Velkommen til Reinli Grendeutvalg

Klikk her for å sende e-post til styret

Reinli Grendeutvalg skal:

 Være en støtte og hjelp for personer som har idéer og ønsker om å sette i gang virksomhet.
 Være et bindeledd overfor kommunale myndigheter for å få til positive og trivelige tiltak i bygda.
 Være et bindeledd mellom de viktigste parter når tiltak skal settes i gang, for eksempel grunneiere, politikere, foreninger, bedrifter og lignende.
 Være en ”fødselshjelper” for tiltakslyst i bygda.

Les resten av vedtektene, referater og andre dokumenter nederst på denne siden

Styret i Reinli Grendeutvalg består av:

Rune Larheim (leder, kasserer og webredaktør), Morten Børsting (nestleder), Rønnaug Hokstad (sekretær), Dan-Bjørge Kvaal og Geir Henning Skaret (styremedlemmer), Ragnhild Kvale, Eivind Fremgaard og Erland Fremgaard (varamedlemmer).

Valgkomité: Eivind Fremgaard og Wenche S. Østgård.

Ønsker du å annonsere på Reinli.no og på tavla i Bagn, profilér din bedrift i det lokale markedet.

Annonsepriser:

Tavla i Bagn: Kr. 500,- pr. år.

Logo med link på startsiden: Kr. 1.000,- pr. år.

Tavla i Bagn og logo på Reinli.no: Kr. 1.300,- pr. år.

Annonse i tekstfeltet: Kr. 300,- pr. annonse.

E-post adresse med (ditt navn)@reinli.no: Kr. 100,- pr. konto.

Trenger du hjelp til å utforme en digital annonse ta kontakt med redaksjonen på telefon 915 13 483, eller send en e-post til redaksjonen

Vil du leie Reinli Samfunnssal og / eller møterommet tilknyttet samfunnssalen

Kontakt styrer i Reinli Barnehage, Liv Silje Hoff, som har nøkler og oversikt over bruken. Liv Silje kan kontaktes på telefon 913 52 037 eller e-post liv.silje.hoff@sor-aurdal.kommune.no

Utleie skjer etter kommunens reglement, som du finner her

Møtereferat og andre nedlastbare dokumenter

Vedtekter for Reinli Grendeutvalg

Årsmøte 25. april 2017

Årsmelding 2016

Styremøte 30. mars 2017

Ekstraordinært årsmøte 13. desember 2016

Styremøte 6. september 2016

Årsmøte 2. mai 2016

Årsmelding 2015

Styremøte 25. april 2016

Styremøte 4. jumi 2015

Årsmøte 24. april 2015

Årsmelding 2014

Styremøte 10. april 2015

Styremøte 22. oktober 2014

Styremøte (konstitueringsmøte) 20. mars 2014

Årsmøte 6. mars 2014

Årsmelding 2013

Styremøte 31. januar 2014

Styremøte 5. september 2013

Styremøte 2. mai 2013

Årsmøte 6. mars 2013

Årsmelding 2012

Styremøte 5. mars 2012

Årsmøte 18. januar 2012

Årsmelding 2011

Styremøte 29. september 2011

Styremøte 19. mai 2011

Grendemøte 6. april 2011