere på «Vettene vinner» på «mjølkerampa» tirsdag kveld.

Det var en veldig engasjert gjeng som hadde øvd lenge på stykket. De hadde lagd egne kostymer i håndverkstimene, øvd på sanger i musikktimene og bakt kaker på skolekjøkkenet. Dette er super trening for barna og stå foran mange mennesker og synge og ha skuespill. Det å klare sånne oppgaver gir en god mestringsfølelse, som igjen gir barn som blir trygge på seg selv. Virkelig bra gjennomført av disse effektive lærerene. De klarte å få barna til å gi alt på scenen, alt fra sang, dans og utfoldelse. Latteren satt løst hos publikum igjennom hele programmet.

Les mer og se flere bilder her

Morgendagens telenorrenn, 5. februar, er i fristil

Tekst: Oddvin Sørbøen

Premiering til alle som er med og/eller som var med på Åsemyra sist tirsdag.
Ettersom vi har hatt en del avlysninger av klubbrenn pga. kulde, holder det med 4 renn i klubbcupen, inkl. telenorrenn for å få premie. Dersom du ikke har betalt aktivkontigent ennå, så husk å ta med penger eller betal 200 kr inn på konto.

Makalausbua i vinterferiene

I vinterferieukene 8 og 9 har Makalausbua følgende åpningstider:

Mandag til lørdag klokken 10:00 – 17:00

Søndag klokken 10:00 – 18:00

VELKOMMEN

Telenorrenn på Åsemyra

Tirsdag 29. januar var det Telenorrenn på Åsemyra, stilarten var fristil / langrenns cross. Det var en fin kveld med gode grader på gradestokken. 63 deltakere stilte på startstreken, noen gikk hinderløype og andre skøytet det beste de kunne fra start til mål.

Se resultatene her

Skiglede på Åsemyra

Tekst og foto: Stig Solbrekken

69 skiløpere stilte til start på landsrennet på søndag.

I jente- og gutteklassene stilte Bagn IL med 14 løpere som gjorde det meget bra i snøværet på Åsemyra. De yngste viste fram god skiteknikk og ekte skiglede. Det var tydlig å se at skitreningen og deltagelsen på klubbrenn har gitt god framgang for de unge løperne.

I klasse 16 år gikk Jostein Strandbråten fra Begna IL inn til beste tid på 5 kilometer, 16,02, og fulgte flott opp etter andreplassen på Gålå forrige helg.

Det gledet mange at Even Sæteren Hippe frå Bagn IL stilte til start i klasse gutter 19-20 år. Even gikk en fantastisk god 10 kilometer i det tette snøværet og kom inn på tiden 29,34. Det var dagens klart raskeste tid.

Resultater:
8 til 10 år
11 år og oppover

Her kan du se bildene som Stig Solbrekken tok

Kino i Reinli på tirsdag

Tirsdag 29. januar kommer Bygdekinoen med to nye filmer til Reinli Samfunnssal. Her kan du lese omtale av filmene og se trailere.

alt tekst
Kl 18:00, Oppdrag Nemo 3D (norsk tale)
Aldersgrense: 7 år
Marlin, Dory og Nemo gjør seg klar for enda et eventyr på det store lerretet - denne gangen i Disney 3D.
Omtale Trailer


alt tekst
Kl 20:00, Jack Reacher
Aldersgrense: 15 år
Actionkrim basert på Lee Childs suksessromanserie om etterforskeren Jack Reacher, med Tom Cruise og Rosamund Pike i hovedrollene.
Omtale Trailer

Ung i villmarka

Tirsdag 29. januar viser NRK del en av to episoder fra "Ut i naturen" redaksjonen, serien har fått navnet "Ung i villmarka". Serien er spilt inn i Vassfaret hvor ti ungdommer har tilbragt ti dager uten mobiltelefon, Facebook, musikk, internett og spill. Staut har laget kjenningsmelodien "Finne skogen i se sjøl", del to vises tirsdag 5. februar. Les mer i Avisa Valdres her. Link til serien på NRK sine nettsider finner du her. Nedenfor kan du se video fra serien.

 

Landsrenn på Åsemyra Søndag 27. Januar

SØR-AURDALRENNET 2013

Idrettslagene i Hedalen, Bagn, Begna og Begnadalen

inviterer til krets og landsrenn i langrenn.

Søndag 27. januar klokken 12:00 på Åsemyra

Arrangementet på facebook finner du her, mer info fra Begna IL finner du her

Påmelding via skiforbundets sider innen 23. januar. Den finner du her

Les mer her

Utvidede åpningstider i treningssalen

Treningskort til fysioterapilokalene kan nå benyttes også søndager. Åpningstider fra dags dato er:

Mandag - fredag: 15:00 - 20:00
Lørdag - søndag: 10:00 - 18:00

For utfyllende informasjon om treningstilbudet, se Sør-Aurdal kommunes hjemmeside:

http://www.sor-aurdal.kommune.no/artikkel.aspx?AId=173&back=1&MId1=16&MId2=109

For fysioterapitjenesten
Mirian Øyhus Mikkelsgård

Resultater fra klubbrenn på Leirskogen 22. januar

Det var 46 deltakere og stilarten var klassisk. Kulda la nok føringer for at ikke flere kom
på en slik fin kveld.

Her er resultatlisten

Skisamling på Leirskogen

Tekst: Anne Dyve. Foto: Merethe Lundene og Anne Dyve.

Bygdas unge skientusiaster har vært samlet på Leirskogen i helga.

Les om oppholdet i avisa Valdres om få dager, og se masse bilder her:

Viken Skog Sør-Aurdal Skogeierområde

Det inviteres til andelseiermøte på Begna Bruk onsdag 30. januar 2013 kl. 1900. Gudbrand Gulsvik vil delta fra styret i Viken Skog SA.

Temaer på møtet blir:

  1. Hva skjer på Follum
  2. Tømmerpriser og virkemidler

Enkel servering.

Vel møtt fra Styret

Ny skidress?

Trenger du eller dine ny skidress? Bagn IL har en del dresser i forskjellige størrelser på lager. Prisen er kr. 1200,- etter at våre sponsorer har bidratt med sitt.

De kan kjøpes ved henvendelse til Anne Dyve, 911 92 108 eller anne_dyve@hotmail.com

KULTURMIX PÅ SAUS

Tekst og foto: Rune Larheim

Lørdag 19. januar inviterte Sør-Aurdalkoret og Vestre Slidre sanglag til kulturmix i gymsalen på SAUS. I tilegg til koret fikk vi høre Bagn og Begnadalen Musikkorps, Jørgen Hagen Larheim fra Sør-Aurdal kulturskole på keyboard og Terje Martinsen på gitar. Vi fikk også se Mette Haugrud sin dansegruppe og hun selv i solodans. Åresalg med direkte trekning av premier ble ledet av Bjørn Martinsen. I pausen var det kafé i glasshuset hvor elever fra malekurset ved kulturskolen, og Begna maleklubb hadde utstilt sine bilder. Det var en flott kveld som ble avsluttet med allsang til Halvdan Sivertsen sin "Frihet", ledet av koret med dirigent Jan Henrik Bakke. Følg liken nedenfor for å se bilder.

 

Barnas Turlag

De to neste turene i regi av Barnas Turlag:

27. januar: Fullmånetur med noget attåt. Med utgangspunkt fra Kruk/Nythun. Mer informasjon kommer en drøy uke før, men trolig går arrangementet fra ca. 17-19.

3. februar: Kom deg ut dagen. Mer informasjon kommer. Kl. 12-15 i Skrautvål skisenter. Turbo kommer. Turtipp, aking, grilling, taubane m.m.

Nytt webkamera

Bagn.no har satt opp webkamera på Ølnessæter, linken til kameraet finner du her.

På bildet ser en skiløypa som går oppe til høyre. Fjellene en ser bakover er vestover mot Hallingdal. Kameraet oppdateres hele døgnet. Du finner linkene til webkameraene på siden for "Vær og føre" i menyen til venstre på denne siden.

I løpet av kort tid vil det også komme opp et kamera i Stavadalen Skisenter.

HEDALEN STAVKIRKE 850 ÅR

Eldor Bråthen har sendt oss programmet for 850 års jubileet til Hedalen Stavkirke.

Last det ned her

Teaterkurs i Sør-Aurdal

Fra Malin Haugen har vi fått denne oppfordringen:

1. november hadde vi i revygjengen fra Bagn et planleggingsmøte for å se om vi får til en revy i 2013, men stemningen rundt dette var liten og motivasjonen enda mindre. Fra en redusering fra rundt 30 skuespillere for 5 år siden, satt vi nå igjen med rundt 10 interesserte skuespillere. Blant dem, bare 3 ungdommer. Dette kunne det ikke bli noe revy ut av, og vi bestemte seg derfor for å planlegge et teater-kurs for å blant annet rekruttere nye ungdommer, men også for å gi motivasjon til de «gamle» entusiastene.

Kurs-kveldene starter nå, førstkommende torsdag den 17. Januar, på Mjølkerampa på Bagn Skule, og holder på hver torsdag frem til vinterferien, fra 19:00 - 21:00 med ulike temaer hver gang: Improvisasjonsteater, dans, sminke, forumteater og manus-skriving er noen av temaene. Hovedinstruktører og kontaktpersoner er Malin Haugen og Mirian Øyhus Mikkelsgård, med noen gjeste-instruktører. Ingen påmelding, ingen kostnad og kurset er for ALLE interesserte i hele Sør-Aurdal.

Vi håper dette kan skape mer sving i teatermiljøene rundt om i hele kommunen, men spesielt at vi klarer å få til en revy/teater-oppsetning på Bagn i 2013 også!

Her er programmet

Informasjon til andelseiere i Sør-Aurdal Skogeierområde

Vi ønsker herved å informere om de arrangementene vi ser for oss i løpet av det kommende halvår. Nærmere info vil komme om de forskjellige møtene/kursene ved annonsering og på e-post/SMS.

Mvh. Styret i Sør-Aurdal Skogeierområde.
 
Følgende aktiviteter er planlagt:

Nytt fra Frivilligsentralen

Ester Kulterud, Daglig Leder i Frivilligsentralen i Sør-Aurdal, har sendt oss informasjon om aktiviteter på Fossvang. Akefest 22. januar, fest 25. januar og seniordansen som er i gang igjen. Klikk på bildene for å lese mer.

Nytt fra Folkehelsekoordinator

I Sør-Aurdal har vi ei dame med mange hatter, Mirian Øyhus Mikkelsgård. Mandager og tirsdager er hun Folkehelsekoordinator og kan nåes på telefon 976 64 150. Torsdager og fredager er hun Frisklivsveilder og Fysioterapeut, telefon 61 34 87 50 / 976 64 150. Mirian sin e-post adresse er mirian.oyhus.mikkelsgard@sor-aurdal.kommune.no. Hun har tidligere blant annet sendt oss informasjon om trugeturné i Valdres, som du kan lese mer om her. Nå er det tid for kurs i "Bra Mat" og "Røykeslutt". Klikk på bildene nedenfor for å lese mer.

Skisamling på Leirskogen Grendahus 18. - 19. januar

Vi arrangerer skisamling på Leirskogen fra fredag 18. til lørdag 19. januar. Dette er en samling for alle som har lyst til å leke på ski og bli litt flinkere på ski. Tilbudet går til alle løpere fra Bagn, Begna og Begnadalen født fra og med 2007 og tidligere (for de som bor i Bagn og Begnadalen blir dette å regne som en høydesamling ). De som er født i 2007, 2006 og 2005 må ha med en foresatt. Vi starter med oppmøte klokken 17:00, da starter vi med ei økt på ski. Vi kommer til å dele opp i grupper etter nivå/alder. Etter økta er det kveldsmat og innlosjering. Det blir overnatting på madrasser/liggeunderlag og sovepose på grendahuset, så du må ha med til det.

Les mer her

Resultater fra klubbrenn på Leirskogen 8. januar

Tekst og foto: Merethe Lundene

Klubbrennet på Leirskogen, tirsdag 8. januar, ble en fin kveld med strålende forhold. 73 deltakere stilte på startstreken! Nytt for sesongen er muligheten til å gå null – løp. Enkelte av de eldste deltakerne benyttet seg av dette. Her er det om å gjøre og gå to runder med mest mulig lik tid.

Se resultatene her

Klikk på bildene for å se de i stort format

Trugeturné i Valdres

Det er flere som har etterspurt å få prøver truger etter en samling vi var med på i november på Danebu. Derfor har vi samlet kompetanse og et sett med truger slik at vi kan komme på trugeturné rundt i Valdres. Inger Helene Nybråten, G-sport Fagernes, har hatt flere kurs med truger og blir med på turnéen sammen med Valdres Sport 1 på Leira.

Vi vil gjennomføre turnéen i januar og februar 2013 og ønsker å ha deres lag/forening med på å arrangere denne turnéen. Er dere interessert i dette? Ta kontakt med folkehelsekoordinator Ina Syversen.

Les mer her

Økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen

Tekst: Reidar Schlytter Foto: Jørn Damslora

Tirsdag 8. janaur ble en gledens dag  for Frivilligsentralen og Ungdomsklubben i Sør-Aurdal. Da møtte Gjensidige Valdres  opp på Fossvang og overrakte en sjekk på kr. 150.000,- fra Gjensidigestiftelsen.

Christian Blix-Nilsen (leder av Gjensidige Valdres) overrakte sjekken på vegne av Gjensidigestilftelsen til daglig leder Ester Kulterud i Frivilligsentralen. Under sermonien var også representanter fra Ungdomsklubben til stede sammen med flere medlemmer av styret.

Med bakgrunn i søknad fra Frivilligsentralen i Sør-Aurdal, har styret i Gjensidigestiftelsen innvilget kr. 150.000,- til prosjekt ”Utvikling av ungdomsklubb i Sør-Aurdal”.

Her kan du lese mer om prosjektet og hva pengene skal brukes tilFra venstre bakre rekke: Daglig leder Arna Bjørneskaret, styreleder Reidar Schlytter og nestleder Bjørn Storrø.
Fremste rekke: Daglig leder Ester Kulterud, medlemmer i Ungdomsklubben Malin Haugen og Mette Haugerud og Christian Blix-Nilsen fra Gjensidige Valdres.
Overrekkelse av sjekken til daglig leder.

Kulturskolekonsert

Tekst og foto: Rune Larheim

Mandag 7. januar inviterte Sør-Aurdal kulturskole til konsert i glasshuset på SAUS. Gunvor Elene Thorsrud ønsket velkommen og presenterte et rikholdig program fremført av elever og lærere ved kulturskolen. Det ble også gang rundt juletreet med julsanger akkompagnert av Serhiy Bykov og Arne Nygård. I pausen stod 10. klasse ved SAUS for salg av saft, kaffe og vafler. På veggene var det kunst laget av elevene på malekurset, i tillegg hadde de pyntet juletreet med hjerter som alle kunne ta med seg ett hver hjem. Takk til alle for en flott konsert. Her kan du laste ned programmet for kvelden

Nedenfor kan du se bilder fra konserten

 

Tur og informasjonsguiden for Sør-Aurdal 2013

Fra prosjektleder for bygdeutviklingsprosjektet, Jørn Damslora, har vi fått følgende hendvendelse:

Dersom noen lag og foreninger har arrangementer som bør inn på aktivitetskalenderen fra april d.å og fram til april neste år må dette sendes til bygdeutvikling@bagn.no eller jorn@bagn.no i løpet av uka. 
Turguiden går til alle hustander og alle hytteeiere i kommunen. Er du i tvil om ditt arrangement skal være med, så ring undertegnede.

Ut over dette vil jeg anbefale at alle som arrangerer noe bruker aktivitetskalenderene på bygdesidene og Valdres.no mest mulig aktivt. 
Det er ingen selvfølge at alle vet det du vet.

Mvh. Jørn Damslora

Årsmøte i Sør-Aurdal Arbeiderparti

Torsdag 7.februar 2013, kl 19.00 på Begnadalen skole, Peisestua
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende innen 30.januar 2013. Forslag sendes Reidar Schlytter 2936 Begnadalen
(e-mail: schlytte@online.no)
Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.

Styret

MAKALAUSBUA

I vinter, fra og med 5. januar, har Makalausbua følgende åpningstider:

Lørdager klokken 12:00 - 17:00

Søndager klokken 12:00 - 18:00

VELKOMMEN

NB! Lørdag 12. januar stenger Makalausbua klokken 13:00 på grunn av selskap

Utvidet Friskis & Svettis-tilbud i Bagn fra mandag 7. januar

Friskis & Svetttis starter opp igjen

Mandag 7. januar klokken 19:00 på SAUS.

Da kommer Bodhild og Gun Kristin med nytt program. Gamle og nye medlemmer kan glede seg.

På onsdag klokken 19:30 har Laila trening som før, og på torsdag blir det ytterligere treningstilbud der instruktørene ambulerer. Fra og med fredag 25. januar starter Maren S. Sætrang med sitt program fra klokken 14:30. Det blir med andre ord tilbud om fire treninger i uken på Bagn utover vinteren.

Se plakat med priser og tider her

Juleballet 2012

Tekst og foto: Anne Dyve

Skoleåret på SAUS ble avsluttet med det tradisjonelle juleballet. Etter god mat i glasshuset, tilberedt av foreldre, fortsatte festen i gymsalen. Her spilte Vangsteins til dans. Klikk på bildet for å se flere bilder.

Flere bilder har blitt lagt ut på Bagn.no, klikk her

Sykkelstiprosjektet

Tekst og foto: Jørn Damslora

Av de 78 grunneieravtalene Bagn IL sendte ut i forbindelse med sykkelstiprosjektet,  er litt over 20 kommet tilbake underskrevet. Dette er omtrent dobbelt så mange som undertegnede våget å håpe på. Vi skal ikke langt inn på nyåret før vi begynner å jobbe aktivt med å følge opp de som ikke har sendt inn avtaleutkastet. Vi har stor forståelse for at mange grunneiere ikke skriver under avtalene uten å ha snakket med oss som jobber med prosjektet, samtidig som vi er veldig glade for de vel 20 som sparte oss for telefoner og oppfølgingssamtaler. Nå vil nok de fleste samtalene være hyggelige, for det er hyggelige folk som står på listen, men hygge tar også tid.

Det aller beste er at vi ligger godt an i forhold til noen av stiene med høy prioritet og følgelig sentral betydning. I løpet av januar håper vi å være i mål med avtalene for de 5-6 viktigste stiene. Da er det bare å vente på at snøen går og klippesaksa kommer fram. Mamma sa jeg ikke skulle la den ligge på plenen, men jeg er jo en smule egenrådig.

 

GODT NYTTÅR

 

Da er det bare timer igjen av 2012 og jeg vil ønske alle et riktig godt nyttår.

Et nytt år med nye utfordringer og nye muligheter.

 

Nyttårshilsen fra