Historie

 

Gamle klassebilder 1959 – 1964

Tekst og foto: Anne Marit Framnes

Klasse ved Kyrkjebøen Skule 1959

Fremste rekke frå venstre: Svein Arild Hagen, Anne Marit Lien, Ingrid Østgård, Kirsten Fremgaard, Mary Lunden (lærar),  Laila Lyhus, Hanna Fremgaard, Gunhild Knutshaugen og Ola Røang

Bakre rekke frå venstre: Ola Kollsgård, Asbjørn Bakkom og Arne Rustøe

 

Skuleåret 1959-60 – Kyrkjebøen Skule

1. rekke: Turid Fremgaard, Anne Marie Stavedal, Anne Marie Muldbakken, Berit Bråten, Anne Karin Haraldsen, Solbjørg Røang, Ingrid Ødegård, Randi Hagene og lærar Mary Lunden.

2. rekke:  David Olsen, Trygve Bergheim, Gudmund Sandviken,Ingeborg Rustøe, Astrid Marie Kvaal, Torhild Dokken, Bjørn Sandviken og Geir Sandviken.

3. rekke: Olav Torfinn Bøen, Ole Einar Norstad, Tormod Rustøe, Trygve Reidar Bakken, Svein Vilhelmshaugen, Tormod Muldbakken,  Svein Gunnar Østgård,  Josef Olsen og Bjørn Gunnar Østgård.

 

4. og 5. klasse ved Kyrkjebøen skule 1963

Fremste rekke frå venstre: Ingrid Østgård, Kirsten Fremgaard,  Liv Fremgård, Randi Østgård, Tove Vilhelmshaugen, Kari Hjørdis Dale (lærar), Hanna Fremgaard, Gunhild Knutshaugen, Oddbjørg Moen og Anne Marit Lien.

Bakre rekke frå venstre: Asbjørn Bakkom, Johannes Haraldsen, Erland Fremgaard, Arne Rustøe, Ola Røang, Svein Østgård, Ola Kollsgård, Svein Arild Hagen, Knut Ødegård og Hallgeir Røang.

Heilt bakerst: Jan Vestvik (lærar).

 

6. og 7. klasse ved Kyrkjebøen skule 1964

Fremste rekke frå venstre: Turid Fremgaard, Anne Karin Haraldsen, Berit Bråten, Elisabeth Fremgaard, Margot Sæther (lærar), Ingrid Østgård, Esther Kjellaug Hasle, Randi Hagene, Gunhild Knutshaugen, Anne Marit Lien, Kirsten Fremgaard og Hanna Fremgaard.

Andre rekke frå venstre: Ola Einar Norstad, Ola Kollsgård, Trygve Bergheim, Ola H. Sukke (lærar),  Anne Marie Stavedahl, Astrid Margot Stavedahl, Solbjørg Røang, Torhild Dokken, Bjørn Østgård, Svein Gunnar Østgård og Asbjørn Bakkom.

Bakre rekke frå venstre: Svein Vilhelmshaugen, Olav Torfinn Bøen, Geir Sandviken, Arne Rustøe, Svein Arild Hagen og Ola Røang.

Måleriet på Reintun.

Tekst og bilde: Åse Østgård Hagen

Måleriet som heng nyrestaurert på sceneveggen på Reintun vart måla i 1941 av Magnus Hardeland. Vi vil prøve å rekonstruere historia til dette måleriet som er ein naturleg del av bygdehuset vårt her i Reinli. Det er svært lite vi veit om målaren anna enn at han heitte Magnus Hardeland, og var frå Fitjar på Stord.

Klikk på bildet under for å lese resten av historien, mannen på bilde er Alex Nilsen fra Raufoss som restaurerte maleriet i 2004.

 

Folkeskulen i Lien krets 1890 – 1957 

Tekst: Anne Marit Framnes

Truleg var det meir eller mindre omgangsskule i Liagrenda alt frå den fyrste tida det vart ordna skulegang rundt 1800-talet. Det er kjent at Erling Syversen Vold heldt omgangsskule i øvre Bagn skuledistrikt frå ca. 1802 til 1815. Han kan vel også ha vore innom Liagrenda. Skulehaldarane hadde lite å hjelpe seg med og svært små sjanser til å skaffe seg kunnskapar. Bøker fanst omtrent ikkje, anna enn hjå prestane. Etter kvart måtte elevane skaffe seg bøker. Dei las i kor frå desse. Til skriveopplæringa vart det brukt tavle og griffel.....

Les hele historien her

Noen skolebilder fra Lien skole

(Bildene er antageligvis tatt av en omreisende fotograf)

Bildet er teke våren 1935:

Fremst frå venstre: Astrid Dokken f. Rustøe, (Astrid var ikkje skulejente enno, men fekk lov til å vera med på bildet). Oskar Bakken, Otto Torsteinsbrend, Ingebjørg Sagbråten, Hjørdis Muldbakken f. Song, Ingebjørg Weimodet f. Knutshaugen, Olga Gjestvang, og Sigrid Myhre f. Bakken.

Midtre rekke: Olbjørg og Gudrun Gjestvang (Gjestvang-tvillingane), Astrid Rugbråten, Ingrid Dokken f. Rustøe, Inga Felde Hverven, Signe Pålsrud f. Nerli, Kari Sagbråten, Ruth Imerslund og Else (byjenter som var fosterbarn i Brend)

Bakre rekke: Lærar Olaf Landmark, Ola Nerli, Emil Song, Henry Nerli, Arnold Johansen, Ola Sagbråten og Ola Rustøe.

Bildet er teke våren 1949:

 Fremst frå venstre: Reidar Hermundsplass, Aud Lium f. Lien, Grete Haadem f. Nerbråten, Ragnhild Dokken, Gerd Torunn Lien, Inger Marie ”Vesla” Nilsen, f. Hermundsplass, Marit Nybråten, Aase Bøe f. Sørum, Arvid Bergheim.

Bakre rekke frå venstre: Gunnar Sørum, Erik Erling Lien, Bjarne Torsteinsbrend, Asbjørn Skogly, Torstein Ulrik Nerbråten, Håkon Sagbråten, Harald Bergheim og Lærar Olav Øyråker

Bildet er teke våren 1954:

Fremst frå venstre: Astrid Hansen f. Dokken, Aud Lium f. Lien, Ragnhild Dokken, lærar Olav Venaas, Grete Haadem f. Nerbråten, Solveig Sørum f. Granheim, og Aase Bø f. Sørum

Bakre rekke frå venstre: Reidar Hermundsplass, Syver Ragnar Dokken, Torstein Ulrik Nerbråten, Harald Bergheim, Arvid Dokken, Arvid Bergheim og Arnlaug Bakken.