A R K I V 3. K V A R T A L  2 0 1 5


Medlemsmøte i Sør-Aurdal Arbeiderparti

Sør-Aurdal Arbeiderparti inviterer til  medlemsmøte tirsdag
06. oktober 2015 kl. 18.00 – 19.00 Møtested Begnadalen skole.
 
Til behandling: Partiets forslag til kandidater til formannskap og andre kommunale styrer, utvalg og råd for kommende kommunestyreperiode 2015-2019

Velkommen!

Publisert 30.9.2015

Sør-Aurdal Historielag

Husdyrhald – slik det eingong var.

Temakveld på Soltun torsdag 15. oktober klokken 19:00.

Jon Amrud fortel om sitt virke som dyrlege i Sør-Aurdal.
 
Dei frammøtte oppfordras til å delta med mimring om emnet.

Litt anna underhaldning og enkel bevertning.

Besøk historielaget sin egen nettside her

Vel møtt!

Publisert 29.9.2015

Valg av representanter til råd og utvalg

Kommunestyret i Sør-Aurdal skal nå peke ut sine talsmenn og kvinner i mange råd og utvalg.
Det er ikke alltid lett å få folk til og stille. Jeg har fått en henstilling fra Eldrerådet om å legge ut et ønske om at folk sier seg villige til å delta i råd og utvalg når de får en henvendelse om slikt arbeid.

Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er eksempel på råd som er aktive og er en del av den kommunale forvaltningen. Rådene er høringsinstans og kan komme med viktige innspill i en prosess for utvikling og utbygging av Sør-Aurdal.

Si ja når du blir spurt og ta del i Sør-Aurdals fremtid.

Med hilsen
Kåre Helland

Publisert 26.9.2015

Kandidater til årets idrettspris

Idrettsrådet ønsker kandidater som folket mener har gjort seg fortjent til å motta prisen. Frist for nominering av kandidater er 10. oktober 2015. Prisvinneren mottar en sjekk på 5000 kroner og et diplom. Og selvsagt masse heder og ære. Prisen deles ut på kulturkvelden som er 20. november på SAUS.

Bildet viser vinnerne i 2013, av henholdsvis idrettsprisen og kulturprisen - Andreas Dyve og Odd Gunnar Kolsrud.

Forslag med kort begrunnelse/presentasjon sendes på epost steinarskjerve@me.com innen 10. oktober 2015 eller pr. post til: Sør-Aurdal Idrettsråd v/Steinar Skjerve, Sørvollbakkin 26, 2930 Bagn.

Kriteriene for tildeling av idrettsprisen er:
Utdeling av idrettsprisen skal stimulere unge talentar til å satse innan idretten. Prisen kan deles ut til aktive enkeltpersonar, fortrinnsvis talent, som representerer ein klubb i kommunen, er busett i kommunen, eller har lagt grunnlaget for sin suksess gjennom ein oppvekst i kommunen. Alle kan komme med forslag til kandidatar, både enkeltpersonar og lag/organisasjonar. Idrettsrådets styre vel ut prisvinner.

Tidligere prisvinnere er (med link til omtale):
2014 Jostein Schlytter Strandbråten http://www.begnadalen.no/Oppslag%202014/Kulturkvelden%202014%2021.11.14.html
2013 Andreas Dyve http://bagn.no/idrettsprisutdeling-2013/
2012 Kristin Nerødegård http://bagn.no/arets-priser-til-staut-og-kristin-nerodegard/
2011 Edvard Myrvang Bakke http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2011/november/26b/index.htm
2010 Even Sæteren Hippe http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2010/november/27/index.htm
2009 Begnadalen/Hedalen J14 http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2009/november/21b/index.htm
2008 Lene Moen http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2008/november/22/
2007 Endre Aamodt http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2007/november/46/index.htm
2006 Anders Berg Stensrud http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2006/november/19/

Publisert 25.9.2015

Pressemelding fra Sør-Aurdal Høyre

Magnhild Huseby (H) har sendt oss følgende pressemelding:

Opposisjonen i Sør-Aurdal, som består av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Tverrpolitisk kommuneliste og Høyre, har i kveld blitt enige om følgende.

Representanter i Formannskapet:

Vara:

  1. Elling Fekjær (TPK)
  2. Geir Ståle Bjørnstad (FRP)
  3. Magnhild Huseby Bolstad (H)
  4. Hanne Nygaard Grimsrud (TPK)
  5. Harald Liodden (KRF)
Publisert 20.9.2015

Brannmann for en dag

Lørdag 19. september åpner brannstasjoner over hele landet sine dører. Har du lyst til å sitte i en brannbil, nysgjerrig på hvordan det er inne på en brannstasjon? Bagn brannstasjon inviterer til åpen dag med spennende aktiviteter for små og store, lørdag fra klokken 11:00 - 14:00.

Publisert 18.9.2015

ELDREFEST I HEDALEN PÅ NORDRE LOKALET

SØNDAG 4. OKTOBER KLOKKEN 13:30.

Middag
Internasjonale eldredagen m.m.  v/ Ingvill Fjellstad Bø
Underholdning med Husmormusikken i Hedalen
Diktlesing av Olav Gullik Bø
Tale v/ Kåre Helland
 
Åresalg, allsang m.m.

Egenandel kr. 250,-

Påmelding til Frivilligsentralen innen 29. september, på post@sor-aurdal.frivilligsentral.no eller på telefon 953 01 895.

Arrangør: Eldrerådet og Frivilligsentralen

Publisert 17.9.2015

Din helse i fokus

Klikk på bilset for å laste ned plakat.

Publisert 17.9.2015

Stenger søndre innkjøring til Bagn

Statens Vegvesen (SVV) melder følgende vedrørende E16:

"Det forberedende arbeidet langs E16 Bagn-Bjørgo går som planlagt. Denne uka blir E16 ved Bagn lysregulert. Etter høstferien stenger E16 prosjektet søndre avkjøring til Bagn i en uke."

Publisert 16.9.2015

Oddgeir Bruaset til Bagn

Oddgeir Bruaset holder foredrag på Sør-Aurdal folkebibliotek på Bagn, tirsdag 6. oktober klokken 19:00. 70-åringen har blitt landskjent etter han i årevis har besøkt folk som bor langt utenfor allfarvei i NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Serien gikk 12 sesonger og har til sammen blitt sett av over 48 millioner seere.

- Jeg har holdt på med TV i 30–40 år. Kanskje er det slik at det er det mest enkle som er det mest slitesterke. Kanskje er det slik at en stor del av TV-publikumet ønsker å se program om vanlige mennesker. Og kanskje er det også slik at mange i vår rastløse tid ønsker å leve et enklere liv, sa Bruaset fra scenen da han mottok Gullrutens hederspris i mai 2014.

Oddgeir Bruaset har også laget dokumentaren «Fjelldronninga» der han portretterte Dronning Sonja i den vestlandske og den nordnorske fjellheimen. Bruaset har sett mer av Norge enn de aller fleste. I 2014 pensjonerte han seg etter å ha vært ansatt i NRK i 43 år, men han skriver fortsatt og holder foredrag.

Inngang: kr. 100,-

Publisert 16.9.2015

Valgresultater

På nettsidene til Sør-Aurdal kommune finner du de endelige resultatene og mandatfordelingen, klikk her.

Resultatene for Sokne- og Menighetsrådvalget finner du her.

Senterpartiet 699 stemmer og 12 mandater (+4), Arbeiderpartiet 378 stemmer og 6 mandater (-2), Høyre 144 stemmer og 2 mandater (0), Kristelig Folkeparti 113 stemmer og 2 (+1), Tverrpolitisk Kommuneliste 96 stemmer og 2 mandater (-1), Fremskrittspartiet 82 stemmer og 1 mandat (-2).

NRK skriver: "Senterpartiet går mest fram i både Hedmarks- og Opplands-kommunene, viser fylkesoversiktene. Partiet går fram med 3,5 prosentpoeng i Hedmark og 4,7 prosentpoeng i Oppland. Høyre går mest tilbake."

Valgdeltakelsen i Sør-Aurdal kommune var på 61,8 %, mens vi i Reinli endte på 51,3 %.

Noen bilder fra valget i Reinli (klikk for stort format):

Stemmestyret i kirkevalget, fra venstre - Marianne Haldis Jensen, Egil Bøen og Terje Mikael Hasle Joranger

Stemmestyret i kommune- og fylkestingvalget, fra venstre - Kari Kollsgård, Marit Kristine Nyhagen, Finn Nymoen og Rune Larheim

Årets første stemmegiver, Oddvar Fremgaard

Fornøyd stemmegiver, Nils Andre Kollsgård

Stemmegiver nr. 50 i Reinli, Marit Kristine Nyhagen

Listekandidat i TPK, Hilde Hokstad Tjelmeland, avgir sin stemme

Publisert 15.9.2015

Fredelig valgdebatt i Begnadalen

Mandag 7. september ble det avholdt partilederdebatt i Begnadalen Bygdehus. De fire bygdesidene i Sør-Aurdal samarbeidet om å få i stand debatten, med daglig leder og sjefredaktør Ivar Brynildsen i Avisa Valdres som debattleder. Ganske unikt og veldig positivt at bygdene i Sør-Aurdal kommune kan samarbeide. Roy Myrland fra Langsveien.no var på plass og intervjuet redaktørene, intevjuet kan du se her. Som en del av samarbeidet benyttet vi felles referent, Eldor Bråthen, og fotograf, Arne G. Perlestenbakken. Referatet til Eldor finner du nedenfor.

Kring 100 personar var samla da styreleiar for Reinli grendeutval og redaktør i Reinli.no, Rune Larheim, ønskte velkomen til valdebatt på vegne av dei fire bygdesidene i Sør-Aurdal.

Ordet vart så gitt til debattleiaren, redaktør Ivar Brynhildsen i Avisa Valdres, og vi fekk vite at det var sett opp seks tema. Fyrste tema var Økonomi Gunnar Heiene, Framstegspartiet  gjekk ikkje overraskande inn for konkurranseutsetjing. Vaktmeistertenester bør setjast ut på anbod. Talet på kommunale leiarar bør reduserast ved at kvar av dei som blir att, får eit breiare ansvarsområde. Brukarbetaling skal dekkje kommunale kostnader, ikkje meir.

Les mer på Hedalen.no

Publisert 11.9.2015

11 stavkirker på 11 timer

Fra kirkevergen i Sør-Aurdal kommune, Liv Barbro Veimodet, har vi mottatt følgende innlegg:

Tidlig i vår fikk vi på kirkekontoret telefon fra Terje Eggum som sammen med kollega Håvard Nesbø bar på en «drøm» om å rekke innom 11 stavkirker på 11 dager. Formålet var å formidle det unike stavkirkelandskapet mellom Lustrafjorden og Vassfaret,  og lurte på hva vi i Sør-Aurdal mente om dette – kunne de få komme?
Om de kunne få komme? Selvsagt kunne de det – både Toril som først tok i mot telefonen og Liv Barbro som fikk den formelle forespørselen mente at dette kunne være et godt PR stunt for våre stavkirker – så svaret ble JA – kom!

Terje Eggum forteller om prosessen:  «Me sette stor pris på den flotte responsen frå alle dei elleve kyrkjene vi vitja denne dagen. Me vende oss først til Sør-Aurdal, sidan me opphavleg tenkte at prosjektet skulle starta i Hedalen. No snudde me logistikken undervegs i planlegginga, men det var ein viktig stimulans å få Liv Barbro og Torill med på laget, straks! Me var ikkje heilt sikre på korleis dette stuntet skulle bli motteke. Men der hadde me ingen grunn til å vera ottefulle. Etter at Reinli og Hedal var klarert, var det positivt og konstruktivt heile vegen.»

29. juni reiste de to journalistene fra Sogn avis altså på en stavkirkeferd i Indre Sogn og Valdres, landets mest spennende stavkirkeregion. Resultatet ble 5 sider i Sogn Avis + forsiden og en «you Tube film»  - de beskriver ferden slik i avisa: «ei reise frå perle til perle i ein sterk stavkyrkjetradisjon. Frå Ornes, Kaupanger og Vik i vest til Reinli og Hedalen i aust. Sogn og Valdres representerer ei unik stavkyrkjepakke. I fjordarmar og høge dalar står elleve stavkyrkjer og venter. Kvar for seg er dei kyrkjeskattar i verdsklasse.»

Se filmen fra den innholdsrike kirkeferden og bli bedre kjent med en attraksjon landet er aleine om å forvalte. Klikk her

Publisert 11.9.2015

Låvefest med Ni liv

Publisert 10.9.2015

Grendacupen 2015

Lørdag 29. august arrangerte Bagn IL årets Grendacup. Lag fra Begnaddalen, Hølera, Bagn, Leirskogen og Reinli kjempet om heder og ære. I tillegg stilte det nye mottaket på Tonsåsen lag i klassen 12-16 år, hvor de vant alle sine kamper. Fair Play preget alle kampene og Røde Kors hadde lite å gjøre denne dagen. Enkelte la nok mer i det, med et glimt i øye, da de forskjellinge bygdene møttes.

Som vanlig var det satt opp vandrepokaler i dame- og herreklassene. Østre Bagn vant både herre- og dameklassen i 2014, men i år måtte de levere pokalene videre til nye vinnere. Vestre Bagn var sterkest i dameklassen og Hølera trakk til slutt det lengste strået i herreklassen, på målforskjell, etter at tre lag sto helt likt både på antall poeng og innbyrdes oppgjør.

Her er noen bilder fra dagen.

 

Publisert 10.9.2015

Partilederdebatt i Begnadalen

Reinli.no har sammen med Hedalen.no, Begnadalen.no og Bagn.no samarbeidet om en partilederdebatt i forkant av kommunevalget 14. september 2015.

Debatten finner sted i Begnadalen Samfunnshus, mandag 7. september 2015 klokken 19:00. Sjefredaktør og daglig leder i Avisa Valdres, Ivar Brynildsen, vil lede debatten.

Send inn spørsmål du ønsker svar på til valg2015@reinli.no innen søndag 6. september. Spørsmålene vil bli videresendt til politikerne før debatten, for deres forberedelser. Si fra hvis du ønsker å være anonym.

I tillegg til innsendte spørsmål har vi følgende temaer vi skal debattere:

Debattanter er: Kåre Helleand (SP), Trine Hansebakken (AP), Emmy Bakkom (KRF), Gunnar Heiene (FRP), Olav Kristian Huseby (H) og Hanne Grimsrud (TPK). Håper i tillegg at mange engasjerte Sør-Aurdøler finner veien til Begnadalen denne kvelden.

Reinli.no har i sommer presentert alle partier og deres lister, en oppsummering finner du her.

SP

AP

H

KRF

FRP

TPK

Valgliste Valgliste Valgliste Valgliste Valgliste Valgliste
Program Program Program Program Program Program
Publisert 5.9.2015

Bjødalskampen opp

Publisert 1.9.2015

Konserter i Den kulturelle spaserstokken i Sør-Aurdal kommune

Knut Anders Sørum - "Prøysen", onsdag 23. september 2015.

En unik konsertopplevelse med nye og sterke tolkninger av Alf Prøysens tekster og viser. Knut Anders Sørum synger og spiller Prøysenviser. Han er oppvokst ikke langt unna Prøysenhuset, så dialekten er riktig!

Last ned plakat her

Her finner du oppdatert konsertoversikt i den kulturelle spaserstokken

Arrangør: Sør-Aurdal kommune kultur og Sør-Aurdal eldreråd.

Velkommen!

Publisert 31.8.2015

FOKUS PÅ SKOLE

Vi ønsker å invitere alle skoleinteresserte, og spesielt FAU fra de enkelte skolene i Sør-Aurdal velkommen til Begnadalen samfunnsdel 2/9, klokken 18:00. Bakgrunn er at Stortingsrepresentant fra SP Anne Tingelstad kommer og vil snakke om:

Anne kommer fra Gran på Hadeland og er lærer, men er nå Stortingsrepresentant for Senterpartiet. Med skolefaglig bakgrunn er det naturlig at Anne har vært med å prege en del av skolepolitikken sentralt. Dette ønsker vi skal være et bidrag til å fokusere på vår skole. Vi håper flest mulig kan delta en slik kveld der det er mulig også gi utrykk for sitt syn og stille spørsmål. Vi servere kaffe og litt å bite i og regner med en ramme fra 18:00 - 20:00.

VELKOMMEN!

Ragnhild Kvale, Sør-Aurdal Senterparti

Publisert 30.8.2015

Kommunevalget 2015

Reinli.no har sammen med Hedalen.no, Begnadalen.no og Bagn.no tatt initiativet til en partilederdebatt i forkant av høstens kommunevalg. Alle de seks partiene i Sør-Aurdal kommune vil delta i debatten, som finner sted i Begnadalen Samfunnshus mandag 7. september klokken 19:00. Sjefredaktør og daglig leder i Avisa Valdres, Ivar Brynildsen, vil lede debatten.

I tillegg til innsendte spørsmål fra publikum vil vi ha noen faste tema. Mer informasjon vil komme, men sett ditt preg på debatten og send dine spørsmål allerede nå til valg2015@reinli.no. Hvis du vil være anonym skriv det i e-posten, fortell også om du stiller spørsmålet til en bestemt politiker eller alle i panelet. Vi håper på en debatt i siviliserte former, men likevel med stor takhøyde og med et glimt i øyet.

Med dette i tankene ser vi for oss en god debatt foran kanskje en av de vikigste periodene i Valdres' historie. Deler likevel denne sangen av Øystein Sunde med et skråblikk på politikere.

Publisert 29.8.2015

Seminar - Verdibasert ledelse

Sør-Aurdal kommune v/ Bagn skole og Utdanningsforbundet i Sør-Aurdal har vært så heldige å få tak i professor Bård Kuvaas fra Handelshøyskolen BI som foreleser. Professor Kuvaas er en av skandinavias mest anerkjente forskere innenfor Human resource management - med problemstillinger rundt motivasjon på arbeidsplassen som hovedfelt. Les mer her

Publisert 29.8.2015

Paneldebatt: «Valdres kommune, eller?»

På Bagn Bygdesamling torsdag 3. september 2015 klokken 19:00

I panelet: Ordførerne i Valdres
Debattleder: Jan Henrik Bakke
Enkel servering. Mer informasjon kommer.

Publisert 26.8.2015

Oppstart Friskis&Svettis mandag

Friskis & Svettis starter opp igjen denne uken, og i Sør Aurdal blir det utvidet tilbud i år. Manuela Nybråten er kurset og har satt sammen et program som vi kan glede oss til på mandager. Det er gratis trening for alle hele uke 35. Friskis&Svettis i Sør Aurdal blir som følger:

Mandag: SAUS, Jumpa middels klokken 19:00 med Manuela, og i Hedalen jumpa klokken 19:00 med Nina og Mona.

Onsdag: SAUS, jumpa basis klokken 19:00 med Linda, og i Hedalen intervall flex klokken 19:30 med Nina og Mona.

Torsdag: SAUS, vektstang intervall klokken 18:45 med Bodhild og Gun Kristin, og i Begnadalen jumpa klokken 19:30 med Astri.

Se resten av programmet for Friskis&Svettis Valdres her: F&S timeplan høst 2015 flyer

Publisert 25.8.2015

Grendacupen nærmer seg!

Det nærmer seg sterkt årets grendacup på Fossvang. Vi starter klokken 10:00 og spiller på 6 baner på Fossvang. Premier til alle opp til 12 år. Klasse 0-7 år møtes ved 3er banene klokken 11:00 for å sikre at alle får være med. Så er du fra 0-7 år og har lyst til å være med så møt opp. (Hølera og Østre Bagn er klare allerede) Vi trenger også folk til kiosken både dag og kveld.

Les mer her

 

 

 

 

 

Publisert 24.8.2015

Møte om FV 220 Bagn - Reinli

Torsdag 20. august avholdt Statens Vegvesen (SVV) et møte i bedehuset i Bagn, i forbindelse med offentlig ettersyn vedrørende FV 220 Bagn - Reinli. I tillegg til representanter fra SVV var ordfører Kåre Helland of Plansjef Svein Granli på plass. Blant publikum var grunneierne representert samt tre styremedlemmer fra Reinli Grendeutvalg. Her er presentasjonen til SVV fra møtet

Torsdag 27. august klokken 18:00 blir det styremøte i Reinli Grendeutvalg, i samfunnssalen, hvor blant annet FV 220 står på agendaen. Styret vil sende inn en uttalelse til høringsforslaget som foreligger. Andre interesserte er hjertelig velkomne til møtet, spesielt dere som blir berørt av utbyggingen av Reinlivegen.

Publisert 22.8.2015

Kommunevalget 2015

Sør-Aurdal Fremskrittsparti (FrP) er siste parti ut i presentasjonen av partiene i Sør-Aurdal kommune i forkant av høstens valg.

Ordførerkandidat i Sør-Aurdal FrP er Gunnar Heiene.

Listeforslaget kan du laste ned her

Programmet til FrP kan du lese her

Publisert 21.8.2015

Nasjonal bibliotekdag

Onsdag 26. august fra klokken 10:00 til 15:00 markeres den nasjonale bibliotekdagen på hovedbiblioteket i Bagn. Bok kafe med boktips. Boksalg og informasjon om bibliotekets tjenester.

Velkommen!

Publisert 21.8.2015

Markering av Hjemmefrontstyrkenes innsats i base Elg

På Bjørke i Vassfaret lørdag 29. august 2015, fra klokken 12:00, vil markeringen foregå fordi denne plassen var et av stedene der base Elg hadde tilhold i Vassfaret under krigen.

KL. 12.00: Åpning av ordfører i Sør-Aurdal Kåre Helland, ordfører i Flå Tor Egil Buøen og ordfører i Ringerike Kjell Hansen.

Kl. 12.15: Tale og avduking av minneplate for base Elg, ved brigader Henning Franzen

Kl. 12.30: «En heimefrontsoldats hverdag», ved Magne Akervold.

Kl. 13.00: Etterkommere etter gutta på base Elg klipper snora inn til utstillingen på Bjørke.

Les mer her

Publisert 21.8.2015

Ny informasjon om jettegrytene ved Kvitingen

Ole Petter Andersen har tatt med seg målebånd og lodd, og målt dybden på den største jettegryta. Den ble målt til rundt imponerende 8 meter dyp.

Les mer om turen her

Publisert 20.8.2015

Hva skal jeg stemme?

Er du usikker på hva du skal stemme under høstens kommunevalg? Prøv en av de mange valgomatene som ligger ute på internett.

Her er link til NRK sin valgomat for Sør-Aurdal

Publisert 17.8.2015

Kommunevalget 2015

Nest siste parti ut i Reinli.no sin presentasjon av de seks partiene i Sør-Aurdal før høstens kommunevalg er Tverrpolitisk Kommuneliste (TPK).

TPK stiller med en alfabetisk liste og har ikke egen ordførerkandidat. Partiet har et vedtak om å støtte Kåre Helland som ordfører de neste fire årene. Hanne Grimsrud er leder for TPK og eventuelle spørsmål rettes til henne. Listen kan lastes ned her

Programmet til TPK Sør-Aurdal for 2015 – 2019 kan du se her

Publisert 17.8.2015

EINAR STORSVEENS LEGAT FOR STUDERENDE UNGDOM FRA SØR-AURDAL 2015/2016

Formålet med Einar Storsveens legat for studerende ungdom fra Sør-Aurdal skal være å yte økonomisk støtte til studerende ungdom bosatt i kommunen. Det gis støtte til studier utover videregående skole. Medlemmer av Storsveenslekta skal ha fortrinnsrett til legatmidler selv om disse ikke skulle være bosatt i Sør-Aurdal. Økonomisk støtte kan, etter søknad, innvilges 3 ganger. Det er en forutsetning for vurdering av søknaden at den er poststemplet i henhold til dato fastsatt i den årlige utlysningen samt inneholder etterspurt dokumentasjon.

Søknad med vedlegg må være poststemplet senest 15. september 2015 og sendes:
Svein Thorsrud
Vestbygdvegen 73
2930 Bagn

Eller pr. epost til: storsveenslegat@gmail.com senest 15.09.2015.

Publisert 16.8.2015

Friluftsliv for alle

Vil du bli kjent på nye plasser, men trenger noen til å vise vei? Vil du gjerne gå sammen med andre? Det arrangeres fjellturer med turfølge i Sør-Aurdal denne høsten, turene passer for alle.

1. september:   
Jøgerlaugitn/Jettegrytene i Stavedalen m/ Signe Marie Hagen. Avreise fra Bagn klokken 10:00.

15. september: 
Fjellstølen – Ølnessæter via Bådnfeten/Barnefeten m/ Signe Marie Hagen. Avreise fra Bagn klokken 10:00.

29. september: 
Puttekøllen/Valdreshorn i Begnadalen m/ Signe Marie Hagen. Avreise fra Bagn klokken 10:00.

Oppmøte på parkeringsplass ovenfor Sør-Aurdal Ungdomsskule (SAUS).

Spørsmål?

Kontakt Ida Blåfjelldal på telefon 976 64 150 eller Signe Marie Hagen på telefon 481 01 103.

Publisert 13.8.2015

Brukerundersøkelse legetjenesten i Sør-Aurdal kommune

Sør-Aurdal kommune inviterer alle innbyggere over 18 år til å gi anonymtilbakemelding på hva som fungerer bra, og hva som kan bli bedre i legetjenesten. Du logger deg inn med e-postadressen din.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Laila Lundstein på tlf. 951 32 831 eller på e-post: Laila.Lundstein@sor-aurdal.kommune.no.

Vi oppfordrer alle til å svare, og til å bistå andre med å fylle ut skjemaet dersom noen skulle ha behov for det.

Link til brukerundersøkelsen

Svar på undersøkelsen kan alternativt leveres på papir, jf. brev du mottar i posten. Svarkonvolutten kan du sende i posten (husk å frankere), eller du kan levere den på legekontoret, i resepsjonen i kommunehuset, Solbraut, Hedalsheimen eller til hjemmetjenesten.

Svarfrist: Så fort som mulig, men senest 17. august 2015!

På forhånd takk for hjelpen!

Vennlig hilsen

Berit Dokkebakke Navrud                                  Erland Odden
Tjenesteleder                                                     Rådmann

Publisert 12.8.2015

Ordinær forhåndsstemmegivning starter mandag

10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. I Sør-Aurdal kan du avgi din forhåndsstemme ved resepsjonen på Tingvoll alle hverdager klokken 08:30 til 15:00. Du kan forhåndsstemme frem til og med 11. september klokken 13:00.

Husk legitimasjon!

Ordningen med forhåndsstemming gjelder for alle velgere og er ment som et tilbud for de som ikke har anledning til å stemme på selve valgdagen. Det er ingen krav om at velgeren skal stemme i den kommunen han eller hun er manntallsført.

Publisert 7.8.2015

Skogplanter

PRESSEMELDING:

Skogplanter for høstplanting i Sør-Aurdal bestilles fortløpende fra mandag 17. august på telefon 911 23 244.

 

Publisert 7.8.2015

Sirkus er fortsatt populært

Søndag 2. august var det sirkus i Fagernes. Cirkus Arnardo samlet rundt 800 personer til en flott forestilling med hunder, hester, tryllekunstnere og høytflyvende artister. I tillegg fikk vi, som seg hør og bør i et sirkus, oppleve klovner, akrobater og slangemennesker. Ogå publikum fikk prøve seg i manesjen, både barn og voksne.

Sirkuslivet er tøft, allerede før publikum var ute etter forestillingen hadde de begynt å rigge ned teltet. Mandag var Cirkus Arnardo videre i Lærdal før ferden fortsatte til Luster og Sunnfjord. Her er noen bilder fra forestillingen

Publisert 6.8.2015

Kurs i bruk av kart, kompass og GPS

I samarbeid med Bagn Røde Kors arrangeres det kurs i bruk av kart og kompass, samt en innføring i bruk av GPS. I kommunestyresalen i 1. etg. på Tingvoll, 20. august klokken 18:00.

Forum for Natur- og Friluftsliv Oppland deltar v/Ole Morten Fossli, og informerer om Friluftslivets år i Oppland. Folkehelsekoordinator Ida Blåfjelldal informerer om det som er planlagt for Sør-Aurdal og Valdres. Det oppfordres til å ha med kart over Sør-Valdres med bestillingsnr.: 2555, dette dekker alle Turkarusellmålene for Sør-Aurdal. Det vil også være nyttig å ha med kompass. Begge deler fås kjøpt på G-Sport Bagn. Last ned invitasjon her

Vi sees! Vel møtt!

Publisert 5.8.2015

Kirkevalget 2015

Ved Kirkevalget 2015 skal det velges sokne- og menighetsråd i alle sokn og leke medlemmer til bispedømmerådet. Valget finner sted søndag 13/9 klokken 14:00 - 18:00 og mandag 14/9 klokken 10:00 - 18:00.

Det vil være anledning til å forhåndsstemme på kirkekontoret tirsdag og torsdag i uke 34, 35, 36 og 37 etter avtale. Ring kirkekontoret på 613 48 582/580. Les mer her

Publisert 5.8.2015

Hva er kommunens mest attraktive friluftslivsområde?

I år er det som kjent Friluftslivets år 2015, som er en del av en nasjonal strategi for friluftsliv fra Klima- og miljødepartementet.

I den forbindelse og i tråd med at vi har valgt å være en «Friluftslivets År-kommune», er vi oppfordret til å kåre kommunens mest attraktive friluftslivsområde. Til det trenger vi hjelp av dere som enten oppholder dere eller som er innbyggere i Sør-Aurdal. 

Kom med forslag til områder som du/dere mener bør være nominert til kåring av Sør-Aurdals mest attraktive friluftslivsområde. Vi plukker ut 7 kandidater som får være med på avstemming!

Forslag fremmes til ida.blafjelldal@sor-aurdal.kommune.no eller sendes per post til Sør-Aurdal Kommune v/Ida Blåfjelldal, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn innen 23. august 2015.

Skriv også begrunnelsen for hvorfor du mener ditt forslag er vår kommunes mest attraktive friluftslivsområde!

Publisert 5.8.2015

Kakedamene i Reinli

Tre unge damer fra Reinli tryller frem de flotteste kaker av høy klasse, i kakeverkstedet i Liagrenda. I to år har Aud Torhild Bergene, Bjørg-Eli Bergene og Kristina Viken Øyhus bakt kaker for familie og venner, til bryllup, konfirmasjoner, fødselsdager og dåp.

Jentene er klare på at dette kun er hobby. – Det er moro, og etter at vi fikk unger og er mer hjemme kom ideene automatisk, vi fikk mer utstyr og slik har det blitt, forteller de. Inspirasjon får de blant annet fra internett og deres egen fantasi, i tillegg til kundenes ønsker.
– Det er morsomst når kaken er ferdig, å presentere noe vi har brukt mye tid på, sier jentene. Hovedsakelig lager de marsipankaker men andre kaker lages etter hva kunden vil ha.

Ved siden av familie, full jobb og andre hobbyer er kakebaking noe jentene vil fortsette med. I november skal de på kurs i dekorering for å utvikle seg videre. De tar imot bestillinger og har mange bilder de kan dele for å vise hva de har laget. Bjørg-Eli Bergene har i tillegg sin egen Facebook side for sine kaker, som du finner her.

Publisert 5.8.2015

Teatergården er stolt av å presentere en av Juni Dahrs mest kjente forestillinger:

«Ibsens Kvinner – sett en ørn i bur» 15. august klokken 20:00

Teater, mat og bar (alle rettigheter). Teaterlåven i Begnadalen inviterer til teater og helaften.

Forestillingen viser seks av Henrik Ibsens kvinneskikkelser. I løpet av ca en time følger vi Juni Dahrs møte med Hilde, Hedda, fru Alving, Nora, Ellida og Hjørdis. Henrik Ibsens tekster er vevet sammen med hennes egne tanker og refleksjoner rundt rollenes styrke og sårbarhet og det underliggende temaet i all Ibsens diktning: lengselen etter frihet. Les mer her

Publisert 29.7.2015

Kommunevalget 2015

Sør-Aurdal Arbeiderparti er neste parti ut i presentasjonen av partiene i Sør-Aurdal kommune.

På 1. plass på Ap sin liste finner vi Trine Adde Hansebakken som ordførerkandidat. Last ned listen her. Presentasjon av kandidatene med bilder ser du her

Valgprogrammet til AP for perioden 2015-2019 finner du her

Publisert 29.7.2015

Skolestart i Sør-Aurdal kommune høsten 2015

Første skoledag for elevene er mandag 17. august

For info om SFO, ta kontakt med skolen eller se kommunens nettside

Last ned skoleruta her

Alle ønskes hjertelig velkommen til et nytt skoleår!

Publisert 28.7.2015

Sommermarked lørdag 1. august

Vi gjentar suksessen med Sommermarked høyt til fjells også i år. Velkommen til Bekkevoll på vakre Nordre Fjellstølen, lørdag 1. august klokken 12:00 til 16:00. Kom og gjør en god handel og møt hyggelige folk – vi har mye fint både til hytta og hjemmet. Salg av vafler og kaffe, kontant salg.

Last ned plakat her

 

Publisert 27.7.2015

Ledige omsorgsleiligheter

Sør-Aurdal kommune har ledige omsorgsleiligheter ved;

- Høve omsorgsboliger, Reinli (57 kv.m).
- Solbraut bu og servicesenter, Bagn (57 kv.m).

Omsorgsleilighetene er tilrettelagte for eldre og uføre.

Les mer her

Publisert 27.7.2015

Kommunevalget 2015

Da har turen kommet til Senterpartiet i Reinli.no sin presentasjon av partiene i Sør-Aurdal.

SP stiller med ordfører Kåre Helland på topp, som tar gjenvalg som ordfører. Last ned valglisten her.

Valgprogrammet til SP kan du lese her.

Publisert 24.7.2015

Cirkus Arnardo eneste sirkus på landeveien i år

Vi har mottatt en pressemelding fra Cirkus Arnardo, som kommer til Fagernes søndag 2. august klokken 16:00, på grusbanen:

Norge rundt med verden på plakaten

Cirkus Arnardo er i år det eneste cirkuset på norske landeveier. Som alltid med mye latter og nye store gys på plakaten. Den nye turnéen involverer artister og crew fra hele 16 ulike nasjoner fordelt på fire verdensdeler.
Og pass på! En dansk lommetyv vil i år stjele mye av oppmerksomheten.
Det vil garantert også ”gummimannen” Cesar Pindo gjøre med sin helt unike kroppsbeherskelse.

I forkant av den 67. sesongen mottok forøvrig ekteparet Bjørg og Arild Arnardo Kongens Fortjenstmedalje "som belønning for særlig fortjenstfullt innsats til glede for mange gjennom lang tid". 

I år er altså Cirkus Arnardo det eneste cirkus i Norge som er på turné.

- Det er faktisk 103 år siden Norge sist kun hadde ett cirkus. Våre bransjekolleger har gått i tenkeboksen og satt seg selv i pausemodus, sier Arild Arnardo.
- Å drive cirkus i Norge byr på mange og store praktiske utfordringer, men vi ”står han av” i år som i de 66 forrige somrene. Vi har derfor satt sammen en forestilling vi tror vil gi vårt publikum et par timers avbrekk fra hverdagen. Les hele pressemeldingen her

Publisert 22.7.2015

Kommunevalget 2015

Andre parti ut i presentasjonen av partiene i forkant av høstens kommunevalg er Kristelig Folkeparti.

KRF har Emmy Bakkom som nr. 1 på sin liste, som du kan se her.

Last ned KRF sitt partiprogram her.

Valgbrosjyren finner du i denne linken.

Publisert 20.7.2015

Ap fronter Reinlivegen

Fra Avisa Valdres, lørdag 18. juli, har vi klippet denne artikkelen. Artikkelforfatter er Bjørn Karsrud.

Sør-Aurdal Arbeiderparti hadde valgt seg ut Reinlivegen som viktigeste programpost da fylkesordførerkandidat Even Aleksander Hagen besøkte Sør-Aurdal kommune. – Med så sterke signaler fra partilaget i Sør­Aurdal har vi dette vegprosjektet høyt på dagsordenen, sier Even Aleksander Hagen. Følg linken nedenfor og les hele artikkelen.

AP fronter Reinlivegen Avisa Valdres 18.07.2015

Publisert 20.7.2015

Kommunevalget 2015

Mandag 14. september er det kommunevalg og Reinli.no vil i een artikkelserie presentere de seks partiene i Sør-Aurdal kommune.

Først ute er Høyre, som stiller med Olav Kristian Huseby som ordførerkandidat. Programmet til Høyre kan du lese her - Høyre sin valgliste kan du se her.

Publisert 17.7.2015

iValdres.no

Simen Valdemar Thorsrud bor i Hagagrenda i Reinli, gjennom sitt firma Tala AS har han utviklet og driver iValdres.no, som også Reinli.no nå vil samarbeide med.

På nettsiden står det; - Nettportalen har som formål å gjøre det enklere for folk flest å finne ut hva som skjer og hvilke muligheter man har i Valdres. Videre kan vi lese at det å ha en egen bedriftsnettside er en forutsetning for å være godt synlig på internett, når noen søker etter din bedrift eller din bedrifts varer og tjenester på søkemotorer som Google og Kvasir.

Publisert 14.7.2015

Sommermarked lørdag 1. august

Vi gjentar suksessen med Sommermarked høyt til fjells også i år. Velkommen til Bekkevoll på vakre Nordre Fjellstølen, lørdag 1. august klokken 12:00 til 16:00. Kom og gjør en god handel og møt hyggelige folk – vi har mye fint både til hytta og hjemmet. Salg av vafler og kaffe, kontant salg.

Last ned plakat her

 

Publisert 9.7.2015

Sommertanker fra ordføreren

En sommer har startet med godvær men med noen tordenskyer i media om hvor ille alt kan være i vår kommune.

Det er ikke lett å få folk til å stille på lister og enda vanskeligere hadde det vært om nominasjon var i dag. Vi må ha respekt for at mange forsøker gjøre en samfunnsjobb med å ta del i politisk arbeid. Da er det ikke morro å bli hengt ut fordi en ikke har samme syn og ønsker som en selv.

Jeg har mange ganger vurdert hvorfor jeg er med i politikken men har stadig kommet til at det er givende og føler meg privilegert som kan gjøre det på heltid.  Den dagen jeg irriterer meg over at andre politikere har andre meninger og syn en meg, ja da er jeg blitt en gretten gubbe og slutter med politikk og vil heller spille golf. Mulig golf også blir feil for gretne gubber vil sikkert hevde  at hullene er plassert  feil men i politikken bør jeg ikke være og heller ikke skrive leserinnlegg.

Sør-Aurdal høres ut til å være forferdelig å bo i. Det er ikke lett å kjenne seg igjen i dette når pårørende ringer og takker for den gode omsorgen vi har vist deres nærmeste på Sør-Aurdalsheimen eller en hytteinnbygger som klapper meg på skuldra på Valdrestunet og sier takk for rask saksbehandling på søknad om oppføring av hytte.

Ser vi på brukerundersøkelser som er gjennomført de siste årene viser disse at vi stort sett er godt fornøyd med kommunale tjenester. Det er fritt å utale seg og noen benytter retten uten på å tenke på hva det gjør med omdømme til en kommune. Ser vi enkeltuttalelser  opp mot brukerundersøkelser får vi fort et omdømme gap som er skapt av enkeltmenneskers ytring som nødvendigvis ikke er rett men tar et stort ansvar.

Ser vi de siste årenes utvikling av varehandelen i vår kommune som er fordoblet siden 2004. Dette er langt bedre enn andre sammenlignbare kommuner.

Vi har et stort fokus på reguleringsplaner av hytte områder der Teinevassåsen og Sørbekksæter er nye gode planer som har stor betydning for næringslivet. At vi har gått inn med direkte støtte til reguleringsarbeidet for veien til Reinli er helt nødvendig for mer næringsutvikling i Stavedalen og Reinli området. Det er mange som har bidratt til at vi fortsatt får statlige midler til påfyll av næringsfond som blir brukt til næringsetableringer og støtte til blant annet utbygging av fiber til næringslivet og befolkningen som vi har gjort i Hedalen.

At dette kalles absolutt ingen ting fra enkelte forteller meg om uvidenhet og forsøk på ytterligere omdømme gap.

At vi er en av 300 kommuner som har innført eiendomsskatt er nødvendig for å opprettholde mest mulig tjenester som i dag da vi har en redusert utvikling på statlige overføringer med sittende regjering mot tidligere. Vi håper også at vi kan bruke mer på kommunale veier og infrastruktur som kommer alle i kommunen til nytte og er et sårt trengende behov.

Ser vi av siste vedtak i kommunestyre så er Fossvangområdet under planlegging for utbygging. Dette er det stort behov for å gjennomføre som erstatning av eksisterende hus. Størrelsen kan sikkert diskuteres men valget er gjort ut i fra utløsning av tilskuddsmidler og dens omfang samtidig med behov for befolkningen i  øvre del. Bassenget er planlagt på 10,5 m x25m. Gymsal blir  på 25m x45m som blir 1125m2. Vi ser at ved skoleavslutninger til jul eller sommer må vi i dag sette begrensninger om søsken og besteforeldre kan delta. Samtidig skal dette være et samlingsted for hele kommunen.

Vi har en pågående prosess om kommunereform som noen ser for seg skal bli redningen for Sør-Aurdal. Jeg er ikke overbevist på om det er større sikkerheter for å opprettholde tjenester i alle deler av dagens kommune av den grunn. Blir ting for lite kan kvaliteten gjøre det nødvendig med endring og da er demokratiet svekket framfor dagens kommunestruktur og dagens demokrati. Det handler om rammer som skal gi tjenester til innbyggerne og reduserer vi antall årsverk  i en Valdreskommune med 100 innbyggere kan vi fort få et redusert innbyggertall som reduserer igjen rammeoverføringene til kommunen. Vi skal gjøre noen vurderinger og få så klare tall som mulig og ta innbyggerne med på råd før vi gjør et valg.

Sør-Aurdal skal fortsatt gi så gode tjenester som mulig på rett nivå til rett tid til.

Ser vi av de siste dagers hendelser i vår kommune med Fønhus dagene, sykkelløp, fiskekonkurranse og toppturer så er det ikke så verst i Sør-Aurdal likevel.

God sommer!

Kåre Helland

Publisert 12.7.2015

Aktivitetshelg i Sør-Aurdal

Langhelgen 25. til 28. juni var det mange arrangement i Sør-Aurdal. - Målet er å samle arrangementene til en felles Sør-Aurdal helg eller uke, sier leder i Fønhusforeningen, Ole Bjarne Strømmen. Kremmertorget, Fønhusdagene og Vassfardagen var noen av arrangementene denne helgen. I tillegg var det fiskekonkurranse, sykkelløp og dans på Morudstranda.

Bildet er fra tunet på Nissebakkin, hjemmet til Mikkjel Fønhus (klikk for stort format).

Her kan du lese mer om Fønhusdagene og Kremmertorget 27. juni.

Klikk her for å lese om Vassfardagen 28. juni.

Publisert 5.7.2015

Stavkirkene i Sør-Aurdal er åpne for omvisning

Sør-Aurdal har 2 flotte stavkirker som er åpne for omvisning i skolens sommerferie.

Hedalen stavkirke ble bygd i 1163 og er den eldste stavkirken i dalføret Valdres. Stavkirka har uvanlig mye katolsk inventar. Kirken er i vanlig bruk som soknekirke i bygda.

Reinli stavkyrkje
ble bygd omkring 1250-1300. Den kirken som nå står på plassen er sannsynligvis den 3. kirken på plassen. Kirken har en spesiell plaløsning som nok er inspirert av kontinentale klosterkirker. Kirken er soknekirke, men fordi den ikke har strøm er det kun gudstjenester der i sommerhalvåret. Her kan du lese mer om kirken

Åpningstider og priser:

 

Åpningstider
onsdag-søndag

Priser
Voksen


Barn


Familie

Min.10 pers =
grupper

Hedalen

Kl. 12:00-17:00

60,-

40,-

150,-

40,-

Reinli

Kl. 12:00-17:00

60,-

40,-

150,-

40,-

Publisert 3.7.2015

Bedre nett i Reinli

Reinli.no har vært i kontakt med informasjonssjef for bredbånd i Telenor, Tormod Sandstø, vedrørerende rykter om at sentralen i Reinli har blitt bygget ut. Vi har fått følgende svar:

"Sentralen på Reinli er ferdig modernisert med fiber og skal levere hastigheter inntil 50 mb/s avhengig av linjelengde.
Utfordringen er for enkelte kan lange avstander fra sentralen redusere dette, og som forklarer de 11 mb/s som nevnes.

Andre bredbåndsaktører over xDSL (VDSL/ADSL) er det også usikkert om de kan levere annet, da de benytter Telenors infrastruktur, og med det samme linjelengde.

Et alternativ er at beboerne allierer seg med kommunen og ser på mulighet for tilskudd gjennom ordningen fra NKOM, - evt om det er andre tilskudds løsninger de kan vurdere i samarbeide med kommunen (kommunalt tilskudd og / eller høyere egenandel)."

Publisert 2.7.2015

Sommersymfonien i Begnadalen

Det var en flott konsert de som møtte opp i Begnadalen kirke mandag kveld fikk oppleve. Konserten «Utfor gluggen» åpnet med seks unge lokale talenter før utøverne i Valdres Sommersymfoni overtok scenen.

Marit Warberg Vestheim, Aurora Garstad Rotnes og Jørgen Hagen Larheim åpnet det hele med «Glem at jeg lot vær å elske deg», som er Elvis Presley sin «Can’t help falling in love», omskrevet til norsk av Ørnulf Juvkam Dyve. Så gikk det slag i slag med «You raise me up» med Jørgen på klaver, «Vårsøg» med Anna Sukke Sætrang, Aurora og Jørgen, og «Lost boy» med Malin Bøen. Marianne Bang Skjerpen avsluttet den lokale avdelingen med sin egen låt, hvor hun har skrevet både tekst og melodi, «I still love you» akkompagnert av Serhiy Bykov.

Les mer her

Publisert 30.6.2015

Reinli kapell 50 år

Søndag 21. juni feiret innbyggerne i Reinli sitt 50 år gamle kapell. Fungerende biskop, Leif Jørn Hvidsten, hadde tatt turen til Reinli i biskop Solveig Fiske sitt sykefravær.

Dagen startet med gudstjeneste med nåværende sokneprester Mari Mikkelsen Western og Signe Elisabeth Kvåle, tidligere sokneprest Helge Hartberg og fungerende biskop Leif Jørn Hvidsten. Leder i Reinli Sokneråd, Terje Mikael Hasle Joranger ønsket velkommen og det nystartete Reinli Barnekor sang, under ledelse av Mari M. Western. Det nye prosesjonskorset ble for første gang brukt under jubileet, korset er laget av Ola E. Røang. Etter gudstjenesten ble det servert rømmegrøt og spekemat, og kaffe og kaker i en fullsatt menighetssal. Les mer her

Publisert 25.6.2015

Intervju med Kenneth Dokken

Tekst og video: Roy Myrland, Langsveien.no

Hjørnesteinsbedrift sørger for helårsarbeid og millioner av skatte- og lønningskroner.

Prosjekt- og anleggsleder Kenneth Dokken (bildet over) i Brødr. Dokken i Bagn i Sør Aurdal, er en av de som i årevis har ukependlet mellom hjembygda Reinli og jobb i Oslo-området.

Intervjuet under ble gjort en mild junikveld ved brakkeriggen Kenneth Dokken og 20-30 kollegaer fra Valdres bor på, mellom Skui og Vøyenenga i Bærum.  Ukependling mandag-torsdag har vært arbeidsrytmen til den driftige reinlingen, som har ansvaret for både arbeidsfolk og kvalitetssikring av jobbene som blir utført i Osloområdet av Brødr. Dokken A/S.

Publisert 24.6.201