A R K I V  3.  K V A R T A L  2 0 1 6


Endring i skoleruta

Oppland fylkeskommune informerer om at det blir en endring i skoleruta for 2016/2017. På bakgrunn av Utdanningsdiretoratet sin eksamensplan er det nødvendig å gjøre om fredag 26.mai 2017 til ordinær skoledag. 21. desember 2016 vil erstatte 26. mai 2017 som fridag, siste skoledag før jul blir tirsdag 20.desember. Skoleruta er lik over hele fylket, for både grunnskole og videregående skole.

Last ned oppdatert skolerute her

Publisert 30.9.2016

 

Reinli Grendeutvalg

Styret i Reinli Grendeutvalg består av disse personene:

Rune Larheim (leder, kasserer og webredaktør), Morten Børsting (nestleder), Rønnaug Hokstad (sekretær), Dan-Bjørge Kvaal og Geir Henning Skaret (styremedlemmer), Ragnhild Kvale, Eivind Fremgaard og Erland Fremgaard (varamedlemmer). Valgkomité: Eivind Fremgaard og Wenche S. Østgård.

Reinli Grendeutvalg ønsker å jobbe for og med bygda. Alle referater og annen informasjon blir lagt ut her.

Har du ideer eller saker du ønsker at vi skal behandle, ta kontakt med et av styremedlemmene. Reinli Grendeutvalg prioriterer i disse dager FV220 Bagn - Reinli. Men vi jobber også med bedre nettforbindelse i Reinli, og andre saker.

Publisert 28.9.2016

 

Influensavaksinering i Sør-Aurdal 2016

Årets influensavaksine har kommet.

Vaksinering uten samtidig legekonsultasjon foretas ved Bagn Legesenter tirsdag 11. og torsdag 13. oktober. Begge dager klokken 10:00 til 14:00.

Timebestilling er ikke nødvendig.

Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er:

Publisert 26.9.2016

 

Sør-Aurdalposten

Utgave 3/2016 av Sør-Aurdalposten kommer snart til en postkasse nær deg. I denne utgaven kan du blant annet lese om den nye gapahuken til Bagn og Begnadalen speidergruppe, Kongsvegrittet, Bjødalskampen opp, og du kan møte vår nye rådmann.

Allerede nå kan du laste ned den digitale utgaven, ved å klikke på bildet nedenfor. Alle utgitte utgaver av Sør-Aurdalposten, siden starten i 2013, finner du her

Publisert 25.9.2016

 

Ingen samarbeid med Ringerike

På møte i kommunestyre torsdag 22. september ble det vedtatt å ikke fortsette arbeidet om samarbeid med Nes og Ringerike kommune vedrørende ny skolestruktur. Les vedtaket her:

1. Kommunestyret vedtar å ikke inngå noen forpliktende avtale om grunnskolesamarbeid mellom Ringerike kommune og Sør- Aurdal kommune. Vedtaket åpner ikke for ytterligere vurderinger eller høringer utover de som nå er gjort i saken.

2. Kommunestyret understreker at vedtak i sak 06/15 punkt 2, om endring av kretsgrenser, skal legges til grunn ved fremtidige vurderinger. Kommunestyret ønsker løpende orienteringer fra administrasjonen om utviklingen i elevtallet på alle skolene i kommunen, samt øvrige forhold som har betydning for en helhetlig vurdering av skoletilbudet.

3. Kommunestyret vedtar å ikke søke noe felles tilbud innenfor helsefaglige tjenesteområder for de ytre delene av Sør-Aurdal og Nes. Vedtaket åpner ikke for ytterligere vurderinger utover de som nå er gjort i saken.Forslag til merknad fra Svein Erik Wold, Sp

Merknad: Kommunestyre ber administrasjonen sikre at skolebygg på Bagn inkl. nytt bygg på Fossvangområdet er dimensjonert til å huse økt elevtall på barneskoletrinnet.»

Klikk her for å lese hele møteprotokollen

Publisert 25.9.2016

 

Åpen brannstasjon

Etter brannvernuka 2016, hvor brannsikkerhet har stått i fokus, hadde brannstasjonene rundt omkring i landet åpen dag lørdag 24. september. I Bagn hadde Sør-Aurdal Brann og Redningsvesen besøk av rundt 50 barn og deres foreldre. - Det var bra trykk i et par timer fra vi åpnet og så roet det seg, forteller Jan Rustøe.

Små og store fikk være med i bilene en rundtur i Bagn, og selvfølgelig ble både blålys og sirener testet. På brannstasjonen var det rebusløp med ti poster hvor man kunne teste sine kunnskaper, og alle fikk diplom og premier. De som ønsket det kunne også prøve brannslangen og kjenne trykket av denne, godt hjulpet av Beniamin Acatrinei.

Gutta i brannvesenet viste stolte frem sin nye bil og kraftige vifte, i tillegg vil det komme en ny bil senere i høst. Da skal de være godt rustet til nye utfordringer, blant annet i forhold til utbyggingen av E16 og ny tunell.

Bildet viser gutta som var på jobb denne dagen. Fra venstre: Richard Listerud Hansson, Vegard Fremgaard, Jan Rustøe, Beniamin Acatrinei og Egil Bøen. Klikk på bildet for å se bildeserie fra dagen.

Publisert 24.9.2016

 

Idrettsrådet ønsker kandidater til årets idrettspris

Idrettsrådet ønsker kandidater som folket mener har gjort seg fortjent til å motta prisen. Frist for nominering av kandidater er 9. oktober. Prisvinneren mottar en sjekk på kr. 5.000,- og et diplom. Og selvsagt masse heder og ære. Prisen deles ut på kulturkvelden som er 18. november på Hedalen barne- og ungdomsskole.

Kriteriene for tildeling av idrettsprisen er: Utdeling av idrettsprisen skal stimulere unge talenter til å satse innen idretten. Prisen kan deles ut til aktive enkeltpersonar, fortrinnsvis talent, som representerer en klubb i kommunen, er bosatt i kommunen, eller har lagt grunnlaget for sin suksess gjennom en oppvekst i kommunen. Alle kan komme med forslag til kandidater, både enkeltpersonar og lag / organisasjonar. Idrettsrådets styre velger prisvinner. Forslag med kort begrunnelse / presentasjon sendes på e-post til steinarskjerve@me.com innen 9. oktober. Eller pr. post til: Sør-Aurdal Idrettsråd v/ Steinar Skjerve, Sørvollbakkin 26, 2930 Bagn.

Bildet er av fjorårets vinner, Halvor Killi Grønhaug

Tidligere prisvinnere er (med link til omtale):
2015 Halvor Killi Grønhaug http://hedalen.no/OPPSLAG/2015/november/22/index.htm
2014 Jostein Schlytter Strandbråten http://www.begnadalen.no/Oppslag%202014/Kulturkvelden%202014%2021.11.14.html
2013 Andreas Dyve http://bagn.no/idrettsprisutdeling-2013/
2012 Kristin Nerødegård http://bagn.no/arets-priser-til-staut-og-kristin-nerodegard/
2011 Edvard Myrvang Bakke http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2011/november/26b/index.htm
2010 Even Sæteren Hippe http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2010/november/27/index.htm
2009 Begnadalen/Hedalen J14 http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2009/november/21b/index.htm
2008 Lene Moen http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2008/november/22/
2007 Endre Aamodt http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2007/november/46/index.htm
2006 Anders Berg Stensrud http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2006/november/19/

Publisert 23.9.2016

 

Kommunal søknadsfrist for spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Lag, foreninger og andre kan søke om spillemidler til utbygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg (inklusiv turstier) og til løyper og andre anlegg for friluftsliv i fjellet. Søknaden må inneholde planer/tegninger, behovsoppgave, kostnadsoverslag, finansieringsplan for bygging og drift, idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og eventuelt dokumentasjon på anleggets tilpasning til nabobebyggelsen.

Les mer her

Publisert 20.9.2016

 

Pressemelding

Demensaksjonen 2016 - En vakker dag har vi glemt demens

24. september står bøssebærere fra Sør-Aurdal demensforening og Hedalen helselag ved dagligvarebutikker i kommunen for å samle inn penger til Demensaksjonen.

Mer forskning øker mulighetene for behandling
Demensaksjonen gir folk mulighet til å bidra til demensforskningen. Selv om det vil ta tid, ser vi frem til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens. Samtidig er vi realistiske og vet at før vi kommer dit, må det mye mer forskning til.

Les hele pressemeldingen her

Publisert 19.9.2016

 

Konfirmanter på pilegrimsvandring

Lørdag 10. september gikk neste års konfirmanter deler av pilegrimsleden. De gikk fra Island til Reinli, en strekning på rundt 7 km. Turen markerte åpningen av konfirmantåret, 34 ungdommer fra bygdene i Sør-Aurdal skal konfirmeres sommeren 2017.

– Dette er andre året vi tar med konfirmantene i Sør-Aurdal på denne turen, sier kirkeverge Liv Barbro Veimodet. Hun håper dette vil bli en tradisjon i årene som kommer. Veimodet var leder for turen sammen med Berit Bang Thorsrud, som sitter I styret for Pilegrimsleden i Valdres. Thorsrud har gått pilegrimsvandringen i Valdres tre ganger og er med I Pilegrimsfellesskapet St. Thomas.
Totalt 40 konfirmanter, foreldre og ledere var med på den 7 kilometer lange turen. Underveis orienterte Berit Bang Thorsrud om merking av leden fra Hedalen til St. Thomas kirken, og hun fortalte historier fra steder langs veien.

Som ekte pilegrimer ankom de Reinli stavkirke, og hilste den med tre runder rundt kirken. På samme måte som de som går pilegrimsvandringen hilser hver ny kirke de kommer til. Pilegrimsgudstjenesten ble holdt av sokneprest Signe Elisabeth Kvåle, med kantor Anders Løberg ved orgelet.

Etter gudstjenesten ble det en fortjent matbit i menighetssalen for hele turfølget. – Foreldre og konfirmanter var veldig fornøyde med turen, avslutter Liv Barbro Veimodet. En mor forteller at hennes sønn var fornøyd med turen og opplevelsen rundt, og vil gjerne gå turen igjen.

Klikk på bildet for bildeserie

Publisert 18.9.2016

 

Årets eldrefest i Sør-Aurdal

Sørum Gjestehus, Begnadalen, søndag 2. oktober klokken 13:00.

Program:

Egenandel kr. 250,-. Påmelding til Frivilligsentralen innen 25. september.

E-post post@sor-aurdal.frivilligsentral.no.

Telefon 953 01 895.

Arrangører: Sør-Aurdal Eldrerådet  og Sør-Aurdal Frivilligsentralen.

 

Publisert 16.9.2016

 

Jakta starter i Begnadalen

Tekst: Liv Barbro Veimodet

Tradisjonen tro starter vi  jakta i Begnadalen kirke. Med ei messe for elgjakt, for natur og miljø, for vennskap og for samhold. Jakta har lange og gode tradisjonar hos oss, og mange aktive jegere skal ut i  skog og mark de kommende ukene.

Tid: Fredag 23 september klokken 18:00

Jakt er en helt nødvendig forvaltning av ressurssene i naturen og en viktig side av husholdningen for mange i bygdene våre.  Bak vellykka jakt ligger både hardt arbeid og tålmodighet. Og ikke minst en stor respekt for naturen og rikdommen den gir oss. Noe av alt dette sammenfattes i fredagens gudstjeneste, som også lar oss takke for naturrikdommen, vi ber om godt og tjenelig vær, og om varsomhet og klokskap i møte med utfordringene og hverandre.

Etter ei kort gudstjeneste serverer menighetsrådet en forsmak av jegergryte, for å skjerpe appetitten på delikatessene vi har i vente i høst.  Det er fint om jegerne tar  med seg våpenet sitt, selvsagt uten sluttstykke og ammunisjon, og sett dette i våpenhuset mens messa pågår. Der vil våpna bli passa på av vakt. Det er veldig hyggelig og artig om jegerne i hele Sør-Aurdal kunne tenke seg å innlede jaktida, som er en spesiell høytid på høsten for mange, i kirka.

Vel møtt!

Publisert 12.9.2016

 

50-års jubileum i Reinli

Søndag 4. september feiret konfirmantene som ble konfirmert i Reinli i 1966 sitt 50-års jubileum, i Reinli stavkirke. Seks konfirmanter var tilstede av totalt elleve fra dette kullet. – Noen har dessverre gått bort mens andre hadde ikke anledning til å komme, sier initiativtaker Anne Marit Lien Framnes.

I tillegg til jubileet for konfirmantene hadde Framnes invitert til klassefest for de hun gikk i klasse med på Reinli skole i 1966. Også lærere fra Reinli var invitert til festen. Blant dem var Ragnhild Bjørlo Alsaker, hun var lærer på skolen i Reinli fra 1960 til 1962, og Jan Vestvik, lærer fra 1963 til 1967. Begge har de til felles, da de flyttet til Reinli, at de ville oppleve noe nytt. – Jeg ville se en fjellgrend på Østlandet, forteller Vestvik. Han er opprinnelig fra Helgelandskysten og bor nå på Hamar. Mens Alsaker ville oppleve verden og havnet i Reinli. – Lenger trenger man ikke å reise sier hun. Klassefesten fant sted på Fossen Kro etter gudstjenesten i stavkirken.

Helge Hartberg hadde en gjesteopptreden i Reinli denne dagen. Hartberg forteller at han har hatt lang fartstid som sokneprest i Sør-Aurdal kommune. – Jeg har vært i embetet i kommunen siden 1976, forteller Hartberg. Han bor nå i Oslo etter tre år som pensjonist, og reiste til Reinli søndag på grunn av gudstjenesten. Helge Hartberg har hytte i Sør-Aurdal kommune og opererer som vikarprest når det trengs, sist i Veståskapellet tidligere i sommer.

!966

2016

Klikk her for å se flere bilder

Publisert 8.9.2016

 

SMS ved stengt E16 Bagn-Bjørgo

Trafikanter som ønsker det kan få SMS om når E16 mellom Bagn og Bjørgo stenges på grunn av vegarbeid. Tjenesten er gratis.

Trafikken på E16 vil bli stoppet i inntil 20 minutter i forbindelse med utbyggingen av strekningen Bagn-Bjørgo. Derfor har Statens vegvesen opprettet en SMS-tjeneste hvor de som melder seg på tjenesten vil få en melding når strekningen Bagn-Bjørgo er stengt. Du melder deg på tjenesten ved å sende SMS med teksten E16 Bagn eller E16 BAGN START til 2252. For å melde deg av tjenesten sender du sms med teksten E16 BAGN STOPP til 2252.

Hvis du ikke abonnerer på tjenesten kan du likevel få vite om strekningen er åpen eller stengt. Ved å sende teksten E16 BAGN STATUS til 2252, vil du få vite status på strekningen.

Publisert 7.9.2016

 

Hanssons tok hjem pokalen

Årets Grendacup er historie, med susende taklinger og vennskapelige feider på Fossvang. Lørdag 3. september møttes bygdene i Sør-Aurdal for å finne ut hvem som er best på fotballbanen. I dame- og herreklassene var det som vanlig satt opp vandrepokal. Vestre Bagn vant pokalen i dameklassen og herreklassen ble vunnet av Hanssons (Reinli 2). Hanssons består av far Terje Hansson med sønner, søskenbarn og en venn av familien. Laget var satt sammen for anledningen, men nå må de stille neste år for å forsvare pokalen.

På kvelden var det fest, og Vangsteins spilte opp til dans ut i de sene nattetimer. Bagn IL og støttegruppen gjorde som vanlig en flott jobb for at det skulle bli et prikkfritt arrangement. Takk til alle frivillige som bidro til at dette ble en perfekt dag på Fossvang.

Se flere bilder her

 

 

Publisert 4.9.2016

 

Bjødalskampen Opp

Bagn IL og Begna IL arrangerer motbakkeløpet Bjødalskampen Opp lørdag 17. september klokken 10:00. Klikk på bildet og last ned plakat.

Publisert 1.9.2016

 

Sør-Aurdal Historielag på tur

Tekst og foto: Sigrid Haugen

 

Søndag 21. august inviterte historielaget til søndagsutflukt. I Hafton-bygningen på Valdres folkemuseum ble vi hjertelig mottatt av Reidun Dølehuset, som hadde mye å fortelle om dette spesielle huset.

Etter en god lunsj på Munkekroken, gikk turen til Hafton på Leirskogen, og vi fikk se stedet der bygningen hadde stått fram til ca 1920. En vellykka utflukt ble avslutta på Øvregarden, der vi ble møtt med toraderspill og bevertning på den nyrestaurerte låven. Senior Mikael Øvergaard formidla mye interessant lokalhistorie. Bildet viser deltakerne samla på Hafton.

 

 

Publisert 31.8.2016

 

Den kulturelle spaserstokken

Vi kan ønske velkommen til ny konserthøst i Den kulturelle spaserstokken i Sør-Aurdal kommune. Første konserter er 7. september i Hedalen og 8. september i Bagn. Klikk på bildene og last ned de to første plakatene.

Last ned hele høstprogrammet her

Publisert 30.8.2016

 

Nå starter anleggsarbeidet på E16

Statens Vegvesen (SVV) skriver på sine nettsider at anleggsarbeidet på ny E16 fra Bagn til Bjørgo starter mandag 22. august. – Folk i Bagn må være forberedt på anleggsstøy og anleggstrafikk de neste årene, sier byggeleder Lage Bakken i SVV.

Les mer her

Publisert 19.8.2016

 

Publisert 19.8.2016

 

Nytt nyhetsbrev fra folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator i Sør-Aurdal kommune, Ida Blåfjelldal, har laget et nytt nyhetsbrev til kommunen. Nyhetsbrevet kan du laste ned ved å klikke på bildet nedenfor.

Publisert 17.8.2016

 

Grendacupen 2016

Lørdag 3. september er det igjen klart for nye bataljer på Fossvangs grønne gressmatte. Da arrangeres årets grendacup. Bygdene i Sør-Aurdal møtes til vennskapelige dyster på fotballbanen. Noen vil sikkert ha revenge fra fjorårets cup, mens andre har noe uoppgjort etter tautrekkingen 17. mai. Klikk på bildet for å laste ned plakat, sett av datoen allerede nå!

Publisert 16.8.2016

 

Kongsvegrittet 2016

Årets Kongsvegritt gikk av stabelen lørdag 13. august. Start og mål var som vanlig på Hellebekk Turistseter. Vertskapet, Ute og Tor Tronrud, åpnet sine dører for 6. gang.

Det var en våt og tung løype som ble presentert for syklistene lørdag, etter flere dager med regn. Men det var et vellykket ritt uten alvorlige uhell, kun et røket kjede og mange gikk i bakken i den verste gjørma.

 

 

Naturlig nok ble det ingen løyperekord i år, i herreklassen. Men i kvinneklassen syklet Hege Christin Aamodt inn til ny rekord, til tross for de vanskelige forholdene. Den nye løyperekorden er på 01:50:24.

Klikk her for å se alle resultatene fra årets ritt

Se flere bilder her.

Bilder fra løypa finner du her.

Her er bilder fra konkurranseklassen på 50 km.

Publisert 14.8.2016

 

Skolestart høsten 2016

Første skoledag for elevene er mandag 22. august.

For informasjon om SFO, ta kontakt med skolen eller se denne siden.

Alle ønskes hjertelig velkommen til et nytt skoleår!

Publisert 11.8.2016

 

Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Snart er det skolestart og vi ønsker at flest mulig av elevene skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir en fin start på dagen, er godt for kroppen og skaper motivasjon for læring.

Les mer her

Publisert 11.8.2016

 

Befaring av Liagrendvegen

Det var mange som hadde møtte frem da det var befaring på fylkesvei 220 fra Sundvoll til Reinli. Ordførerne i Nord-Aurdal og Sør-Aurdal, Inger Torun Klosbøle og Kåre Helland, var også tilstede sammen med representanter fra Statens Vegvesen (SVV).

Les mer her

 

Publisert 10.8.2016

 

Kongsvegrittet 2016

Årets ritt går av stabelen lørdag 13. august klokken 11:00.

Som vanlig er start og mål på Hellebekk turistseter.

 

Se Kongsvegrittet sine nettsider her

 

Klikk på bildet for å laste ned plakat

 

 

 

 

Publisert 10.8.2016

 

Videoer fra Jørn Hilme

Samtlige 16 videoer fra ValdresTV (samproduksjon mellom Avisa Valdres og nettavisa Langsveien.no) etter Jørn Hilme-stemnet 2016 ligger på Youtube-lenken under (klikk på bildet). Videoene som totalt inneholder over 90 min dokumentasjon fra forskjellige arrangementer, er produsert i HD og kan lastes ned.

Publisert 10.8.2016

 

Inviterer til søndagsutflukt den 21. august.

Tema for dagen: Det gamle Leirskogen

Klokken 11:00 - Omvisning i Haftonbygningen på Valdres Folkemuseum
Klokken 13:00 - Lunsj på Munkekroen

Deretter går turen til Hafton og Øvregarden.

Formidlere: Reidun Dølhuset og Mikael Øvergaard.

Pris pr. deltaker: Kr. 250,-

Fremmøte for samkjøring ved Statoil Bagn klokken 10:00. Påmelding innen 15. august til Anne Karin Eid på tlf. 906 39 423, eller Trond Bråten på tlf. 975 94 537.

Styret

Publisert 5.8.2016

 

Mari Mikkelsen Western sluttar som prest i Reinli og på Leirskogen

Tekst og foto: Åse Østgård Hagen

Olsokmessa den 29. juli var siste ordinære messa Mari prest heldt i Reinli sokn. Etter to år seier ho takk for seg i Sør-Aurdal. Ho har takka ja til jobben som ny prest i Lunner kyrkje på Hadeland og startar der om kort tid. Mange møtte opp for å ta farvel med Mari denne olsokkvelden, stavkyrkja var nesten full då kyrkjeklokkene ringte inn til messe.

 

 

 

 

Mari prest har sett spor etter seg den korte tida ho har vore i Sør-Aurdal. Ho har innført nye, friske tiltak retta mot barn og unge, særleg i konfirmantundervisninga har ho gjort ein stor innsats. På andre områder kan nemnast at ho innførte lysmesse i Reinli kapell fyrst i desember som vi håpar vil bli ein tradisjon også for seinare år.

 

 

Etter messa var det kyrkjekaffi der Mari vart overrekt blomster, gåver og takkens ord frå Reinli sokneråd ved Marianne Haldis Jensen, Sør-Aurdal kirkelige fellesråd ved Liv Barbro Weimodet og Valdres prosti ved prost Carl Phillip Weisser.

 

Bygdefolket har sett stor pris på Mari prest den tida ho har vore her og ynskjer henne og familien alt godt i framtida.

 

Publisert 5.8.2016

 

Opptak av sendingen på onsdag

Fikk du ikke sett direktesendingen fra Jørn Hilmestevnet sist onsdag, men er interessert i å se og høre hva som ble sagt? Nedenfor kan du se hele sendingen i opptak, eller du kan klikke deg inn på de intervjuene du vil høre.

 

Følgende var med i ValdresTV-sendingen:

Intro: ValdresTV med Krister Strand, Ben Ormstad og Roy Myrland https://youtu.be/BCR9nibxjNo

Vegard Thon 1:24 https://youtu.be/BCR9nibxjNo?t=1m24s

Eivind Dølerud 5:52 https://youtu.be/BCR9nibxjNo?t=5m52s

Jørn Nyseth Ranum 9:50 https://youtu.be/BCR9nibxjNo?t=9m50s

Reidun Borgny Dølehuset 12:48 https://youtu.be/BCR9nibxjNo?t=12m48s

Jan Beitohaugen Granli 18:00 https://youtu.be/BCR9nibxjNo?t=18m0s

Ole Aastad Bråten 23:15 https://youtu.be/BCR9nibxjNo?t=23m15s

Knut Aastad Bråten 28:15 https://youtu.be/BCR9nibxjNo?t=28m15s

Anne Marit Noraker 33:44 https://youtu.be/BCR9nibxjNo?t=33m44s

Publisert 28.7.2016

 

Sommer-marked på Bekkevold

Årets sommer-marked på Bekkevold, Nordre Fjellstølen, finner sted lørdag 30. juli klokken 11:00 - 15:00.

Du kan finne skatter til både hus og hytte!
Gamle serviser, kaffekjeler, småmøbler, lamper, veggklokke, krukker og fat....
… her selges også:
- Kniver
- Strikkede sokker, votter og dukketøy.. og mye mer!

Hjertelig velkommen til en hyggelig markedsdag! Salg av kaffe, saft og vafler! Last ned plakat her

Velkommen til Fjellstølbakkin 48
NB! Kontant salg eller du kan benytte Vipps!
Mobil Anne Lise 922 95 242

 
Publisert 27.7.2016

 

Fredag 29. juli, Olsok og avskjedsgudstjeneste for Mari prest

Klokken 19:00 blir det avskjedsgudstjeneste og Olsokfeiring i Reinli Stavkirke v/ Mari prest og Anders kantor. Takkoffer til Pilegrimsvandring for konfirmantene. Det blir kirkekaffe i menighetssalen etter gudstjenesten.

VELKOMMEN!

Publisert 27.7.2016

 

Direktesending

ValdresTV sender direkte fra Valdres folkemuseum og Jørn Hilme-stemnet klokken 13:00, onsdag 27. juli. Det er Avisa Valdres og Langsveien.no som produserer livestreamen.

Publisert 26.7.2016

 

Storfisker fra Reinli

Inge Lillemoen fikk denne Kveita på 30 kg., på Sleneset på Helgelandskysten. Sammen med familien tilbringer han sommerferien der. Også døtrene, Jeanett og Therese, er ivrige fiskere og viser frem sin fangst.

 
Publisert 22.7.2016

 

STAUT til Prøysenfestivalen

Tekst og foto: Frode Hermanrud

Journalist i Oppland Arbeiderblad, Frode Hermanrud, har skrevet en artikkel om Ørnulf Dyve. Fredag 22. juli skal STAUT delta på Prøysenfestivalen. Med Hermanrud sin tillatelse gjengir vi artikkelen her.

I morgen kveld står Valdresbandet Staut på scena som er plassert på tunet mellom den gamle Prøysenhuset og det nye Prøysensenteret. Setter man seg i førersetet og kaster et blikk i fortidas sladrespeil, var det på det samme tunet Alf Prøysen kanskje fikk ideen til Røde geranier, som var navnet på det første diktet han fikk på trykk i 1938. Samtidig var det mens han vandret hvileløst på tunet han sikkert tenkte en hel del på tida han levde i og ikke minst på sitt liv – og at skulle han bli til noe måtte han komme seg vekk fra Ringsaker.

Les mer her

 

Publisert 21.7.2016

 

Nyhetsbrev fra folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator Ida Blåfjelldal har laget et nyhetsbrev for Sør-Aurdal kommune.

Nyhetsbrevet kan du lese her

 

 

Publisert 18.7.2016

 

Flere bilder fra Pilegrimsvandringen

Trond Øigarden har sendt oss disse bildene fra årets Pilegrimsvandring. Klikk på bildene for stort format.

Morgensang ved Pilegrimsvegens gapahuk ved Timannsfoss, Hølera Mot Hølersætra Kaffe og lapper på Krokaslettsætra

Pilegrimene synger som takk for god servering:
Må din vei gå deg i møte,
og må vinden være din venn,
og må solen varme ditt kinn,
og må regnet vanne mildt din jord,
inntil vi ses igjen, må Gud holde deg i sin hånd

Kveldsbønn for pilegrimer i Reinli stavkirke. Prest Anne Hilde Øigarden Stavkirkeguiding ved Jahn Børe Jahnsen
Publisert 10.7.2016

 

Pilegrimsvandring i Valdres

24 deltakere var med i årets pilegrimsvandring i Valdres, fra Hedalen stavkirke til St. Thomaskirken på Filefjell. Søndag 3. juli ankom deltakerne Reinli, anført av turleder Jahn Børe Jahnsen. Her ble Reinli Samfunnssal brukt som sovesal og de fikk servert mat fra Valdres Mathus. I tillegg var det messe i Reinli Stavkirke ved pilegrimprest Anne Hilde Øigarden.

Les mer her

 

Publisert 10.7.2016

 

Skanska skal bygge ny E16 Bagn-Bjørgo

Statens Vegvesen (SVV) skriver fredag på sine nettsider at Skanska Norge AS blir hovedentreprenør for arbeidet med å bygge ny E16 fra Bagn til Bjørgo. Torsdag skrev regionvegsjef Per Morten Lund i SVV Region øst og konserndirektør Steinar Myhre i Skanska under kontrakten for den omfattende jobben på den 11,1 kilometer lange strekningen.

I den mest ressurskrevende perioden vil Skanska ha 95 årsverk i sving på prosjektet. I snitt vil det jobbe omtrent 45 årsverk. Skanska har allerede fått med seg Brødrene Dokken som underentreprenør.

Les hele saken her

Publisert 1.7.2016